Laurents Hansen biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Biografisk oversigt

Laurents Hansen
(1500-tallet)Hansen, Laurents, - o.1557, Sagaoversætter. L. H. med Tilnavnet «Nordmand» kom i sin Ungdom til Danmark og gjorde Tjeneste som Skriver hos Frederik I’s danske Kansler Claus Gjordsen, hos hvem han efter eget Sigende «lærte Dansk», var ved 1529 Johan Rantzaus Foged paa Krogen og fik i 1530 Præsentation til Blidstrup Kirke. Under Grevefejden vedblev han at staa i Johan Rantzaus Tjeneste og blev, da Norge havde underkastet sig, efter Rantzaus Anbefaling af Kongen forlenet med Krongodset Stødle i Søndhordland 1537. Resten af sit Liv tilbragte han i Norge, dels som Skriver eller maaske Tolder i eller nær Bergen, dels fra o. 1554 som Lagmand i Stavanger, hvor han døde 1557-58. Han var 1548 tilstede i Oslo ved den udvalgte Prins Frederik (II)s Hylding, ved hvilken Lejlighed Chr. Morsing og Hans Svaning opfordrede ham til at oversætte norske «Antikviteter» paa Dansk. Han begyndte derfor at oversætte Codex Frisianus (Snorres Kongesagaer), og da han 2 Aar senere var færdig med alle Sagaerne indtil Olaf Tryggvesens Død, sendte han det oversatte med en Dedikation til den udvalgte Prins; denne har overgivet Oversættelsen til Hans Svaning, som dog ikke ses at have benyttet den; senere kom den med Arild Huitfeldts Samlinger til Universitets-bibliotheket, hvor O. Worm benyttede den; nu er den i den Arnamagnæanske Samling. O. Worm optog hans Oversættelse af Snorres Fortale i Peder Clausens Sagaoversættelse, som han udgav 1633. L. H. har ogsaa gjort Afskrifter af de gamle norske Love og gjort et Forsøg paa at sammenarbejde de gamle Kristenretter. (Norske Mag. I, Fortalen. G. Storm, Snorre Sturlassons Historieskrivning S. 275 ff. Arkiv f. nord. Filologi I, 47 ff. Norges gl. Love IV, 409. 440 ff.)
Gustav Storm.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)