Historiske studier

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


E-Bibliotek


Historiske studier


1117 in Iceland and England

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Peter Foote
2002
engelsk
21
Forelæsning af professor i middelalderhist. Henry Loyn.


“A most vile people”: early English historians on the Vikings

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Raymond Page
1986
engelsk
30
Forelæsning af professor Raymond Page.


Americas Opdagelse i det tiende Aarhundrede

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

C. C. Rafn
1841
dansk
51
Sagaernes vidnesbyrd om opdagelsen af Amerika i 900-tallet. Illustreret.


An Account of The Danes and Norwegians in England, Scotland, and Ireland

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

J. J. A. Worsaae
1852
engelsk
359
Indhold: 1.Introduction, 2.The Danes in England, 3.The Norwegians in Scotland, 4.The Norwegians in Ireland, 5.Appendices. Illustreret.


Canute and his empire

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

G. N. Garmonsway
1964
engelsk
28
Forelæsning af professor i engelsk litteratur G. N. Garmonsway


Danmarks Historie i Hedenold, Bind 1/3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

N. M. Petersen
1854
dansk
416
1.Ældste fremmede Efterretninger om Norden, 2.Udvandringer, 3.Ældste nordiske Efterretninger, 4.Sagnhistorie (Skjold, Frode, Grottesangen, Vermund og Uffe, Dan, Hjarne, Ale, Stærkodder, Ingild, Roar og Helge, Rolf Krake, Bjarkemål, Iver Vidfadme, Harald Hildetand, Bråvallaslaget, Sigurd Ring, Regner Lodbrog, Krakes Mål, Hedin og Høgne, Høder og Balder, Gram, Hadding, Asmund og Asvid, Amled, Arngrims Sønner, Ottar og Sigrid, Alf og Alfhilde, Hagbard og Signe, Halfdan og Gyride, Hervør og Hedrek, Snjo, Gorm og Torkild Adelfar m. fl.


Danmarks Historie i Hedenold, Bind 2/3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

N. M. Petersen
1854
dansk
401
Hedenskab og Kristendom. 1.Konger i Danmark fra Regner Lodbrogs til Svend Tveskjægs Død, 2.Normannertoge, 3.Kristendommen, 4.Færøerne, Island og Grønland


Danmarks Historie i Hedenold, Bind 3/3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

N. M. Petersen
1855
dansk
376
Kulturhistorie. 1.Asalæren, 2.Landet, Folket, Statens Oprindelse og Forfatning, 3.Gudsdyrkelse, Videnskab, Sprog, Runer, Digtekunst, 4.Krige5.Husligt Liv, Dåb, Ægteskab, Begravelse, 6.Kildeskrifter.


Forn-nordiska Minnen

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Abraham Cronholm
1835
svensk
472
Historiske spor efter Sveriges oldtid.


Grönlands historiske Mindesmærker 1/3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

C. C. Rafn, Finnur Magnusson
1838
norrøn/dansk
797
De historiske spor efter nordboerne på Grønland, bl.a. belyst gennem en række kildetekster eller uddrag heraf. 1.Indledende undersøgelser, 2.Om Gudbjörns Skjær, 3.Om Are Marsøn, 4.Præsten Are Thorgilssøns beretning, 5.Brudstykker af Landnáma, 6.Erik den Rødes Saga, 7.Thorfinn Karlsefnes saga, 8.Uddrag af Eyrbyggja saga.


Grönlands historiske Mindesmærker 2/3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

C. C. Rafn, Finnur Magnusson
1838
norrøn/dansk
791
De historiske spor efter nordboerne på Grønland, bl.a. belyst gennem en række kildetekster eller uddrag heraf. 1.Uddrag af Floamanna saga, 2.Brudstykke angående kristendommens første indførelse, 3.Om Thoraren Nefjulfsøn, 4.Uddrag af Fostbrædra saga, 5.Skjalg-Helge, Grønlands laugmand, 6.Uddrag af Gisle Sursøns saga, 7.Fortælling om Thrond fra Oplandene, 8.Uddrag af fortællingen om Audun den Vestfjordske, 9.Sammendrag af beretn. om Lig-Lodin, 10.Fortæll. Om Einar Sokkesøn, 11.Udtog af Rafn Sveinbjørnsons saga, 12.Uddrag af div. Bispe og kongesagaer m.v.


