Juleevangeliet (OG)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Islandsk.gif Dansk.gif
Original.gif


Noen spesialtegn vises ikke på iPhone/iPad.


Stjórn og andre bibeltekster


Utdrag fra
Þetta er hid nya Testament,
den første trykte bok på islandsk.


Oddur Gottskálksson

Roskilde, 1540


E. Lucas

Annar capitule

Enn þat bar til a þeim dogum at þat bod gieck vt fra keisaranum Augusto þat heimrinn allr skyldi skatt skrifazt og þessi skattz hofz fyrst vpp hia Cyrino sem þa var landstiornare i Syria og aller foro at tia sig huer til sinnar borgar. Þa for og Joseph af Galilea vr borginne Nadareth vpp i Judeam til Dauidz borgar su er kallazt Bethelem af þui at hann var af husi og kyni Dauidz at hann nadi sig þar medr Mariu sinne festar fuon o liettre.

Enn þat giórdizt þa þau varo þar at þeir dagar fullnuduzt ed hun skylldi fæda og hun fæddi sinn frumgetinn son og vafdi hun i reifum og lagdi hun nidr i jotuni þuiat hun fieck eckert annat rum i herbergino.

Og fiarhirdar voru þar i sama býgdar lagi vm grandanna vid fiarhusinn sem vardueittu og vocktu yfuer hiord sinne og Sia! at eingell drottins stod hia þeim og gudz birti liomadi kringum þa og þeir vrdu af mycklum otta hrædder. Og eingillinn sagdi til þeira: Eigi skulu þier hrædazt. Siaet þuiat eg boda ydr mykinn fognud þann er skier ollum lyd þui i dag er ydr lausnarinn fæddr saa at er kristz Drottinn i borg Dauidz og hafit þat til merckis þier munu finna barnit i reifum vafit og lagt vera i jotuna. Og iafnskiott þa var þar hia einglinum myckell fioldi himneskra her sueita sem lofudu gud og sogdu: Dyrd sie gudi i vpphædum og fridr a jordu og monnum goduilie.

Og þa er einglarner foru fra þeim aptr til himins toludu hirdarner sin a mille: Gongu vær allt til Bethlehem og siaum þau mercki er þar hafa skied og drottinn hefer kunngiort oss. Og þeir komu med skunda og fundu Mariu og Joseph og barnit liggia i jotunne. Enn þa er þeir hofdu þat sied vid frægdu þeir þat ord vt sem þeim var sagt af þessu barni og aller þeir þat heyrdu vndruduzt þat huar þeim var af hirdoronum sagt. Enn Maria vardueitti oll þessi ord og rotfesti i sinu hiarta. Og fiar hirdarnner sneru aptr dyrkandi og lofandi gud vm allt þat huar þeir hofdu heyrt og sied og epter þui sem þeim var til sagt.


E. Lucas (Originalteksten fra boka.)

Annar capıtule

Enn þat bar til a þeim dogum/ at þat bod gieck vt Angelsaksisk f2.jpgra Keiſaranum Auguſto/ þat heımꝛinn allꝛ ſkyldi ſkatt ſkriAngelsaksisk f2.jpgazt/ ⁊ þeſſi ſkattz hoAngelsaksisk f2.jpgz Angelsaksisk f2.jpgyrſt vpp hıa Cyrino ſem þa var landſtıornare i Syrıa/ ⁊ aller Angelsaksisk f2.jpgoro at tia ſig/ huer tıl ſınnar borgar þa Angelsaksisk f2.jpgor ⁊ Joſeph aAngelsaksisk f2.jpg Galılea vꝛ borgınne Nadareth vpp i Judeam tıl Dauıdz borgar su er kallazt Bethelem/ aAngelsaksisk f2.jpg þui at hann var aAngelsaksisk f2.jpg huſi ⁊ kyni Dauidz/ at hann nadi ſig þar medr Mariu ſinne Angelsaksisk f2.jpgeſtaꝛ Angelsaksisk f2.jpguon o liettre.

Enn þat giórdizt/ þa þau varo þar/ at þeiꝛ dagar Angelsaksisk f2.jpgullnuduzt ed hun ſkylldi fæda/ ⁊ hun fæddı ſınn frumgetınn ſon/ ⁊ vaAngelsaksisk f2.jpgdi hun i reiAngelsaksisk f2.jpgum/ ⁊ lagdı hun nidꝛ i Jotuni/ þuiat hun fieck eckert annat rum i herbergino.

Og Angelsaksisk f2.jpgiarhirdar voru þar i ſama býgdar lagi vm grandanna vid Angelsaksisk f2.jpgiarhuſinn/ ſem vardueıttu ⁊ vocktu yAngelsaksisk f2.jpguer hiord ſinne/ ⁊ Sia! at Eingell drottıns ſtod hia þeim/ ⁊ gudz birti liomadi kringum þa/ ⁊ þeir vrdu aAngelsaksisk f2.jpg mycklum otta hrædder/ ⁊ eingillınn ſagdı tıl þeiꝛa eigi ſkulu þier hrædazt/ Siaet/ þuiat eg boda ydr mykinn Angelsaksisk f2.jpgognud/ þann er ſkier ollum lyd/ þui i dag er ydr lauſnarinn fæddꝛ/ saa at er krıſtz Drottinn i borg Dauıdz/ ⁊ hafit þat tıl merckis/ þıer munu Angelsaksisk f2.jpginna barnit i reifum vaAngelsaksisk f2.jpgıt/ ⁊ lagt vera i Jotuna ⁊ iaAngelsaksisk f2.jpgnſkıott þa var þar hia Einglinum myckell Angelsaksisk f2.jpgioldi himneſkra her ſueita ſem loAngelsaksisk f2.jpgudu gud/ ⁊ ſogdu/ Dyrd ſie gudi i vpphædum/ ⁊ Angelsaksisk f2.jpgrıdꝛ a Jordu/ ⁊ monnum goduılie.

Og þa er Einglarner Angelsaksisk f2.jpgoru Angelsaksisk f2.jpgra þeim aptr til himins/ toludu hirdarner ſin a mılle/ gongu vær allt til Bethlehem ⁊ siaum þau mercki er þar haAngelsaksisk f2.jpga ſkied ⁊ drottinn heAngelsaksisk f2.jpger kunngıort oſſ/ ⁊ þeir komu med ſkunda ⁊ Angelsaksisk f2.jpgundu Marıu ⁊ Joſeph ⁊ barnıt lıggia i Jotunne/ enn þa er þeir hoAngelsaksisk f2.jpgdu þat ſıed/ vıd Angelsaksisk f2.jpgrægdu þeir þat ord vt ſem þeim var ſagt aAngelsaksisk f2.jpg þeſſu barnı/ ⁊ aller þeiꝛ þat heyrdu/ vndruduzt þat/ Huar þeim var aAngelsaksisk f2.jpg hirdoronum ſagt/ enn Maria vardueıtti oll þeſſi ord ⁊ rotAngelsaksisk f2.jpgeſti i ſinu hiarta/ ⁊ Angelsaksisk f2.jpgiar hırdarnner sneru aptꝛ dyrkandi ⁊ loAngelsaksisk f2.jpgandi gud/ vm allt þat huaꝛ þeir hoAngelsaksisk f2.jpgdu heyrt ⁊ sıed/ ⁊ epter þuı ſem þeim var tıl ſagt.