Guðmundur Magnússon biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Biografisk oversigt

Guðmundur Magnússon
(1741-1798)Magnússon (Magnæus), Guðmundur, 1741-98, Oldforsker, er født paa Hallormsstaður i det østlige Island, hvor Faderen, Magnus Guðmundsson, var Præst. Han indskreves ved Universitetet 1761 og drev forskjellige Studier, særlig dog nordisk-filologiske. 1776 ansattes han som Arnamagnæansk Stipendiar og indehavde denne Stilling til sin Død, i Maj 1798. Han har hovedsagelig besørget det 1787 udkomne 1. Bind af «Sæmundar Edda» med tilhørende latinsk Oversættelse, Noter og Glossar, et Arbejde, der fordelagtig vidner om hans Indsigt i oldnordisk Sprog og Mythologi. Ligeledes skyldes ham Forarbejdet til den først 1809 udkomne Udgave af «Egils Saga» med latinsk Oversættelse (hvortil et utrykt Glossar). Efter Udgivelsen af Eddas 1. Bind beskæftigedes han med dette Værks Fortsættelse, men efterhaanden synes hans Arbejdsiver at være aftaget. En latinsk Skoleudgave af Terents i 2 Bind besørgede han 1780. (Worm, Lex. ov. lærde Mænd. P. Pétursson, Hist. eccles. Island. S. 424.)
Kr. Kaalund.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)