Kister slåede i låse (2)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Hans Kristensen Lund (f. 1817) var en af Evald Tang Kristensens mange meddelere.
Danske sagn
som de har lydt i folkemunde


af Evald Tang Kristensen
1892


Bind I

Første afdeling
Bjærgfolk

7. Kister slåede i låse


73. I de höje banker ved landsbyen Åtte i Fövling sogn, der i en meget betydelig höjde skråner op fra Kongeåen, fortælles der, at der bor en mængde bjærgfolk; set dem har man dog aldrig, men ofte har man hørt, at de har smækket deres kistelåg i, når de har talt deres penge.
A. H. Poulsen.

74. En gang to piger i Öster-Skjerninge skulde vogte kvæg i en mark, hvor der var en stendysse, da rendte de og legede på dyssen. Som de så satte dem der i samtale med hinanden, hørte de snakken under dem og med det samme en gruelig latter, men det var dog ikke det, der forbavsede dem mest, de hørte, man begyndte at rasle med penge der nede og slog kistelågene hårdt i, så det gav gjenlyd i dyssen.
Husflidsarbejder R. Kristensen, Vester-Skjerninge.

75. Moder fortalte, at da hun var lille, da var der en how (ɔ: höj) på Klavs Hansens forældres lod, og der legte börnene tit, men så hørte de en dag, at der blev en lyd, lige som trolden slog kistelåget i. Så turde de ikke godt lege der mere, for der boede jo troldfolk i den höj. Nu er bakken slöjfet, og der plöjes over den. Det var på marken til Skippinge by.
Niels Pedersens kone, Vejlby.

76. I Gjerding hede er Hulhöj, hvori der var et stort hul, da halvdelen var blevet udkjørt. Som en dreng og en pige, der vogtede kreaturer, lå der, og pigen var falden i sövn, foer drengen pludselig op ved en lyd, som om en slog en jærnbeslagen kiste i lås inde i höjen. I sin angst sprang drengen hurtig til, greb pigen ved födderne og slæbte hende i en fart ned af höjen. Anders Karlsen har ofte fortalt, at han om aftenen har set denne höj stå på guldpæle og set ellefolkene dandse og hørt dem spille.
Kl. Gjerding.

77. Vi har en höj, vi kalder Hesselhöj. Der satte min bedstefader sig og vilde stoppe hans pibe, og da blev han så hvims, at han måtte vælte sig derfra. Bjærgfolkene der inde slog deres kister i.
Sören Nielsen Tømmermand, Søby.

78. Der er tre höje lige her sønden for, den ene hedder Ålshedehöj, det er den österste. Der var a gået op en eftermiddag og vilde se efter dem, der var i kjæret at passe hövderne, og da blev a forskrækket, for det gav sådant et rabalder der inde, som om de havde slået en kiste i låse, det var sådan bestemt for mig at høre. Folk blev også vilde ved den höj. Der går en kone i nogle røde ærmer. Alle tre höje ligger i en række.
Rödding.

79. I KovshöjTorstrup mark har der været en bjærgmand, der slog hans kister i låse. Der skal have gået en undergang fra höjen ud i marken op til en lille höj tæt ved. Når en plöjede, kunde bæsterne somme tider synke helt ned.
Iver Hansen, Hullig.

80. Der er også en troldhöj på Skader mark, og der er én på Rejtrup mark. De har hørt bjærgfolkene slå kister i låse.
Johannes Pedersen, Skader.

81. Der er en höj på Skovagre lige ved Hviding krat, de kalder den Jawwhöj, og der hørte Niels Andersen, mens han var barn, at de slog kister i låse, og börnene i gården lige oven for bakkerne var sikre på, at der var bjærgfolk der. Niels Andersen bandte på, at han havde set dem.
Knud Jörgensen, Norbeg.

