Jón Árnason biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Jón Árnason
(1819-1888)
Biografisk oversigt

Jón Árnason
(1819-1888)Árnason, Jón, 1819-88, Æventyrsamler. Han er født 17. Avg. 1819 paa Gaarden Hof paa Skagaströnd i det nordlige Island, hvor hans Fader Árni Illugason var Præst. Han blev Student fra Bessastad Skole 1843, var i en længere Aarrække paa forskjellig Maade knyttet til den lærde Skole og har tillige siden 1848 været Bibliothekar ved Landsbibliotheket. Aar 1866 giftede han sig med Enken Katrín Thorvaldsdatter fra Hrappsey, af hvilket Ægteskab ingen Børn leve. Allerede som faa Aars Student begyndte J. A. den Indsamling af Æventyr og Folkeminder, som siden har været hans Livs Hovedopgave, først i Forbindelse med den senere Præst Magnús Grímsson, senere alene. Hans Hovedværk paa dette Omraade er den store Udgave af «Islandske Folkesagn og Æventyr» (Íslenzkar Þjóðsogur og Æfintýri), som i Aarene 1862-64 i to Bind udkom i Leipzig; Indholdet er – bortset fra dets mangesidige Interesse i andre Henseender – i høj Grad oplysende for Befolkningens Aandsliv og Ejendommeligheder. Af hans betydelige utrykte Samlinger forberedes en Samling Folkeminder til Udgivelse. Han døde 4. September 1888.
Kr. Kaalund

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)Árnason, Jón, f. 17. Aug. 1819, d. 4. Septbr 1888, Inspektør ved Latinskolen og Bibliotekar ved Landsbiblioteket i Reykjavik, er blevet mest bekendt som den, der i højere Grad end nogen anden har lagt sig efter at samle islandske Folkesagn af hvilken som helst Art. Hans »Islandske Folkesagn og Eventyr« er udkomne i Leipzig i 2 Bd (1862—64); Fortsættelsen (3 Bd, bestaaende af islandske Gaader) er udkommet i Kbhvn (det islandske litterære Selskab) 1887. Disse Folkesagn, der er meddelte med de selvsamme Ord, hvormed de er blevne fortalte gennem lange Tider, er en sand litterær Skat, ikke alene for det islandske Folk, men for alle, som beskæftiger sig med folkloristisk Studium.
Finnur Jónsson

Kilde: Salmonsens konversationsleksikon (1915-1930)


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.