Ida Falbe-Hansen biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Ida Falbe-Hansen
Biografisk oversigt

Ida Falbe-Hansen
(1849 - 1922)


Falbe-Hansen, Ida, dansk Litteratur- og Sprogforsker, f. i Odense 19. Febr 1849, tog Almuelærerindeeksamen 1877, blev Student 1882, Mag. art. i nordisk Filologi 1890. Frk F.-H. har udfoldet en betydelig Virksomhed som Lærerinde i nordiske Sprog og Litt. ved Statens Lærerhøjskole og andre højere Læreanstalter i Kbhvn; desuden har hun besørget kommenterede Udg. af danske Litteraturværker, f. Eks. Ewald’s »Fiskerne«, Oehlenschläger’s »Digte 1803« og (sammen med Axel Olrik) »Danske Folkeviser i Udvalg« (1899 og 1909). Især har hun dog virket for Udbredelse af Kendskab til sv. Litt. og Sprog; hun har (sammen med Elisabeth Grundtvig) oversat Selma Lagerlöfs Værker paa Dansk, har (sammen med O. Thyregod) udg. en fortrinlig sv. Antologi: »Svenske Forfattere« (1907) og forfattet en ypperlig »Svensk-dansk-norsk Ordbog« (1912).
V. D.

Kilde: Salmonsens konversationsleksikon (1915-1930)


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.