82. Ude ved Bolshöj der har den gamle Jens Ywsen set bjærgfolk og mange gange hørt dem slå deres kister i låse. Nu er höjen slöjfet for mange år siden; men den gang den skulde plöjes, var den gamle så bange, og vilde på ingen måde give dem lov til at bruge øgene til det, så de måtte grave höjen den første gang.
Karen Marie Rasmussen, Linde.

83. Min faders plejemoder fortæller, at da hun var hjemme i Brørup, hvor hun var født, skulde hun passe kreaturerne, og da gik hyrderne op på en höj og hørte der bjærgmændene slå deres kister i låse. Der var tre höje, men det var den störste af dem, der var bjærgmænd i.
Askov höjskole.

84. En gammel mand i Nörre-Lem fortæller, at mens han var dreng og gik ude i Nörre-Lem hede og passede fårene, hørte han tit, at bjærgmændene slog deres kistelåg i nede i höjene. Der var mange höje der omkring.
Jebjerg höjskole.

85. Der var bjærgfolk med røde luer i Kvasthöj i Ellidshøj, og når folk om dagen lagde sig på höjen, kunde de høre, hvordan bjærgfolkene slog kister i låse der nede.
En kone i Stövring.

86. A havde en gammel bedstemoder, der tjente her oppe i Tebbestrup, og hun fortalte, at når de kom fra Øen om aftenen, var der bjærgfolk ude i Store-Hjødalsbakke, og når de kom silde fra engen og kjørte op forbi bakken med deres hø, gjennem Hjødal, så kunde de høre bjærgfolkene slå kister i låse, og så nogle bitte røde drenge. Ude i Øen havde de og set ellekvinder, der var hule bagtil.
Hans Kristian Pedersen, Haslum.

87. I Rongenbjærg i Tyrskind har min fader lagt mærke til nogle sære tilfælde. Flere gange, når han har ligget der ude om aftenen eller tidlig om morgenen og græsset med hestene, har han hørt kister slå i låse der inde. Med det samme har hestene slået op og sprunget omkring og snöret (ɔ: prustet) i tøjrslaget.

Oppe midt på banken grov vi mergel, og da vi kom en tre alen ind i mergelen, fandt vi en sort gang, der hverken udmundede til den ene eller den anden side, og der fandt vi en lille vedde garn i den gang. Det tykte vi var mærkeligt. I den banke var der udgravet store fordybninger, som Polakkerne har haft at sætte deres heste ind i, mens de var her.
Gadbjærg.

88. De brune höje ligger her tæt henne ved vejen til Linå. Der har en gjörtler hørt, at der blev slået kister i låse. Det fortalte han vor præst, der hed Lihme, og han havde en sådan lyst til at grave i höje. Han grov også dem ud, men hit ikke noget,
Peder Hansen, Hårup.

89. Skolddalsbakke har a mange gange hørt skrald i om dagen, det var bjærgfolkene, der slog kister i låse. Lige oven for er et hul, der kaldes Troldhullet den dag i dag, og dalen, det er i, kaldes Ørum dal. Skolddal støder til Ørumdal.
Ingeborg Movritsdatter. Vejrum.

90. Vi kunde som hyrder høre skrald i SproeshöjDørup mark. A har siddet på den mange hundrede tusende gange, og det var, ligesom de slog en kiste lige så fast i.
Ane Lavrsdatter, Tåning.

91. I Dybdalsbakke hørte a tit som dreng, det gav dump, og vi sagde, at det var bjærgmanden, der slog hans pengekiste i låse. I den eng der neden for kunde aldrig nogen bæster stå fæstet om natten. Det var jo i den tid, för marken blev udskiftet.
Odsgård, Vinkel.

92. Tremshöje hedder tre höje, der står i en række på Torup ejendom sønden for Nörre-Torup. Der er dværge i den mellemste. Man har hørt kister slå i låse der, og der er kommen en karet og er kjørt derind ved aftenstid, og så blev den væk.

Fasmelide ejendom var Håjjhöjen, og der smedede de inde. Knud, der var hyrde der, han hørte, der gik to hamre der inde, og han sagde, at det var sikkert.
Maren Sörensdatter, Kollerup.