Herr Helmer (Variant)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


47. Herr Helmer
Variant


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Herr Hjallmar war en lijten Smådrängh,
Han tiente lijten Kirstin för sin Säng.
Så frommer redh Hjalmer i Sadelen.


2. Han tiente henne i Otta åhr,
Stolts Kirstin blifver medh Barnen små.


3. Herr Hjalmar gåer för liten Kirstin at stå:
»Ack, lijten Kirstin seijer mig Rådh!»


4. »Jag seger tigh rådh, dhe bäste Jagh kan:
Sadla din häst och ridh af land!»


5. Herr Hjalmar rijder söder för by,
Mötte honom Jungfruens bröder Siu.


6. »Herr Hjalmar, hwj rijder du oss emot?
Du locka wår Syster och giorde ingen both.»


7. »Jagh är så wäl skapat en Man som du,
Din Syster tigger Jagh gierna ähnnu.»


8. »Wij willja intet hafwa annor both,
Ähn högre hand och wenstre footh.»


9. »Förr ähn Jagh skal mista hand och footh,
Förr skal Jagh fächta medh ett fritt Modh.»


10. Herr Hjalmer han drager sin brune brand,
Hugger af dem både hals och hand.


11. Den yngste Broderen badh för sigh:
Herr Hjalmar, [Herr Hjalmar,] ij skona Migh.»!


12. »Fuller wille Jagh skona tigh,
Wiste Jagh du wille icke swjka migh.»


13. Unger Swen swähr på Christi dödh:
»Jagh drager eij Swerd vtan Migh gieller Nödh.»


14. Herr Hjalmar satte sig på en tufva,
Där lade han sigh nedh att svffwa.


15. Unger Swen drager sin Bryngia blå,
Så hugger han hans hufwvd aff.


16. Unger Swen rijder i Jungfruens gård,
Ute stoltz Kirstin för honom ståer.


17. »Statt här Kirstin, Syster min,
Nu haar Jagh ihiel slagit Belaren din.


18. Unger Swen gåhr i höga lofft,
Lijten Stolts Kirstin wachter honom wp.


19. Hon tager honom widh sin gohla lock,
Skier af hans Strupe widh sänge stock.
Så frommer redh Hjalmar i Sadelen.


_____


Se Variant af denne vise