Kommissionen til Udgivelse af Kildeskrifter til Norge’s Historie

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Biografisk oversigt

Kommissionen til Udgivelse af Kildeskrifter til Norge’s Historie
(Stiftet 1886)Kildeskriftkommissionen (Kommissionen til Udgivelse af Kildeskrifter til Norge’s Historie) kaldes i Norge den Komité af Historikere, som siden 1886 har bestyret de af Statskassen bevilgede Midler til Udgivelse af Kildeskrifter til Norge’s Historie, det saakaldte Kildeskriftfond. Dette blev oprettet 1857 og forvaltedes i Tiden indtil 1886 nærmest af den til enhver Tid fungerende Rigsarkivar. Kommissionen bestaar af fem Medlemmer; Formand er f. T. Prof. H. Koht. Sekretær er fra 1886 Overbibliotekar A. C. Drolsum. Af de Publikationer, som K. har besørget udgivet, kunne her nævnes: »Norske Rigs-Registranter« (Bd 1—12), »Norges Indskrifter med de ældre (og yngre) Runer«, »Biskop Jens Nilssøns Visitatsbøger«, »Norske Herredags-Dombøger« (R. 1. Bd 1—6, R. 2. Bd 1—3), »Historiske Samlinger« (Bd 1—3), to irske Tekster udg. ved Alex. Bugge, »Eirspennil-Nóregs konunga sögur ved Finnur Jónsson«, »Skalholts-bók yngsta Sverris saga vec. ved A. Kjær, H. 1-2«, »Sverris saga, Cod A. M. 32740 ved G. Indrebö« og »Olafs saga hins helga. Delagardiste Saml. 811 ved Osc. Alb. Johnsen« (1922). K. har desuden besørget afskrevet en hel Del Manuskripter omhandlende norske Forhold i danske Biblioteker og Arkiver. Denne Samling udgør 339 Numre og opbevares i Universitetsbiblioteket i Kria.
K. F.

Kilde: Salomonsens Konversationsleksikon, Anden udgave (1915-1930)