Om Oplændingernes Konger

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Dansk.gif


Nordiske fornaldersagaer


Nordiske Fortidssagaer
Bind 2


Om Oplændingernes Konger


Paa Dansk ved C. C. Rafn
København, 1829


1. Kapitel

Olaf, en søn af den svenske Kong Ingjald Ildraade, opdyrkede det skovbegroede Vermeland; derfor blev han kaldt Olaf Trætelge. Han var opfødt i Vester-Gotland hos en mand, som hed Bove. Dennes Søn hed Saxe, med Tilnavn Fletter. Olafs Moder var Gautild hin Prude, en Datter af Kong Algaute, hvis Fader var Gautrek hin Milde, en Søn af Gaut, efter hvem Gautland eller Gotland er opkaldt. Gautilds Moder var Aløf, en Datter af Kong Olaf Skarpøie af Nærike. Men da Ivar Vidfadme havde underlagt sig hele de Danskes Rige og Sverrig, flyede Olaf og en stor Mængde af saadanne Mænd, som vare gjorte landflygtige af Kong Ivar. De droge norden om Væneren, opdyrkede der skovene, og bebyggede store Herreder, og kaldte det Vermeland. Derfor kaldte de Svenske Olaf Trætelge eller Træhugger, og han var der Konge til sin Alderdom. Hans Kone hed Sølva; hun var en Søster til Sølve hin Gamle, som først opdyrkede Soløer. Olaf og Sølva havde to Sønner; den ene hed Ingjald og den anden Halfdan. Ingjald var Konge i Vermeland efter sin Fader, men Halfdan blev opfødt i Soløer hos sin Morbroder Sølve. Han blev kaldt Halfdan Hvitbeen, og var Konge i Soløer efter Kong Sølve. Han ægtede Asa, Kong Eystein Ildraades Datter af Hedemarken. Denne Eystein underlagde sig Eynefylke i Trondheim, og gav dem der til Konge sin Hund, som hed Sor, efter hvilken Sorshøi er opkaldt. Halfdan og Asa havde to Sønner, Eystein og Gudrød. Halfdan Hvitbeen bemægtigede sig Rommerige, og en stor Deel af Hedemarken; han døde af Sygdom i Thotten, og blev ført til Hedemarken og der begravet i en Høi.


2. Kapitel

Gudrød, Halfdans Søn, var Konge i Hedemarken efter sin Fader. Hans Søn var Helge, hvis Søn Ingjald var Fader til Olaf Hvide, som var gift med Aude den Dybsindige, Ketil Fladnæses Datter. Deres Søn hed Thorstein Raud; han var Jarl i Skotland, og faldt der. Halfdan Hvitbeens Søn Eystein var Konge i Rommerige; han ægtede en Datter af Erik Agnarsøn, som var Konge i Vestfold. Erik havde ingen Sønner. Eriks Fader Agnar var en Søn af Kong Sigtryg i Vindel (1). Kong Eystein faldt over Bord, da Raaen traf ham i et smalt Sund. Halfdan hed hans Søn, som antog Kongedømmet efter ham; han blev en mægtig Mand og en stor Kriger; han gav sine Hofmænd i Sold ligesaameget Guld, som andre gave Sølv, men han mente ikke at give sine Mænd Mad, derfor blev han kaldt Halfdan hin Milde og hin Madilde. Han var gift med Lif, en Datter af Kong Dag i Vestmørerne; han døde af Sygdom i Vestfold, og blev der høilagt. Deres Søn hed Gudrød, han antog Kongedømmet efter sin Fader, og blev kaldt Gudrød hin Høimodige; han var gift med Asa, Kong Harald Rødskægs Datter paa Agde. De havde to Sønner, den ene hed Halfdan, den anden Olaf. Gudrød hin Høimodige blev dræbt paa Geirstad i Vestfold; han blev gjennemstungen med en Landse, i det han silde paa Aftenen gik ud af sit Skib i Stiflasund. Hans Kone Asa havde egget en Mand til at dræbe ham, fordi Kong Gudrød tilforn havde ladet dræbe hendes Fader, Kong Harald, og Gyrd, hans Søn. Kong Gudrød havde før haft til ægte Alfarins Datter i Alfheim, og havde faaet det Halve af Vingulmark i Medgift med hende. Deres Søn var Olaf. Han var fuldvoxen, da hans Fader faldt, og antog Kongedømmet efter ham; han var af alle størst og stærkest og den skjønneste af Udseende, og blev kaldt Olaf Geirstade-Alf. Asa hin Storraade foer nord op til Agde med sin Søn Halfdan, som da var eet Aar gammel, og styrede da det Rige, som hendes Fader havde besiddet. Halfdan voxte op hos sin Moder Asa, og blev snart en stor og stærk Mand og sort af Haar, og derfor kaldt Halfdan Svarte. Efter Kong Gudrøds Fald underlagde Kong Rolfgeir sig Vingulmark, og satte derover sin Søn, som blev kaldt Gandalf. Fader og Søn bemægtigede sig ogsaa største Delen af Rommerige. Kong Eystein, en Søn af Høgne, Eystein hin Mægtige og hin Ildraades Søn, underlagde sig hele Hedemarken og Soløer. Men Olaf Geirstade-Alf havde Grænland og Vestfold. Denne Olaf døde af Verk i Fødderne paa Geirstad, og ligger der i en Høi. Hans Søn var Røgnvald, som blev kaldt Høiere end Bjerge; han var Konge i Grænland efter sin Fader. Om ham gjorde Thjodolf Hvinverske Ynglingatal, og fortæller der om de Konger, som nedstamme fra Yngve Frey i Sverrig, og af hans Navn ere kaldte Ynglinger.


Noter:

1) d. e. det nuværende Vendsyssel