Grönlands historiske Mindesmærker 3/3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

C. C. Rafn, Finnur Magnusson
1838
norrøn/dansk
950
De historiske spor efter nordboerne på Grønland, bl.a. belyst gennem en række kildetekster eller uddrag heraf. 1.Uddrag af middelalderens islandske annaler, 2.Grønlandske diplomer, 3.Middelalderens geografiske optegnelser, 4.Blandede optegnelser, 5.Grønlands og dets nabolandes geogr. forhold, 6.Brødrene Zenos rejser, 7.Rejser i nyere tider, 8.Antiquarisk Chorographie af Grønland, 9.Udsigt over Grønlands gamle geographie, 10.Om de grønlandske biskoppers segl, 11.Fortegnelse over grønlandske biskopper, 12.Chronologisk udsigt over ældre og nyere historie.


Landnáma og Egils saga

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Björn M. Ólsen
1904
dansk
151
Indhold: Landnáma og Egils saga, Landnáma og Eyrbyggja saga, Landnáma og Hænsa-þóris saga


Nordiske oldsager i det Kongelige museum i Kjöbenhavn

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

J. J. A. Worsaae
1859
dansk
200
Indhold: Afbildning af en række museumsgenstande fra stenalder, bronzealder, jernalder og middelalder. Kun få anmærkninger.


Norges historie, Bind 1/2

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Rudolph Keyser
1866
norsk
579
Indhold: 1. Indledning, 2. Første tidsrum: Sagnhistorien, 3. Andet tidsrum: Norges historie 860-1035, 4. Tredje tidsrum: Norges historie 1035-1130


Norges historie, Bind 2/2

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Rudolph Keyser
1870
norsk
734
Indhold: 1. Fjerde tidsrum: Norges historie 1130-1263, 2. Femte tidsrum: Norges historie 1263-1387


Normannerne, Bind 1/4 - Indledning til normannertiden

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Johannes C. H. R. Steenstrup
1876
dansk
381
Indhold: 1. Kilderne til Normannernes Historie, 2. Normannernes Hjemland, 3. Aarsagerne til Normannertogerne, 4. Normannerhæren


Normannerne, Bind 2/4 - Vikingetogene mod vest

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Johannes C. H. R. Steenstrup
1878
dansk
406
Indhold: 1. Nogle Forord, 2. De første Vikingefarter, 3. Kong Alfred og de Danske, 4. Northumberland under kongerne Halfdan og Fundne-Knud, 5. Normannerne i Irlad, 6. Hærgninger på Frankerrigernes Nordkyster, 7. Den store Hær ved Schelde og Maas, 8. Belejringen af Paris, 9. Normannerne i Loire og Garonne, 10. De sidste kampe i Frankrig og i Flandern, 11. Vikingetog i Spanien, Afrika og Italien, 12. Vikinger i Skotland, 13. Normannertogenes følger med hensyn til Evropas politiske udseende, 14. Hærvejen og krigskunst i Vestevropa, 15. Hedningernes og de kristnes kultur.


Normannerne, Bind 3/4 - Danske og norske Riger paa De Brittiske Øer

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Johannes C. H. R. Steenstrup
1882
dansk
469
Indhold: 1. Indledning, 2. Nogle forstudier og kritiske skjærmydsler, 3. De nordiske kolonier i England, 4. Rigerne i Dublin og Waterford, 5. Kongerne af Limerick, 6. Kong Brian Borumha, 7. Angelsakserne og nordboerne under kong Edgars regering, 8. Norske kolonier på de skotske øer og halvøer, 9. Svend Tveskjægs og Jomsvikingernes hærtog i England, 10. Knud den Stores erobring af England, 11. Knud den Stores regering, 12. Det danske herredømmes sidste dage.


Normannerne, Bind 4/4 - Danelag

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Johannes C. H. R. Steenstrup
1882
dansk
405
Indhold: 1. Indledning, 2. Danelag i tvende betydninger (dansk lov - dansk landsdel), 3. Lovene, 4. Landets inddeling, 5. Forskjellige Standsklasser, 6. Landets styrelse, 7. Processen, 8. Strafferetten, 9. Formueretten, 10. Tilbageblik på de vundne resultater.


