Per Tyrssons döttrar i Vänge (Variant 2)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


84. Per Tyrssons döttrar i Vänge
Variant


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Fru Märitha går i höga lofft —
Nu wele wij alla gånga —
Så wecker hon sina tre döttrar op.
De ädla jungfruer rika.


2. »J stånden nu wp, mina döttrar bålla!
J skolen till Kaga Kyrke gånga.»


3. Suarade då den yngste:
»Wij gå icke wthan oss lyste.»


4. De satte sigh på senga stock,
Så fletta the huars annars gula lock.


5. Dhe klädde på sigh sina sylke serker,
Derpå war wel femton jungfruer werk.


6. Dhe klädde på sigh sina kiortlar blå,
Det röda gullit i huarje trå.


7. Där de komme sigh mit på skogh,
Så komme dem tre röffuare emot.


8. »Hillemot, hillemot, jungfrur bålla,
Huart hedan wth då skole i gångar»


9. Suarade då den yngsta:
»Och wij skole gånga till kyrke.»


10. »Antingen wele i wara wår wallarwiff,
Eller i wele mista eder unga liff?»


11. »Welen i oss med wollom taga,
Det skole wij för wår fader klaga.»


12. »Wij passe icke på tin fader eller frende,
Wij skole hugga eder i stöcke sönder.»


13. De hugge dem aff vid Börkestock,
Der då sprungo tre källor wp.


14. Så toge de af dem både kläder och gull,
Der aff bleffue deras skreppor full.


15. Sädan wandrade te så lenge,
At the om sider komme till Wenge.


16. De ginge sigh i Törissae gårdh,
Wthe Fru Meritha för dem står.


17. »Höre du, fru Mertha, huad iagh seger digh,
Wilt tu kjöpa nogra kläder aff migh?»


18. »Dem haffuer jagh efter min moder erfft,
Både gul kiortlar och silke serck.»


19. När fru Mertha fick de kläder see,
Då giorde det hennes hierta stor vee.


20. Fru Mertha går i höga lofft,
Töris i wenge då wecker hon wp.


21. Jagh wecker eder Töris af sömre,
Ty här ära kompne tre röffuare gröme.»


22. »Det monde mit hierta sära wercka,
Hoss dem finner jagh mina döttrars serker.»


23. Töris han gånger i stuffuan in,
Med et draget suerd wnder sin skin.


24. Först hugh han iheel then äldsta,
Och sedan hogh han then yngsta.


25. Melingen låter han en liten stund leffua,
Ty han wille aff honom tijender wetha.


26. »Huadan då äre i kompne,
Eller huart då wele i gånga?»


27. »Det haffue wij sport så lenge,
Wår fader hether Töris i wenge.


28. Töris han suartnade som en jord —
Nu wele wij alla gånga —
»Gud nåde migh för gerningh jagh haffuer giorth!»
De ädla jungfruer rika._____


Se varianter af denne vise:
Variant 1
Variant 2