Knut Liestøl biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Knut Liestøl
Biografisk oversigt

Knut Liestøl
(1881-1952)Liestøl [li.stø.l], Knut, norsk Folklorist, f. i Aaseral 13. Novbr 1881, Student 1902, cand. mag. 1908, Docent i Landsmaal ved Kria Univ. 1909, Dr. phil. 1915 paa Afhandlingen »Norske trollvisor og norrøne sogor«, Professor i norsk Folkemindevidenskab 1917; grundlagde 1914 »Norsk Folkemindesamling«, hvis Bestyrer han senere har været. Medlem af Retskrivningskomiteerne af 1913 og 1916. Foruden en lang Rk. vigtige Afhandlinger om folkloristiske, litteraturhistoriske og sproglige Emner, for største Delen trykt i »Maal og Minne«, »Syn og Segn« og »Edda«, har han i Bogform udgivet »Norsk folkedikting« (1914, ny Udg. 1922) og »Norske ættesogor« (1922). I de senere Aar har L. især været optaget med Udgivelsen af de norske Folkeviser. 1912 udgav han sammen med Moltke Moe »Norske folkevisor fraa millomalderen«, og 1920 udkom første Del, 1922 anden Del af den store Folkeudgave af Viserne, som er beregnet til tre Bd, og som vil blive efterfulgt af en videnskabelig Udgave. Som Udgiver og Restaurator af Folkeviserne forener L. med indgaaende filologisk og folkloristisk Viden højt udviklet kunstnerisk Evne, ligesom han er en af Landsmaalets ypperste Stilister. 1920-21 overførte han til Landsmaal et Par smaa Samlinger Børneeventyr af Asbjørnsen og Moe.
Wt K.

Kilde: Salmonsens konversationsleksikon (1915-1930)