Kronologi Sturlunga saga

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Islandsk.gif Dansk.gif


Sturlunga Saga


Kronologi over centrale begivenheder i Sturlunga saga


Efter forlæg af dr. Jón Jóhannesson og Guðni Jónsson

Bearbejdet og suppleret af Jesper Lauridsen, 2012
1119 Gildet på Reykjaholar.
1120 Havlide Mårsson såres på Altinget — Torgils Oddeson dømmes fredløs.
1121 Forlig mellem Havlide og Torgils på Altinget.
1130 Havlide Mårsson dør.
1151 Torgils Oddeson dør.
1159 Hvam-Sturla og Einar Torgilsson dømmes begge fredløse på Altinget.
1160 Einar Torgilsson brænder gården på Hvam.
1163 Brand Sæmundsson vies til biskop — Kamp på Altinget.
1170 Kamp på Saurbø mellem tilhængerne af Hvam-Sturla og Einar Torgilsson.
1171 Povl Tordsson drukner i Isafjorden — Begyndelsen på Deildartunge-sagen.
1180 Povl Sølvesons hustru Torbjørg Bjørnsdatter sårer Hvam-Sturla i ansigtet med et knivstik.
1181 Jon Loftsson afgør sagen mellem Hvam-Sturla og Povl Sølveson på Altinget og tager om efteråret Snorre Sturlason til opfostring.
1183 Hvam-Sturla dør.
1187 Helgastad-sagen — Gudmund Dyre afskaffer Vadla-tinget som søgsmålsting — Intet skib ankommer fra Norge til Island.
1188 Gudmund Dyre får Fljotamands-godedømmet.
1189 Præsten Ingemund Torgeirsson omkommer på Grønland.
1195 Povl Jonsson vies til biskop.
1196 Øgmund Sneis såres på Lauvås — Røds-sagen og kamp på Altinget.
1197 Branden på Langahlid (7. maj) — Sighvat Sturlasons bryllup med Halldora Tumedatter — Jon Loftsson dør — Intet skib ankommer fra Norge til nordlandet.
1198 Gården Lauvås overfaldes om efteråret — Intet skib ankommer fra Norge til nordlandet.
1199 Sturla Sighvatsson fødes — Snorre Sturlason ægter Herdis Bersedatter — Gudmund Dyre driver sine modstandere væk fra herredet.
1200 Tvisten mellem Sigurd Ormsson og Sæmund fra Odde.
1201 Biskop Brand dør — Gudmund Areson den Gode udvælges til biskop på Holar.
1202 Snorre Sturlason flytter til Borg — Sigurd Ormsson bestyrer biskopsgården på Holar.
1203 Gudmund den Gode vies til biskop.
1205 Striden mellem biskop Gudmund og Kolbein Tumeson indledes.
1206 (omtrent) Snorre Sturlason flytter til Reykjaholt.
1208 Kolbein Tumeson falder i kampen (9. september) mod biskopsmændene på Videnæs.
1209 Gissur Torvaldsson fødes — Kampen ved Holar (15. april) — Biskop Gudmund fordrives fra sit bispesæde i Holar og tager med Snorre Sturlason til Reykjaholt.
1211 Ærkebiskop Tore indkalder biskop Gudmunds modstandere til møde i Trondhjem — Biskop Gudmund vender atter hjem til bispesædet på Holar — Biskop Povl og Jon Sigmundsson dør.
1212 Gudmund Dyre dør — Arnor Tumeson rejser til Norge — Hall Kleppjarnsson dræbes.
1213 Ravn Sveinbjørnsson dræbes (4. marts) — Torvald Gissursson rejser til Norge.
1214 Biskop Gudmund rejser til Norge — Arnor Tumeson og Torvald Gissursson vender tilbage til Island.
1215 Sighvat Sturlason flytter til Grund i Øfjord.
1216 Magnus Gissursson vies til biskop — Kampen på Mel mellem midfjordinger og viddøler — Povl Sæmundsson drukner i Norge.
1217 Sæmund Jonsson beslaglægger de norske købmænds gods i Eyrar som bod for sin søns død.
1218 Drabet på Orm Jonsson og dennes søn Jon — Arne Urede og Hallbera Snorredatter giftes — Snorre Sturlason rejser rejser til Norge — Biskop Gudmund vender tilbage til Island.
1219 Arnor Tumeson tvangsfjerner (bogstaveligt) biskop Gudmund fra Holar og fængsler ham — Snorre Sturlason rejser til Gautland (Sverige) — Intet skib ankommer fra Norge til Island.
