Holger Danske og stærk Didrik

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Dansk.gif


Holger Danske
af Hans Pedersen-Dan (1907)
Dansk folkedigtning


Kæmpe- og Trylleviser
5. Holger Danske og stærk Didrik[1]


Danske Folkeviser i Udvalg
Ved Axel Olrik og Ida Falbe-Hansen1. Stærk Didrik han bor i Berneland
alt med sine atten Brøder;
og hver af dem har Sønner tolv,
vel store Kæmper og vrede.
Men Striden den stander for norden under Jylland.


2. Søstre saa har han femten,
og hver har Sønner tolv;
den yngste hun har tretten,
de holder deres Liv saa fal[2].


3. Saa ginge de frem for Bern at Staa,
saa mange Kæmpekroppe;
det vil jeg for Sanden sige,
de syntes[3] over Bøgetoppe.


4. „Nu har vi stridt al Verden igennem
og vundet saa mange Land[4];
vi har hørt om Kong Holger Dansk,
han bor i Danemark.


5. Vi har hørt om Kong Holger Dansk,
han bor i Nørrejylland:
han lader sig krone med røde Guld,
vil aldrig være vor Mand[5].“


6. Sverting fik op en stor Staalstang,
saa begyndte han at true:
„Vel hundred af Holger Danskes Mænd
dem agter jeg ikke ved en Flue[6].“


7. „Hør du Sverting, du sorte Dreng[7],
du vurde[8] dem ej saa ringe;
vi har hørt af Kong Holgers Mænd:
ere raske unge Drenge.“[9]


8. Det svared højen Bermer–Ris[10],
han mælte et Ord alene:
„I Morgen vil vi til Danmark,
om Kong Holger tør bie os hjemme.“


9. De drog ud af Berne–Land
med atten Tusende Heste;
og de drog dem til Danmark,
Kong Holger vilde de gæste.


10. Stærk Didrik sendte Kong Holger Bud,
og lod hannem saa tilbyde:
hvad heller han vilde hannem Skatten give
eller i Marken med ham stride.


11. Det svared Vidrik Verlandsøn,
han var ved saa frit et Mod:
„Kommer de til os i Danmark ind,
de kommer her aldrig ud.“


12. De drog tilsammen med fuld Magt
alt paa den sorte Hede;
det blev saa ynkelig en Sammengang
af stærke Kæmper og vrede.


13. De sloges i Dage, de sloges i tre,
der styrted saa mangen Mand;
Kong Holgers Mænd blev alle ved Magt,
der faldt mange af Berne–Land.


14. Det var højen Bermer–Ris,
han blev saa mod i Sinde:
„Nu lever ikke uden hundred af vore Mænd,
hvor skulde vi Holger Dansk overvinde!“


15. Det da var stærk Didrik,
han saa sig op i Sky:
„Det er Tid, vi drager til Bern igen,
her har vi ingen Ly.“


16. Stærk Didrik tog til baade sine Ben,
han løber over Bjerg og Dale;
Sverting han tog den samme Vej,
hvor fast han før monde prale.


17. Det mælte liden Ulver Jærn[11],
han holdt under grønnen Lide:
„Fuld lidet tør de rose deraf,
de var udi Danmark at stride.“


18. Den Tid de drog af Berneland,
de var atten Tusende Mænd;
der kom ingen tilbage igen
uden halvtredjesindstyve og fem.


19. Blodet det rinder i striden Strøm
baade over Bjærg og Høj,
og Røgen[12] stander i Himmelen op,
at Solen bliver blodig og rød[13].
Men Striden den stander for norden under Jylland.Fodnoter

 1. Indl. S. 84—85; DgF. I Bd. Nr. 17.
 2. 2 holde fal, holde til Fals, sætte paa Spil.
 3. 3 de syntes, de saas.
 4. 4 mange Land; i gl. Dansk mangler Intetkønsord sædvanlig Endelse i Flertal.
 5. 5 være vor Mand, være vor Lensmand.
 6. 6 agter ikke ved en Flue, agter ikke lige med en Flue, ikke saa meget som en Flue.
 7. 7 du sorte Dreng, Sverting tænkes som en sort Trold (Navnet Sverting er afledt af svart, sort).
 8. vurde, vurdere, agte.
 9. 7 ɔ: vi har hørt om Kong Holgers Mænd, at de ere raske unge Drenge (Karle).
 10. 8 Bermer–Ris: Bernerkæmpe.
 11. 17 Ulver jærn, sml. Nr. 4. Vers 8.
 12. 19. Røgen, Dampen (af Blodet).
 13. Høj rimer daarlig paa rød; men Rimet har været bedre med den ældre Udtale Høg.

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.