Middelalderens geographiske optegnelser (CCR/FM) - Kirkefortegnelse

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif


GHM 3.jpg

Grønlands historiske mindesmærker III

Finnur Magnússon og C. C. Rafn


XXIX
Middelalderens geographiske optegnelser


En gammel Fortegnelse over Kirkerne i Grönland


Foruden den Fortegnelse over Fjordene i Grönland, der indeholdes i Fortællingen om Erik den Röde (herovenfor I, 206) have vi en anden, der tillige opregner alle Landets, mest ved Hovedfjordene liggende Kirker, og som formodentlig er forfattet i det 12te eller 13de Aarhundrede, da den, i den berömte, ovenfor beskrevne Flatöbog (Col. 850-851) fölger nærmest efter Beretningen om Einar Sokkesön og flere Grönlændere, samt de dertil knyttede Begivenheder i det förstmeldte Tidslöb (meddeelt af os her ovenfor II, 669-724). Denne Chorographie maa saaledes for os være af höi Vigtighed, især naar den sammenholdes med den ovenmeldte Fortegnelse over Grönlands Fjorde og Bygder i det 10de Aarh., samt med en anden vistnok meget yngre, udskrevet af en ældgammel Bog ved Björn Johnsen (see ofr. III, 226) og endelig den nyeste herefter fölgende af Ivar Baardsön, som rimeligviis er fra det 14de eller endog den förste Halvdeel af det 15de Aarhundrede.

Svâ margar eru kirkjur á Grænlandi: Herjólfsnes er austast, ok er þar kirkja í Heriólfsfirði; önnur í Vatzdali i Ketilsfirði, hin iij í Vík, enn í Ketilsfirði; in iiij í Vogum í Siglufirði; hin v undir Höfda í Austfirði; hin vij biskupsstóllinn í Görðum í Einarsfirði; hin vij at Harðsteinabergi; hin viij í Brattahlíð, enn í Eiríksfirði; hin ix undir Sólarfjöllum í Ísafirði (ok) hin x; hin xi í Hvalseyjarfirði; xij á Garðanesi í Miðfjörðum. Þessar eru í vestri bygd: á Sandnesi í Lysufirði; önnur í Hópi i Agnafirði; þriðja í Ánavík í Rángafirði.

Saa mange ere Kirkerne paa Grönland: Herjolfsnæs ligger længst mod Öst, og der er Kirken i[1] Herjolfsfjord; den anden i Vatnsdal i[2] Ketilsfjord; den 3die i Vig, ligeledes i Ketilsfjord; den 4de paa Vaage i Siglefjord; den 5te under Höfde i Östfjord; den 6te Bispestolen[3] paa Garde i Einarsfjord; den 7de paa Hardstenebjerg, den 8de i Brattalid, ogsaa i Eriksfjord; den 9de under Solarfjeld i Isefjord (og[4]) den 10de; den 11te i Hvalsöfjord; den 12te paa Gardanæs i Midfjordene[5] Disse (Kirker) ere i Vesterbygden: paa Sandnes i Lysefjord; den anden paa Hop i Agnefjord, den 3die i Aanevig i Rangefjord.


Fodnoter

  1. Vil her maaskee sige: den samme som for Herjulfsfjordens Bygdelag.
  2. eller ved, – da den ene Ende af Vatnsdalen rimeligvis har naaet til Ketilsfjord.
  3. Her betyder dette Ord egentligst Domkirken.
  4. nemlig: i den samme Fjord eller dens Bygdelag.
  5. Dette Bygdelag nævnes ogsaa herovenfor III, 228.