Magnus Bernhard Olsen biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif Svensk.gif


Magnus B. Olsen


Biografisk oversigt

Magnus Bernhard Olsen
(1878-1963)Magnus Bernhard Olsen (28. november 1878 i Arendal – 16. januar 1963 i Oslo) var en norsk sprogforsker, søn af købmand Ole Christian Olsen (1834–87) og Therese Evine Olsen (1843–1926). Gift 28. juni 1912 med Gjertrud Mathilde Kjær (født i 1890).

Olsen blev student 1896, cand. mag. 1903, universitetsstipendiat 1904, professor ved Kristiania Universitet i oldnorsk og islandsk sprog og litteratur 1908. Han bistod fra 1902 af den næsten blinde Sophus Bugge først som medhjælper, siden som medudgiver ved arbejdet med Norges Indskrifter med de ældre Runer og havde 1902—1904 et stipendium til runologiske studier. Bugge skrev om ham: "...han er min Tilhører, og jeg tænker paa ham som min Efterfølger." Sådan gik det også.

Olsen nød godt af studieophold i København og Leipzig. På Nationalmuseet i København opbevares en række grønlandske runeindskrifter, han har tolket.

Foruden at have besørget en udgave af Volsunga Saga ok Ragnars Saga Loðbrókar (1906—1908) har han forfattet nogle mindre, meget værdifulde, skarpsindige arbejder om runer, nordisk mytologi og norske stednavne i Kristiania Videnskabsselskabs Forhandlinger (1903—1909), Arkiv för nordisk filologi, bind 22—23, Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1907), Aarsberetning fra Foreningen til norske Fortidsminders Bevaring (1907), (norsk) Historisk Tidsskrift), Det kgl. norske Vid. Selsk. Skrifter (1908), Bergens Museums Aarbog (1909) og i det af ham fra 1909 udgivne tidsskrift Maal og Minne, som han redigerede frem til 1950. Han har bearbejdet Norske Gaardnavne, bind 11 (Søndre Bergenhus Amt [Kristiania 1910]). Hans bibliografi er meget omfattende med 391 numre

I 1941 lod han sig vælge til dekan ved Universitetet i Oslo, efter at Francis Bull var arresteret af tyskerne. Samme år begyndte trykningen af Norges indskrifter med de yngre runer, som blev afsluttet med bind 5 i 1960; derfor kom runefundene fra Bryggen i Bergen ikke med.

Kilde: Wikipedia (sept., 2015)

__________________________Olsen, Magnus Bernhard, norsk språkforskare, f. 28 nov. 1878 i Arendal, tog 1903 en ovanligt glänsande ämbetsexamen, vardt 1904 universitetsstipendiat och utnämndes 1908 till sin lärare Sophus Bugges efterträdare som professor i fornnordiskt och isländskt språk och litteratur. Sedan 1902 var O. Bugges medutgifvare af "Norges indskrifter med de ældre runer", till hvilkas tolkning han ytterligare bidragit med en rad skarpsinniga afhandlingar, liksom han kastat ljus öfver många mörka spörsmål i nordisk mytologi och språkhistoria. O. har utgett "Vǫlsunga saga ok Ragnars saga Loðbrókar" (1906-09), ombesörjt den språkhistoriska afdelningen af "Norske gaardnavne. XI. Söndre Bergenhus amt" (1910), författat Filologiens historie i Norge (1911; i Kristiania universitets jubileumsskrift), Stedsnavnestudier (1912) och ett stort antal lärda uppsatser. O. redigerar sedan 1909 tidskr. "Maal og minne". 1911 vardt han korresponderande led. af Vitt. hist. o. ant. akad.
K. V. H.

Kilde: Nordisk familjebok, 1904-1926