Karl Ljungstedt biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Biografisk oversigt

Karl Ljungstedt
(1856-1916)Ljungstedt, Karl, språkforskare, f. 22 juli 1856 i Landeryd, Linköpings län, student i Stockholm 1876, disputerade 1887 med afh. Anmärkningar till det starka preteritum i germanska språk, vardt filos. doktor 1889 och var docent i forngermanska språk vid Uppsala universitet 1888-94. L. har författat Språket, dess lif och ursprung (1891, 2:a uppl. 1905; i studentfören. Verdandis småskrifter), Modersmålet och dess utvecklingsskeden (därst. 1893, 2:a uppl. 1907), Eddan (1898), Grunddragen af modersmålets historia (s. å.), Språkets lif (1899) och Edda Sæmundar (1904; valda sånger i öfv.). 1907 utnämndes L. till adjunkt vid läroverket i Östersund.

Kilde: Nordisk familjebok, 1904-1926