1220 Kampen på Helgastad kirkegård (30. august) — Biskop Gudmund rejser til Odde og er dér om vinteren — Nordmændene planlægger hærtogt til Island, men Snorre Sturlason forhindrer det, bliver kong Håkons lensmand og vender tilbage til Island.
1221 Bjørn Torvaldsson falder i kampen på Breidabolstad (17. juni) — Jon Snorreson Murt, Arnor Tumeson og Loft biskopssøn rejser til Norge — Arnor Tumeson dør af sygdom i Norge.
1222 Tume Sighvatsson dræbes på Holar (4. februar) — Kamp på Grimsø om foråret — Biskop Gudmund drives ud af landet af Sighvat Sturlason — Aron Hjørleivssons fredløshed — Kamp mellem Jonssønnerne og Torvald Snorreson Vatnsfjording — Sæmund i Odde dør (7. november).
1223 Sturla Sighvatsson ægter Solveig Sæmundsdatter — Torvald Vatnsfjording dømmes fredløs på Altinget, men forliges med Snorre Sturlason — Loft Biskopssøn vender tilbage til Island.
1224 Snorre Sturlason og Hallveig Ormsdatter indgår bofællesskab — Jon Murt og Kolbein Arnorsson Unge vender tilbage til Island — Arne Urede skilles fra Hallbera Snorredatter — Snorre Sturlason bortgifter to døtre: Ingebjørg til Gissur Torvaldsson og Tordis til Torvald Vatnsfjording.
1225 Sturla Sighvatsson overtager Ravnssønnernes godedømme og lader bygge en forskansning i Dalene.
1226 Snorre og Tord Sturlason gør på Altinget krav på Snorrunge-godedømmet, der besiddes af Sturla Sighvatsson — Biskop Gudmund vender tilbage til Island — Torvald Gissursson stifter augustinerklosteret på Vidø — Julegilde på Reykjaholt.
1227 Snorre og Tord Sturlason fratager Sturla Sighvatsson Snorrunge-godedømmet — Sturla Sighvatsson overfalder farbroderen Tord Sturlasons gård Hvam.
1228 Kolbein Unge giftes med Hallbera Snorredatter — Snorre Sturlason får hemmeligt støtte af bønderne i Dalene — Torvald Vatnsfjording indebrændes af Ravnssønnerne (6. august).
1229 Torvaldssønnerne hærger Sturla Sighvatssons gård Saudafell — Ravnssønnerne og Torvaldssønnerne dømmes på Altinget — Biskop Magnus, Gissur Torvaldsen og Jon Murt rejser til Norge — Præsten Jon Krog dræbes — Kolbein Unge skilles fra Hallbera Snorredatter — Torvaldssønnerne giver Sturla Sighvatsson selvdom i Saudafells-sagen.
1230 Sturla slutter forlig med Torvaldssønnerne — Der hersker god fred på Island.
1231 Jon Murt dræbes i Bergen — Sagen mellem Snorre Sturlason og Orm Svinfelling på Altinget — Hallbera Snorredatter dør — Gissur Torvaldsson vender tilbage til Island — Ravnssønnerne Grim og Einar drukner.
1232 Torvaldssønnerne Tord og Snorre dræbes af Sturla Sighvatsson efter kampen på Hundadal (8. marts) — Snorre Sturlason og Kolbein Unge forliges på Altinget og Urøkja Snorreson giftes med Kolbeins søster Arnbjørg — Biskop Gudmund tilbageholdes i Holar — Biskop Magnus vender tilbage til Island — Biskop Gudmund suspenderes fra sit embede og tager til Høvde — Ærkebiskoppen i Trondhjem kalder Sighvat Sturlason og Sturla Sighvatsson til sig for at få redegjort for deres rolle i Grimsø-færden.
1233 Urøkja Snorreson flytter til Vatnsfjord og bliver høvding dér — Sturla Sighvatsson rejser til Norge.
1234 Urøkja lader Odd Åleson dræbe — Kolbein Unge lader Kalv Guttormsson og dennes søn dræbe — Kolbein Unge og Sighvat Sturlason mødes til kamp i Flatatunge, men forliges — Sommeren præges af ran og hærløb — Sturla Sighvatsson drager til Rom, kommer tilbage til Norge om efteråret og opholder sig hos kong Håkon om vinteren.
1235 Urøkja farer med ran og ufred i Vestfjordinge-fjerdingen — Kolbein Unge rejser til Norge — Torvald Gissursson og Sigurd Ormsson dør — Sturla Sighvatsson vender om efteråret tilbage til Island efter at have rådført sig med kong Håkon.
