Lodfafners sång (AAA)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Edda (Afzelius) Titelside.jpg
Sæmund den vises
EddaOdins höga sånger
(Hávamál)


II. Lodfafners sång

öfversat af
Arvid August Afzelius1. Tid är att tälja
talet långa,
å talarstolen,
vid Urdar brunnen;
der tyst jag satt,
såg och begrundade
och på männernas samtal lyddes.

2. Om runor hörde jag
i dagens samtal;
om natten ej tego de:
Vid Gudarnes borg,
i Gudarnes sal
så hörde jag talas:

3. Vi rådom dig Lodfafner!
gif akt på rådet!
det skall dig gagna, om du det fattar;
Var ej om natten ute,
om ej att bespeja,
eller du letar' ett nödigt ställe.

4. Vi rådom dig Lodfafner!
gif akt på rådet!
det skall dig gagna, om du det fattar;
Trollkunnig qvinna
du fly i famn att sofva,
att hon dig med arm omsluter.

5. Hon så gör det,
att du ej Tinget aktar,
ej Furstens ord,
ej mat vill hafva,
ej menn'skors samqväm,
och sorgfull går att sofva.

6. Vi rådom dig &c.
En annans hustru
locka du aldrig
till din förtrogna.

7. Vi rådom dig &c.
å fjäll eller fjärd
om dig fara lyster,
dig väl till lifs du tage.

8. Vi rådom dig &c.
En ond man
lät du aldrig
din ofärd veta;
ty ond man
för redligt sinne
dig aldrig lönar.

9. Ond qvinnas ord
kosta såg jag
en man sitt hufvud:
flärdfull tunga
vardt honom till lifs förlust;
och ej för rättvis sak.

10. Vi rådom dig &c.
Vet du att Vän du eger,
den väl du tror,
kom ofta till hans samtal;
ty ris växer
och högt gräs på den väg,
som ingen trampar.

11. Vi rådom dig &c.
godan man dig välj
till omgängs-fägnad
och tröste-sånger lär för lifvet.

12. Vi rådom dig &c.
Vare du aldrig
före din vän
att vänskap svekfullt bryta;
Sorg fräter hjertat,
om mannen ingen eger,
han säga kan hvar tanke.

13. Vi rådom dig &c.
Ord skifta
skall du aldrig
med fåvitsk dåre;
ty af ond man
skall du aldrig
få lön för godhet;
men en god man
dig stadfästa skall
i ynnest och ära.

14. Vänskap är då stiftad,
när någon går att säga
en annan hvarje tanke;
allt är bättre,
än att svekfull vara:
Den är ej vän, som allt till nöjes talar.

15. Vi rådom dig &c,
Tre ord
skall du ej
med ond man träta;
ofta dröjer den bättre
då den sämre dräper:

16. Allt är ock vanskligt,
om dervid du tiger,
då blir lör feg du hållen:
andra dagen
lät du hans anda fara,
och hämma så bland folket lögnen.

17. Vi rådom dig &c.
skomakare var du ej
och icke spjutsmed;
om ej dig sjelf du är det;
skon blir illa gjord
och spjutet snedt,
då dömmes illa om dig.

18. Vi rådom dig &c.
hvar något ondt du känner
så kalla du det ondt:
din fiende gif ingen frid.

19. Vi rådom dig &c.
åt det onda
var aldrig glad;
men lät det goda om dig spörjas.

20. Vi rådom dig &c,
Upp skåda
skall du ej
i striden - - -

21. Vi rådom dig &c.
Om du vill en god qvinna
till glädje samtal vinna,
och fägnad deraf njuta;
fagert skall du lofva ,
och låta fast blifva:
ej någon ledsnar godt att njuta.

22. Vi rådom dig &c,
att varsam vara,
dock ej för varsam:
mest varsam var vid dryckom,
och hos en annans hustru;
och än för ett tredje,
att dig ej tjyfvar dåra.

23. Vi rådom dig &c,
Till hån eller löje
haf du aldrig
en kommande främling;
ofta ej noga veta,
de som inne sitta
hvad folk de äro, som komma
Det gifs ej en man så god,
att felet ej följer;
ej så dårlig att till intet han duger.

24. Vi rådom dig &c.
Le aldrig
åt gråhårig talare;
ofta är godt hvad gamle tala:
Ofta ur skrynklig mun
visa ord komma,
af dem som ussla gå
för hvars mans dörr,
och vistas bland de ringa.

25. Vi rådom dig &c.
Främlingen banna ej,
eller på porten drif;
Var god mot den arme.
Starkt är det trä,
som röras skall,
att öppnas för alla.
Gif du en penning
och det skall dig skaffa
hvars mans lof hos folket.

26. Vi rådom dig &c.
der öl du dricker
dig fotfäste skaffa;
ty jorden tar emot ruset
och elden sjukdomen - - -
ax trolldomen - - - ,
och hämnden skall förtros åt Månen.