Nissen stjæler

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Folkeæventyr og mytiske sagn


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde

Ny række
Bind II, s. 39

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928


Nissen stjæler


137. En kan gjøre Kors oven over sit Korn, men en kan ikke gjøre Kors neden under det, derfor kan Nisserne tage det.
Søren Andersen, Giver.


138. Der blev alle Tider gjort Kors i Kornet paa Loftet og paa Tærskeloen, for at Nissen ikke skulde tage noget af det.
Ørslev. Joh. Petersen, Neenah.


139. Naar de fejede avet om i Laderne og gjorde Kors over Kornet, saa kunde Nisserne ikke tage det. Men da Troen blev for stærk, blev de lagt øde, ellers havde vi haft dem endnu.
E. T. Kr.


140. Hos en Mand i Øster-Bording var en Nisse til Huse. Saa skete det en Vinter, at der var knapt med Foder, og snart var Mandens sluppet op. Men nu viste det sig, hvilken god Husven, Nissen var, for en Morgen stod der en stor Kornstak ved Gaarden. Nissen havde om Natten flyttet den fra en Gaard ved Balle Kirke til Øster-Bording.
J. Jensen, Refshale.


141. Der har været en Nisse i Peder Jensens Gaard paa Øland, og de skulde sætte Grød ud til ham om Aftenen, ellers blev han fornærmet. Han gik jo og slæbte andre Folkes Korn hjem til dem, og saa blev de kjede af ham, for de kunde aldrig faa optorsken, saa meget Korn der altid var.
Thorvald Thomsen, Møltrup.


42. En Karl havde saa godt et Syn, at han kunde se Gaardboerne. En Aften saa han, at den ene Nisse kom med en stor Børring, og den anden Nisse løb bag efter og samlede Straa op. Den Gang den første lagde Børringen fra sig, sagde han:
   "Aa nej."
   Da den anden kom med den bitte Nævefuld, sagde han ogsaa:
   "Aa nej."
   Saa sagde Karlen:
   "Da skulde du ogsaa ha', du klager dig, for det du gik med den bitte Smule, den anden havde Grund til det, saa stor en Børring han havde."
Lars Kristian Nielsen, Vandeskrog.


143. En Mand i Ajstrup havde tre Nisser, der fodrede hans Kreaturer godt. En Aften skjulte han sig i en Krog af Loen for at se, hvordan de bar sig ad. Den første kom da med en Halmbrønge, kastede den paa Gulvet og sagde:
   "Fyha!"
   Den anden gjorde ligesaa.
   Den tredje kom med nogle faa Baand, som han ogsaa kastede, og sagde:
   "Fyha!"
   Saa siger Manden til ham:
   "Du har rigtig nok noget at puste overl"
   Alle Nisserne blev vrede over denne Spot, og siden den Tid stjal de Mandens eget Foder og fodrede andre Folks Kreaturer med, hvorover han gik i Armod.
K. N. Stegger, Lystrup.


144. Der var nogle Gaardboer i to gamle Rollinger, den ene kaldtes Gaari, den anden Kolling. De opholdt sig oppe paa Ranerne og stjal fra hinanden. Den ene Nisse skulde have Smør i hans Grød ........ Vred Halsen om paa en Ko .... Hentede en anden langt henne.
Jens Heden, V.-Hassing.