Herr Apelbrand och Lena lilla

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


62. Herr Apelbrand och Lena lilla


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius


1. Hertig Apelbrand rider på Lena lillas gård —
Vore jag sjelf ung som en lilja! —
Lena lilla ute för honom månde stå.
Nog minnes du det, jungfru Lena.


2. »Och hör du, lilla Lena, hvad jag dig säga må:
Dig vill jag lofva min ära och min tro.»


3. »Din ära och din tro jag passar inte på,
Dem aktar jag som dammet under mina skor.»


4. Hertig Apelbrand han svängde sin gångare grå,
Så vred rider han ifrån Lena lillas gård.


5. Och Lena satt hemma i årena sju:
»Och månne herr Apelbrand är vreder ännu?»


6. Så hände det sig en söndagsmorgon,
Lena lilla skulle sig till kyrkan gånga.


7. Och när som hon kom i rosende lund,
Der mötte hon herr Apelbrands snöhvita hund.


8. »Så mycket jag ser af herr Apelbrands hund,
Att Apelbrand månd' hvila i rosende lund.»


9. Och när som hon kom litet längre fram,
Der möter henne sjelfver herr Apelbrand.


10. »Och hör du, liten Lena, hvad jag dig säga må:
Vill du lofva mig din ära och din tro?»


11. »Jag passar inte på din ära och din tro,
Jag aktar dem ej mer än dam under sko.»


12. Så tog han liten Lena i fagergulan lock,
Så binder han henne vid sadelknapp.


13. Hertig Apelbrand red, liten Lena hon lopp,
Så illa hon stötte sin fagra kropp.


14. Inte var det en så liten en sten,
Han tog ju ett stycke ur Lena lillas ben.


15. »Och kära herr Apelbrand, du låt mig litet töfva,
Till dess att jag får mitt testamente göra.»


16. »Min moder gifver jag min silkessydda särk,
Hon lider för mig stor smärta och värk.»


17. »Min fader gifver jag min gångare grå,
Den skall han rida i sorgställe på.»


18. »Och gullskrinen hafver jag fagra två,
Och dem vill jag gifva mina systrar små.»


19. De orden de voro ej förr sagda fram —
Vore jag sjelf ung som en lilja! —
Så sände hon sin själ uti himmelens famn.
Nog minnes du det, jungfru Lena.