1236 Sturla Sighvatsson vender sig mod Snorre Sturlason og underlægger sig Borgarfjord — Urøkja lemlæstes af Sturla og rejser til Norge — Magnus Gudmundsson og Kygre-Bjørn Hjalteson vies til biskopper og rejser til Norge — Kolbein Unge vender tilbage til Island.
1237 Biskop Gudmund og Tord Sturlason dør — Sturla Sighvatsson besejrer Torleiv Tordsson i Gardar ved slaget på Bø (28. april) — Snorre Sturlason, Torleiv i Gardar, Tord Sighvatsson Kakale og Olav Tordsson Hvideskjald rejser til Norge — Kong Håkon, jarl Skule og ærkebiskoppen indkalder indehaverne af godedømmer til et møde — Biskop Magnus dør.
1238 Sturla Sighvatsson tager ved svig Gissur Torvaldsson til fange ved Apavatn — Gissur og Kolbein Unge forener sig mod Sturla Sighvatsson — Sighvat Sturlason og hans fire sønner Sturla, Kolbein, Markus og Tord Krog falder i slaget på Ørlygsstad (21. august) — Kolbein Unge får eneherredømmet på Nordlandet — Norske biskopper vies til de islandske bispedømmer.
1239 Snorre Sturlason, Torleiv i Gardar og Urøkja vender tilbage til Island — De norske biskopper Sigvard og Botolf kommer til Island og indtager bispesæderne på hhv. Skålaholt og Holar.
1240 Arne Urede og Eyvind Brat vender tilbage til Island med brev fra kong Håkon til Gissur Torvaldsson.
1241 Illuge Torvaldsson dræbes af Urøkja — Hallveig Ormsdatter og Orm Svinfelling dør — Gissur Torvaldsson lader Snorre Sturlason dræbe, og som hævn herfor lader Urøkja Kløng Bjørnsson dræbe.
1242 Kampen på Skålaholt (2. januar) mellem Gissur Torvaldsson og Urøkja — Urøkja og Sturla Tordsson tages ved svig af Gissur og Kolbein Unge til fange ved Hvitå-broen — Gissur og Urøkja rejser til Norge — Kolbein Unge lader vestfjordingerne sværge sig troskabsed — Tord Kakale vender tilbage til Island og forsøger at samle folk for at hævne sin fader og sine brødre — Kolbein Unge forfølger Tord Kakale gennem Borgarfjord og Myra sysler (28. november).
1243 Tord Kakale dømmes fredløs på Altinget — Kolbein Unge på krigstogt i Dalene sammen med Orm Bjørnsson og Hjalte Biskopssøn — Vatnsdalsfærden — Mødet på Stavaholt (29. september).
1244 Tume Sighvatssons mænd hærger i Hunavatns syssel — Kolbein Unge og Tord Kakale indgår en foreløbig våbenstilstand — Bjørn Dufgusson Køgil dræbes — Tume Sighvatsson dræbes ved Reykjaholarfærden (19. april) — Gissur Torvaldsson vender tilbage til Island — Søslaget i Floe (25. juni) — Gissur og Jon Sturlason (søn af Sturla Sighvatsson) overlader afgørelsen af deres mellemværende til den norske kong Håkon.
1245 Tord Kakale og Kolbein Unge overlader afgørelse af deres mellemværende til den norske kong Håkon — Urøkja Snorreson dør (24. juni) — Kolbein Unge dør (22. juli) — Brand Kolbeinsson bliver høvding i Nordlændinge-fjerdingen vest for Øxnadalshede og Tord Kakale øst herfor.
1246 Brand Kolbeinsson falder i Slaget på Haugsnæs (19. april) — Tord Kakale lægger hele Nordlændinge-fjerdingen under sig — Tord Kakale og Gissur Torvaldsen rejser til Norge og underkaster afgørelsen af deres sag kong Håkons voldgift.
1247 I Bergen vies Håkon Håkonsson til Norges konge — Tord Kakale vender i følge med biskop Henrik tilbage til Island og lægger på kong Håkons bud Snorre Sturlasons ejendomme i Borgarfjord under sig — Gissur Torvaldsson rejser til Rom.
1248 Vestfjordingerne lover Tord Kakale lydighed — Tord er enerådende på Altinget — Modsætningerne mellem Ormssønnerne og Øgmund Helgeson indledes — Tord Kakale pålægger Gissur Torvaldssons tingmænd bøder.
1249 Sæmund Ormsson giftes med Sturla Sighvatssons datter Ingunn — Tord Kakale stævnes til møde med kong Håkon — Tord driver Sæmundssønnerne Filippus og Harald ud af landet og lægger Sydlændinge-fjerdingen under sig — Biskop Henrik rejser til Norge.
