Omrids af den finske Hedentro - Oversigt

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Ukonkivi (Himmelguden Ukkos klippe) i Inarisøen i Finland. Ukonkivi var en helligt ø for samer og finner. Arkæologiske fund, tilsyneladende offergaver, er blevet fundet på stedet.
Temaside: Finsk religion og mytologi


Johannes Fibiger

Omrids af den finske Hedentro


Oversigt


Finnerne troede paa forskjellige overordnede Riger, hvert med sin forskjellige Beliggenhed, sine forskjellige Herskere og sin eiendommelige Kreds af underordnede Væsner, og hvert af et særeget aandeligt Væsen, betegnende for alle dets Beboere. Om Rigernes og deres Herskerslægters förste Oprindelse fortælles intet, men vel om adskillige af de enkelte Guders og Jordens, den menneskelige Verdens, Skabelse. Disse Riger ere:

Kalevala, ved Havets Bred, den med den bebyggede Jord nærmest beslægtede Kreds, hvor velgjörende Magter herske og lade Menneskelivet trives. De Magter, som Livets Opblomstring skyldes, stamme fra den gamle Kaleva og kaldes Kalevas Sönner. De ypperste af dem ere de tre Mægtige: Wæinæmöinen, Ilmarinen Og Lemminkæinen.

Pohjola, et ogsaa bebygget og rigt men fjernt i Norden under en mörk og vinterlig Himmel beliggende Land, hvor fjendtlige Magter huse, og hvor Döden i Skikkelse af en Ildfos, der hvirvler alt Levende ned i sit Gab, har hjemme. Louhi, Pohjolas Husfrue, og hendes Sön, den forfærdelige Hiisi-Gud, beherske denne Verden.

Tapiola, det ubebyggede grændselöse Skovland, hvis Kvæg er de vilde Dyr, og hvis Herre er Skovens mörkskjæggede Gubbe, Tapio, Dyrenes Konge, med den yndige Skovfrue, Naturens Datter. Deres Slægt er talrig, især af Skovmöer, og alle udmærke de sig ved en vidunderlig Skjönhed.

Dertil kan endnu föies Havets Verden, hvor den graaskjæggede Gubbe, Ahto, Bölgernes Konge, hersker med Vandets Frue, Wellamo, i Skjorte af Rör, Kappe af Skum.

Over det Hele hvælver sig Himlen, et blankt Kobberbjerg, hvor den överste Gud, Ukko, boer i en vis Dunkelhed, og hvor Sol og Maane, tvende skjönne vævende Piger, bevæge sig tilligemed Karlsvognen. Endelig har al Naturen, Jorden, Ageren, Heden, Mosen, Sandet, Söen, Kilderne, Træerne, Skyerne osv. hver sine Indvaanere, der komme frem, naar de manes.