IV. Om dem som følgede Erich fra Iisland

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Det gamle Grønland

Forestillis af authore
Tormod Torfessøn

Oslo 1927


IV. Om dem som følgede Erich fra Iisland,
og begyndte at bebygge Grønland


Herulf Barde-Søn, af den Gaard Drepstock (om den skal være den samme, som ligger i den Eyrabacha Eign, eller ei, veed ieg iche) følgende Eirich, har indtaget een fiord, som hand effter sit nafn, kaldede Heriolfs fiord, og bygde een gaard paa et Næs, hvilchen hand kaldede Heriolfs-Næs, og har værit een megit agtbahr mand. Paa Skib med hannem har værit een Christen mand, kom men fra Havbuder, som dichtede een Wiise, hvilchen de kaldede Hafgerdinga-Draapa (kandskee hand har og kaldet det denne Søe-wiise) af hvilchen wii har kun et wers, som er heel aandægtigt.

Denne Heriolfes Forfader, den anden Heriolf, har følget med Ingolf, da hand først begaf sig til Iisland, og bleff af hannem begafved med ald den store viide Egn, mellom Woga og Synder-Reykia-Næs. [Om Herjolfsnæs siger Biørn de Skardsaa:] Heriolfs-næs synis af alle bebygde pladtzer i Grønland at stræcke sig lengst i Nord fordj saa alle de Døde Mennisker, som mand finder i ørken bliver ført til den Kirke, som er der bygget. Een ved nafn Lodin, toeg det arbeyd paa sig at føre alle Liig til samme Kirke, der af Hand blev kaldet liige-Lodin. Blant andre blev der og henført Finnes Feigins liig, som var i slegtskab med Harald den Haardraade, om hvilken Biørn de Schardsa andrager Tostes Historie til vidne, som dog hverken findes i Kongens exemplar eller i Flatøes boeg, i hvilken fattes og andet meere, som dog Biørn har hafft.

Det er og vist at mange folk, som haver lidt skibbrud ved de stæder, er der begrafne: Iblant andre Ingemund Præst Og hans Broder Einar Torgriimssøn, eller som Krønnickerne siger, Thorgeirs Sønner, hvis Skibe Iisen slog i stycker. Ingemunds skib heed Stangar-Fole, som var holdet for det største schib mand i de tiider hafde.

Samme Norder-Øde-pladtzer er megit skadelige for Søefarne Fokk, og vil med største agtsomhed skyes, saasom den der af mange exempler er megit udraabt. Ingemunds lig var endnu Aº 1200 fundet u-raadnet og u-forandret, som alle Krønickerne berette. Erich som før er sagt, tog Erichsfiorden sig til, og byggede den kostelige gaard Bratta-hlid, hvor baade hand selv, og hans Søn Leifur effter ham holt dug og disk. Ketill tog sig Ketilsfiord til. Rafn Rafnsfiord, Sølvi Solvadalen, Snorre Thorbrandsen Alfta-fiorden. Thorbiørn Glora Siglufiorden [Einar Einarsfiorden, Hafgrim Hafgrims fiorden] og Watnehverfet, Aurlig Aurligsfiorden. Thorkel Farserk, Erich den Rødis slægt, som og følgede ham, tog Hvalseyarfiord an, som ligger mellom Erichsfiord og Einarsfiord, og boede paa den gaard Hvals Eya fiord. Af hannem er kommen Hvals-Eyafiordens Folcket. Hand siges at have værit saa forfærdelig sterk, at naar de vilde have Erich til giest, og Baad var iche ved handen, da svemmede hand ofver til Hvalsøe, som var en half miil fra hans gaard, og havde endda een Veeder paa sin Rygg, som hand vilde slagte. Hand er endelig blefven begrafven der paa hans egen Stavn, men gaar der stedtze igien, ligesom for at see til sin gamle Huusholdning. Disse forbemte følgede Erich der hand begyndte at bebygge Grønland, hvilche andre siden har taget eftersiun, saa der ere fløttede mange med ald sin Boe-have did hen, og merkelig formeerede Bygde-lauget.

Aº 999. reiste Thorleif Kimbe fra Breydefiord, og Snorre Thorbrandsen hans Broder fra Alftafiord did hen. Af Kimbe har Kimbefiorden sit nafn som ligger imellem de høye Grønlands fielde. Snorre reiste siden til Winland, hvor hans Søn Thorbrand, som var een tapper ung Heldt, blev slagen af de vilde (Skrælinger kaldede) som den Historie Eyrbyggia formelder, hvorom videre, naar wi kommer til at tale om Winland.