Konge-speilet

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif


Konungs skuggsjá
Speculum regale - Konungs skuggsjá

Konge-speilet


ET PHILOSOPHISK-DIDAKTISK SKRIFT, FORFATTET I
NORGE MOD SLUTNINGEN AF DET TOLFTE AARHUNDREDE.

Tilligemed et samtidigt Skrift om den norske Kirkes Stilling til Staten.

Udgivet efter Foranstaltning af det akademiske Collegium
ved det kongelige norske Frederiks-Universitet.

Med to lithographerede Blade Facsimile-Aftryk.


R.Keyser, P. A. Munch og C. R. Unger

Ledsager Forelæsnings-Katalogen for 2det Halvaar 1848.

CHRISTIANIA.

Trykt hos Carl C. Werner & Comp.

____


Kongespeilets Indhold

De indcirklede Tal angive Pagina i den ældre Udgave

C.

 • I Indledning; Bogens Hensigt og Navn ..... S. 1 (1)
 • II Gudsfrygt er al Visdoms Ophav ...... 3 (12)
 • III Om Kjöbmandens Sysler og Opförsel ...... 5 (17)
 • IV Videre om Kjöbmanden ...... 6 (23)
 • V Om Solen og Vindene ...... 9 (36)
 • VI Om Flod og Ebbe, om Solgangens Stigen og Aftagen ... 13 (52)
 • VII Videre om Solens Gang og Indflydelse ...... 15 (59)
 • VIII Om Naturmærkværdigheder i Norden ...... 17 (71)
 • IX Om Folks Mistro til Beretninger om saadanne ...... 19 (78)
 • X Om Irland ...... 21 (85)
 • XI Videre om Irland ...... 24 (100)
 • XII Om Södyr i Havet ved Island ...... 28 (119)
 • XIII Om Naturmærkværdigheter paa Island ...... 33 (141)
 • XIV Om den underjordiske Ild sammesteds ...... 35 (152)
 • XV Om Malm og mærkelige Kilder sammesteds ...... 37 (161)
 • XVI Om Södyr i Grönlandshavet ...... 38 (165)
 • XVII Om Grönlands Landdyr og naturlige Beskaffenhed ...... 41 (180)
 • XVIII Næringsveie paa Grønland ...... 43 (189)
 • XIX Klima og Veirligt sammesteds, samt om Nordlysene ...... 44 (191)
 • XX Videre om samme Gjenstande ...... 47 (207)
 • XXI Om Jordbelterne ...... 49 (213)
 • XXII Beskrivelse af Vindene med Hensyn til Söfarten ...... 50 (220)
 • XXIII Den rette Tid for Söfarten. Slutning af förste Afsnit ...... 53 (233)

Andet Afsnit:

 • XXIV Indledning til andet Afsnit om Kongen og hans Hird ...... 55 (237)
 • XXV Almindelige Fordringer til den som træder i Hirdtjeneste ...... 56 (243)
 • XXVI Hirdtjenestens Fordele ...... 58 (250)
 • XXVII De forskjellige Klasser i Hirden ...... 59 (256)
 • XXVIII Om Hirdens hæderlige Stilling ...... 61 (265)
 • XXIX Om Hirdmændene i egentligste Forstand ...... 62 (271)
 • XXX Hvorledes man skal henvende sig til Kongen for at blive optagen i Hirden ...... 64 (281)
 • XXXI Hvorfor man skal træde for Kongen uden Kappe ...... 67 (296)
 • XXXII Hvad man skal iagttage i Tale med Kongen ...... 68 (300)
 • XXXIII Om Brugen af Vi og I i Talen ...... 69 (305)
 • XXXIV Videre om samme Gjenstand ...... 70 (310)
 • C.XXXV Om Uaar paa Folkets og dets Styreres Sæder ..... S. 72 (319)
 • XXXVI Aarsagen til saadanne Uaar og Maaden hvorpaa de yttre sig ...... 74 (327)
 • XXXVII Om Hirdmændenes Pligter, Virksomhed og Övelser ...... 79 (350)
 • XXXVIII Om Forsvars- og Angrebs-Vaaben ...... 86 (401)
 • XXXIX Om Krigsmaskiner ...... 88 (408)
 • XL Om gode og slebne Hirdsæder ...... 91 (430)
 • XLI Videre om samme Gjenstand ...... 94 (443)
 • XLII Exempler af Bibelen og Historien paa hvorledes Gud har lönnet Retskaffenhed, Ydmyghed og Troskab, men straffet Overmod ...... 96 (452)
 • XLIII Om Kongens Pligter og Höihed ...... 102 (481)
 • XLIV Videre om samme Gjenstand ...... 104 (490)
 • XLV Om det Maadehold Kongen har at iagttage i sine Domme og Straffe, oplyst ved Exempler af Guds Dom over Adam og Eva, i hvilken Sandhed og Retfærdighed var blandet med Fredsomhed og Miskund ...... 106 (497)
 • XLVI Exempel paa retfærdig Strænghed i Domme, hentet Fra Guds Dom over Lucifer ...... 110 (516)
 • XLVII Emnet om Dom og Straf yderligere oplyst ved Fortælling om Lucifers Oprör og Fald samt om de förste Menneskers Syndefald og Straf ...... 110 (519)
 • XLVIII Nærmere Forklaring med Hensyn til Fortællingen om Lucifer ...... 118 (552)
 • XLIX Flere Exempler paa, at Gud har ladet den strænge Retfærdighed og Sandhed have Overvegten i sine Domme ...... 121 (566)
 • L Exempler paa at Gud har ladet Fredsomhed og Miskund være overveiende i sine Domme ...... 122 (572)
 • LI Om Grunden til denne Forskjel i Guds Domme ...... 124 (580)
 • LII Videre om samme Gjenstand ...... 125 (583)
 • LIII Exempler paa, hvorledes Gud har forandret sine Domme; Aarsager hertil ...... 125 (587)
 • LIV Kongens Bön til Gud ...... 128 (599)
 • LV Videre om Kongens Forretninger især som Dommer ...... 135 (618)
 • LVI Visdommens Tale ...... 136 (624)
 • LVII Det vanskelige i Kongens Dommerkald, oplyst ved Exempler ...... 139 (636)
 • LVIII Videre om samme Gjenstand ...... 142 (649)
 • LIX Naar Domme skulle være strænge, og naar milde ...... 144 (659)
 • LX Videre om samme Gjenstand ...... 146 (669)
 • LXI Om Dödsstraf ...... 147 (673)
 • LXII Videre om samme Gjenstand ...... 148 (678)
 • LXIII Om Guds Domme med Hensyn til Saul og David ...... 149 (682)
 • LXIV Exempler af Salomons Domme ...... 160 (734)
 • LXV Salomons Dom over Simei ...... 161 (739)
 • LXVI Salomons Dom over Adonia og hans Tilhængere ...... 162 (745)
 • LXVII Hvorfor Salomon bröd den Joab tilsagte Fred ...... 167 (769)
 • LXVIII Hvorvidt Löfter bör holdes eller brydes ...... 168 (774)
 • LXIX Om Kongedömmet og Kirken samt Kongens Ansvar for Gud ...... 170 (780)
 • LXX Om Kongens og Biskoppens Myndighed. Slutning paa andet Afsnit ...... 173 (795)

Anhang:

____

 • Sag- og Navne-Register ...... 193
 • Trykfeil ...... 205

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.