Jørgen Olrik biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Jørgen Olrik
Biografisk oversigt

Jørgen Olrik
(1875-1941)Olrik, Jørgen, dansk Museumsmand og Historiker, foreg.’s Broder, f. 10. Aug. 1875, Student 1892, 1894 ansat som Assistent ved Dansk Folkemuseum, 1897 tillige ved Nationalmuseets 2. Afdeling, 1898 cand. mag. 1910 blev han Inspektør ved Folkemuseet og ved dettes administrative Sammensmeltning med Nationalmuseet 1920—21 administrerende Inspektør. Ved Siden af den omfattende Museumsvirksomhed har han ligesom sine Brødre studeret Danmarks Historie i den ældre Middelalder, og med fin Kendskab og Sprogsans har han udarbejdet en Række Overs. af vor hjemlige Litteratur paa Latin, især af Sakse’s Danesaga og andre Kilder til Danmarks middelalderlige Historie samt af Chr. Falster’s Lærdoms Lystgaard. Endvidere har han besørget Udgaver af danske Folkebøger. Ogsaa paa den hist. Arkæologis Omraade har han udfoldet en betydelig Udgivervirksomhed. »Borgerlige Hjem i Helsingør« (1903), sammenfattende Uddrag af Byens ældste Skifteprotokoller, er en Hovedkilde til Kendskabet om Renaissancetidens Boliger. Ved den for »Danmarks Folkeminder« besørgede Udgave af F. L. Grundtvig: »Livet i Klokkergaarden, gammeldags falstersk Bondeliv« (1908—09) har hans indgaaende Kendskab til Folkemuseet været af største Bet. Endelig har han for Nationalmuseet udg. det store Værk om »Drikkehorn og Sølvtøj fra Middelalder og Renaissance« (1909), et omhyggeligt og indgaaende Katalog, der tillige giver en Oversigt over Bordtøjets Historie og for første Gang behandler Danmarks rige Sølvfund fra Renaissancetiden. Hertil har senere sluttet sig »Danske Sølvarbejder fra Renaissancen til vore Dage« (1915), Nyudgaven af »Danske Guldsmedemærker«, »Gamle Jernovne« og en Række mindre Afh.
C. A. J.


Kilde: Salomonsens Konversationsleksikon (1915-1930)