1250 Sæmund Ormsson afholder eksekutionsdom over Øgmund Helgeson, der er blevet dømt fredløs på Altinget — Tord Kakale og biskop Sigvard rejser til Norge.
1251 Sæmundssønnerne Filippus og Harald drukner på vej fra Norge til Island — Torarinssønnerne indgår forlig med Ormssønnerne.
1252 Øgmund Helgeson dræber Ormssønnerne Gudmund og Sæmund — Gissur Torvaldsson, Torgils Bødvarsson Skarde, Finnbjørn Helgeson og biskop Henrik vender tilbage til Island — Sturla Tordsson og Ravn Oddsson overfalder Torgils Skarde på Stavaholt — Der planlægges anslag mod Gissur.
1253 Gissur Torvaldsson slår sig ned på Flugumyre i Skagafjord — Torgils Skarde overfalder gården Sidumule — Kampen og mordbranden på Flugumyre (22. oktober).
1254 Gissur Torvaldsson hævner mordbranden — Kolbein Dufgusson Grane dræbes på Espehol — Biskop Sigvard vender tilbage til Island — Gissur rejser til Norge og overlader sit rige i Skagafjord i Odd Torarinssons varetægt — Rane Kodransson dræbes i kampen på Grimsø — Odd Torarinsson arresterer biskop Henrik.
1255 Odd Torarinsson falder i kampen på Geldingaholt (14. januar) — Eyjulv Torsteinsson falder i kampen ved Tværå (19. juli) — Torgils Skarde bliver høvding i Skagafjord og forsones med Ravn Oddsson og biskop Henrik — Kong Håkons udsending Ivar Englason ankommer til Island.
1256 Biskop Henrik rejser til Norge — De fleste bønder i Nordlændinge-fjerdingen anerkender at betale skat til kong Håkon — Torgils Skarde tildeles af kongen herredømmet nord for Øxnadalshede — Ivar Englason rejser tilbage til Norge — Tord Kakale dør i Norge.
1257 Steinvør Sighvatsdatter overdrager sine ejendomme og fordringer i Øfjord til Torvard Torarinsson — Torleiv i Gardar dør — Torgils Skarde og Sturla Tordsson forliges endeligt med Ravn Oddsson.
1258 Torvard Torarinsson overfalder og dræber Torgils Skarde på Ravnagil (22. januar) — Gissur Torvaldsson udnævnes af kong Håkon til jarl over Sydlændinge- og Nordlændinge-fjerdingerne og Borgarfjord, og han ankommer om efteråret til Island, hvor han antager livvagter (1. november).
1259 Gissur Torvaldsson erhverver ejendommen Stad på Reynesnæs i Skagafjord — Torvard Torarinsson dømmes fredløs på Altinget — Tord Andreasson foreslår forgæves Brandssønnerne en sammensværgelse mod Gissur, hvorefter Gissur hærger på Rangåvellir — Sturla Tordsson bliver Gissurs lensmand og får lovning på Borgarfjord.
1260 Kong Håkon sender Ivar Arnljotsson til Island — Altinget afviser den norske konges skatteopkrævning — Rangåingerne sværger ved mødet i Tingskålar jarl Gissur og kong Håkon troskabsed.
1261 Hallvard Guldsko ankommer til Island og tildeler på kong Håkons vegne Borgarfjord til Ravn Oddsson.
1262 Forlig mellem Torvard Torarinsson og Sighvat Bødvarsson (3. april) — Bønderne sværger kong Håkon troskabsed på Hegranæstinget — Nordlændingene og sydlændingene vest for Tjorså sværger på Altinget kong Håkon skat og troskab — Den gamle Pagt indgås — Vestfjordingerne og Borgarfjordingerne sværger på Tværåtinget kong Håkon skat og troskab — Gissur Torvaldsson og Ravn Oddsson forliges — Hallvard Guldsko rejser tilbage til Norge.
1263 Ufred mellem Sturla Tordsson og Ravn Oddson — Hallvard Guldsko ankommer atter til Island — Sturla Tordsson rejser til Norge — Abbed Brand Jonsson vies til biskop og ankommer til Island, hvor Torvard Torarinsson sværger ham at opsøge kong Håkon — Kong Håkon Håkonsson dør (16. december) af sygdom i Kirkevåg på Orkneyøerne.
1264 Biskop Brand dør (26. maj) — Orm Ormsson sværger på Altinget den norske konge skat for sydøstlandets vedkommende — Hallvard Guldsko og Torvard Torarinsson rejser til Norge, hvor Torvard giver sit rige i kongens vold — Tord Andreasson dræbes af Gissur Torvaldsson.
1268 Gissur Torvaldsson og biskop Sigvard dør.
1284 Sturla Tordsson dør (30. juli).