Origines Islandicae

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

G. Vigfusson / F. Y. Powell
1905
engelsk
728
Undertitel: A collection of the more important sagas and other native writings relating to the settlement and early history of Iceland. Indhold: I.Settlement and Settlers: 1)Landnama-Book, 2)Early Genealogies, 3)etc. II.The Old Constitution: 1)Libellus Islandorum, 2)Primitive Laws, 3)etc. III.Conversion and early Church, 1)Christne Saga, 2)Early Church Legends, 3)Lives of First Bishops, 4)etc.


Samlingar för Nordens Forälskara – 1/3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

N. H. Sjöborg
1822
svensk
140
Samlingar för Nordens fornälskare: innehållande inskrifter, figurer, ruiner, verktyg, högar och stensåttnigar i Sverige och Norrige, med plancher.


Samlingar för Nordens Forälskara – 3/3

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

N. H. Sjöborg
1830
svensk
191
Samlingar för Nordens fornälskare: innehållande inskrifter, figurer, ruiner, verktyg, högar och stensåttnigar i Sverige och Norrige, med plancher.


Snorre Sturlason og Sturlungerne

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Fredrik Paasche
1922
norsk
359
Sturlungetiden og Islands indre brydninger i 1200-tallet.


Svenska Folkets Historia – Skandinavien under Hedna-Åldern

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Anders Magnus Strinnholm
1836
svensk
682
1. Vikingafärderna och Sederna, 2. Om Christendommens införande i Sverige


Sveriges Historia i sammendrag

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Anders Magnus Strinnholm
1857
svensk
788
Indhold: 1.Äldsta underrättelserna, 2.Folkvandringarne, 3.Nordiska Gudasagn, 4.Asarnes bosätning, 5.Ynglinga-ättan, 6.Sagorna om Ivar Vidfadme m.fl., 7.Svea Konungar af Sigurds ätt, 8.Samfundsföfattningen, 9.Landets utseende ved hednatiden, 10.Vikingafärderna, 11.Idrotter. Runor. Folketro etc., 12.Husliga livet. Sederne Gudasagn, 13.Christendomens förkunnande.


Swedish Vikings in England: the evidence of the rune stones

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Sven B. F. Jansson:
1965
engelsk
29
Forelæsning af professor i runologi Sven B. F. Jansson


The Terfinnas and Beormas of Ohthere

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Alan S. C. Ross
1981
engelsk
86
Indhold: •Prefaces •Othere’s “Northern” voyage •The Terfinnas •The Beormas •Evidence •Identification •Russian Perm’ •The Muslim sources •Additional Notes, Afterword


The Viking Age in the Isle of Man

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Peter Foote/ J. Graham-Cambell m. fl.
1983
engelsk
187
Indhold: 1.The archaeology of the vikings in the Isle of Man, 2.The Hiberno-Norse pins from... 3.Scandinavian settlement in... 4.The viking age silver hoards... 5.Two aspects of Manx traditional life 6.An Iona rune stone... 7.On the iconography of the Manx crosses 8.The Manx rune-stones…


The Viking World

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Stefan Brink / Neil Price m. fl.
2008
engelsk
717
Indhold: PART I: VIKING AGE SCANDINAVIA; People, society and social institutions; Living space; Warfare and weaponry; Technology and trade; Pre-Christian religion and belief; Language, literature and art; PART II: THE VIKING EXPANSION: The British Isles; Continental Europe and the Mediterranean; The Baltic; Russia and the east; The North Atlantic; PART III: SCANDINAVIA ENTERS THE EUROPEAN STAGE; The coming of Christianity; The development of nation states (ríki).


The Vikings in Brittany

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Neil S. Price
1989
engelsk
122
Indhold: Introduction, 1.Documentary Sources, 2.The Historical Background: France in the Viking Age, 3.Archaeological Evidence, 4.Conclusion: Brittany in the Viking Word, Appendices.


The Vikings in Wales

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

Harry Loyn
1977
engelsk
26
Forelæsning af professor i middelalderhist. Henry Loyn.


Undersøgelser til nordisk Oldhistorie

Forf./udg.:
Årstal:
Sprog:
Sidetal:
Beskrivelse:

C. A. E. Jessen
1862
dansk
84
1.Om Lodbrog-ætten, 2.Gorm og rigets samling.