Nattrolden

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Carl Chr. Th. Andersen
(1828-1883)
Islandske Folkesagn og Eventyr

Nattrolden
i dansk oversættelse ved
Carl Andersen
1862


Ved Sommergræsgangene, der tilhørte Beboerne ved Mygsøen, boede i gamle Dage en Jettekvinde i et Fjeld, der siden hedder »Jettekvindens Hale«. Hun var een af Nattroldene, hvis Natur det jo er, at de ikke kunne taale at see Solen, og derfor altid arbeide for deres Føde om Natten.


Denne Jettekvinde voldte Indbyggerne megen Skade, blandt Andet derved, at hun om Natten stjal Fiskene i Mygsøen. Man fortæller, at hun roede omkring i en lille Baad, som hun siden bar hjem paa Ryggen.


En Sommer var man heldig med Fiskeriet i Strandvig, der dengang, som stedse siden, var den bedste Fiskeplads ved Mygsø. Den Sommer gjorde Jettekvinden sig en Vane af hver Nat at stjæle Fisk i Vigen, og det syntes da Strandboerne saare ilde om. En Nat, seent paa Sommeren, begav hun sig nedefter til Vigen, for, som hun pleiede, at fiske i den. Men da hun kom derned, saae hun en Bonde paa Vigen, beskjæftiget med at fiske. Hun troede sig ikke stærk nok til at angribe Bonden, der var selv fjerde Mand, og vilde derfor vente indtil han blev færdig med sit Fiskeri; men Bonden blev, hvor han var, om det nu kom sig af, at han vidste hvordan det havde sig med Jettekvinden, og det led saa hen ad Morgenstunden. Jettekvinden begyndte at blive utaalmodig, men vilde dog ikke vende hjem med uforrettet Sag. Endelig holdt Bonden op med at fiske, og Jettekvinden gik da ned og drog Net i Vigen. Da hun var færdig med det Arbeide, begav hun sig paa Veien til sit Hjem, men som hun allerede havde tilbagelagt Halvveien, randt Solen op, og det fortælles da, at hun satte sin Baad fra sig paa det Sted, hvor hun just befandt sig ved Solens Opgang, og steg selv op i den, hvorpaa Altsammen forvandledes til en Steen.


Mærkerne deraf sees tydeligt den Dag idag. Baaden staaer endnu paa en Bakke, der ligger omtrent midt imellem »Jettekvindens Hale« og Mygsøen og siden hedder »Baadsbakken«. Baaden er dannet ganske som de Fiskerbaade, der nu bruges paa Mygsøen, kun med den Forskjel, at den i det Hele taget er større. Man kan tydeligt skjelne hele dens Bygning, og endnu kan man see Aarerne og hvor de have siddet, at man her har brugt Skaar i Siderne af Baaden, men ikke de nu sædvanlige Aaretolle. I Bagstavnen paa Baaden findes en stor Bunke, og man mener, at her har Jettekvinden lagt sig til den sidste Hvile.