Magnus Lagabøters landslov (Forord)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Magnus Lagabøters landslov

Oversat av

Absalon Taranger

Kristiania 1915.


FORORD


Denne oversættelse av Magnus Lagabøters landslov hviler væsentlig paa tekstutgaven i Norges gamle Love II. Jeg har dog ikke altid fulgt denne utgaves tekst, men den, som ifølge utgavens variantapparat findes i «de fleste» haandskrifter. Ved valg av tekst har jeg hat stor hjælp av Ólafur Haldórssons utgave av Jónsbók (1904) og av Magnus Lagabøters bylov. Jeg tør naturligvis ikke anse mit tekstvalg for uangripelig. Fuld sikkerhet kan først opnaaes, naar haandskriftmaterialet er underkastet en ny granskning.

Kapiteloverskriftene har jeg ændret for at faa dem til at stemme med indholdet. Paragraftallene i teksten skyldes mig.

Naar jeg i teksten har tilsat noget for at faa meningen frem, er det sat i [ ]; derimot staar ordforklaringer i ( ).

Oversættelsen er utarbeidet under samarbeide med cand. mag. Sigurd Kolsrud, som har oversat landsloven paa landsmaal. Kolsruds oversættelse har ofte hjulpet mig til at finde folkelige ord og uttryk. Jeg haaper, at det vil lykkes for ham at faa den trykt.

Jeg har i min oversættelse optat flere gamle retstekniske ord og uttryk. Jeg har tænkt, at disse burde kjendes nu, da der foregaar et bevisst arbeide for at frigjøre vort lovsprog fra den danske kancellistils dragt.

Slemdal i februar 1915.
A. T.

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.