Herr Magnus och hafstrollet

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


83. Herr Magnus och hafstrollet


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Det var så tidigt en söndagsmorgon,
Innan lärkan hon rörde sin tunga;
Det var en ungersven, som hvilade på strand;
Der hörde han hafsfruen sjunga.
Ack, hör I, unga Magnus,
Jag bjuder eder ganska gåfvor,
Viljen I mig ega?


2. »Och eder vill jag gifva en kappa så blå,
Den bästa, som I viljen bära;
Och hvar och en trå, som i henne är,
Skall vara skarlakan det skära.»


3. »Eder vill jag gifva en värja ny,
Som hänger på femton gullringar;
Och hvar gång I dragen i krig,
Så visst skall I striden vinna!»


4. »Eder vill jag gifva ett qvarnhus så nytt,
Med femton par gångande stenar;
De löpa så lätt uppå Leretava jord,
Som andra uti stridande strömmar.»


5. »Och väl kunde jag trolofva dig,
Om du vor' en kristelig qvinna;
Men nu är du ett hafstroll så vildt,
Som flyger alla bergen emellan.»


6. Herr Måns han svängde sin gångare omkring,
Han ville från hafsfruen rida;
Hon var då så viger i betsel och tyg,
Hon bad honom än litet bida.


7. Och had' inte Gud gifvit nåder dertill,
Att hanen hade flaxat sina vingar.
Visst had' han måst följa det sjötroll så vildt,
Som flyger alla bergen emellan.
Ack, hör I, unga Magnus,
Jag gifver eder ganska gåfvor,
Viljen I mig följa?


_____


Se Variant af denne vise