Qvädet om Rig (AAA)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Edda (Afzelius) Titelside.jpg
Sæmund den vises
EddaQvädet om Rig
(Rígs-mál)

öfversat af
Arvid August Afzelius


Så säges i gamla sagor, att en af Asarne, som het Heimdall, for sina färde och fram vid en sjöastrand: kom till en by och kallade sig Rig: efter den sägn är detta qväde


1. Fordom sades gånga
å gröna stigar,
den gamle, starke
och vise Guden:
snabbt och hurtigt
stigande Rig.

2. Han gick framåt
midt på vägen,
kom till ett hus,
dörr'n stod på gafvel:
in månd han gånga,
eld brann å golfvet:
Hjon sutto der inne,
af arbete grånade,
Ai, och Edda,
den gammaldags-klädda.

3. Rig månde
dem råd gifva;
satte sig sedan
midt å bänken,
men på hvar sida
husets hjon.

4. Då tog Edda
af askan kakan,
den tunga tjocka
och såd-mängda:
än mer dertill
hon bar å faten,
soppa var i skålen
satt å bordet;
och kräslighet största,
var sudne kalfven.

5. Upp stod han,
lysste sofva;
Rig månde
dem råd gifva;
lade sig sedan
midt å bädden,
men på hvar sida
husets hjon.

6. Der var han sedan
tre nätter samman,
bort gick han sedan
midt på vägen;
framlida så
månader nio.

7. Son födde Edda,
de vattennöste'n,
svart var han
och kallades Träl:
Han började växa
och väl trifvas;
vardt å hans händer
skrynkligt skinn,
krympna knogar,
tjocka fingrar,
trumpen uppsyn,
lutad rygg,
och långa hälar.

8. [9.] Började sedan
styrkan bruka,
bast att binda,
bördor göra;
och hembar sedan
ris alla dagar.

9. [10.] Der kom till gården
gångar-flickan,
med sårade fötter
och armen solbränd,
nedtryckt var näsan,
hon nämndes Thy (trälinna).

10. [11.] Midt å bänken
hon sattes sedan,
satt bredvid henne
husets son:
de språka förtroligt,
och bädd bereda,
Träl och Thy,
de tunga dagar.

11. [12.] Barn de födde
i ro och trefnad;
jag mins de hette:
Hreim och Fjösner,
Klur och Klegge,
Kefser och Fulner,
Drumb, Digralde,
Drött och Hösner,
Lut och Leggjalde:
de stengårdar lade,
gödde åkrar,
skötte svinen,
vallade getter
och grofvo torf.

12. [13.] Döttrarne voro;
Drumba och Kumba,
Öckvinkalfa
och Arin-nefja,
Ysja och Ambott,
Ejken-tjasna,
Tötrug-hypja
och Trönu-benja:
Dädan ä' Trälars
ätter komne.

13. [14.] Rig gick framåt sedan
rätt i vägen,
kom till hus;
dörr'n stod på glänt;
in månd' han gånga,
eld brann å golfvet,
hjon sutto derinne,
hade att syssla.

14. [15.] Mannen slögdade
träd till väfbom;
hans skägg var putsadt,
och lugg för ännet,
trång var hans klädnad,
och låda på golfvet.

15. [16.] Der satt hans qvinna
och svängde rocken,
utsträckte famnen,
lagade till kläder;
böjd var dess hufvudbonad,
remsa på bröstet,
duk på halsen,
Dvergar (Epaulletter) på axlarne:
Afe och Amma
egde huset.

16. [17.] Rig månde
dem råd gifva -
steg från bordet
lysste att sofva:
lade sig sedan
midt å bädden,
men på hvar sida
husets hjon.

17. [18.] Der var han sedan,
tre nätter samman;
framlida så
månader nio:
en son födde Amma,
de vattenöste'n;
han kallades Karl,
sveptes i linne,
röd och blomstrande,
ögonen tindrade.

18. [19.] Han började växa
och väl trifvas,
lärde oxar tämja,
göra plogar,
hus timra,
lador bygga,
göra kardor
och köra plog.

19. [20.] De förde hem
den nyckel-behängda,
i getskin klädda,
Karls brud:
Snör (snäll) hon hette
och sattes under lin; (slöja)
de hjonelag byggde,
delte ringar,
bredde lakan
och bo gjorde.

20. [21.] Barn de födde
i ro och trefnad:
de hette Hal och Dräng,
Höld, Thegn och Smed,
Breid-bonde,
Bundin-skägg,
Bue och Bodde,
Brattskägg och Segg.

21. [22.] Än hade de flera
så benämnde:
Snot, Brud, Svanne,
Svarre och Sprakke,
Fljod, Sprund och Vif,
Fejma, Ristil:
dädan äro komne
Karla-ätter.

22. [23.] Rig gick dädan,
rätta vägen,
kom till en sal’
söder viste dörren,
var nästan sluten;
ring var i dörrposten.

23. [24.] In gick han sedan;
golfvet var strödt,
sutto der hjon,
Skådade hvarandra,
Fader och Moder,
lekte med fingrarne.

24. [25.] Husbonden satt
och båg-sträng snodde,
almen böjde
och gjorde pilar:
men husmodren skötte
sina armar,
strök linne
och stärkte ärmar.

25. [26.] Hufvudbonan uppsatte,
smycke på bröstet,
sidt släp,
linkläder blåade;
ögonbryn skönare,
bröstet ljusare,
hals hvitare,
än renaste snön.

26. [27.] Rig månde
dem råd gifva,
satte sig sedan
midt å bänken,
och på hvar sida
husets hjon.

27. [28.] Då tog Moder
märkta duken
af linnet hvita
och höljde bordet;
framtog sedan
tunna kakor,
af hvetet hvita
och satte på duken.

28. [29.] Satte å bordet
silfbeslagna
faten fulla;
kött och frukter,
och stekta foglar;
vin var i kannor,
beslagna käril,
de drucko vid samtal,
tills dagen framled.

29. [30.] Rig uppstod sedan
och geck till sängs:
der var han sedan
tre nätter samman:
gick sedan framåt
midt å vägen;
framledo så
månader nio.

30. [31.] En son födde Moder,
och svepte'n i silke;
de vattenöste'n,
han kallades Jarl:
ljust var håret,
kinderna fagra,
blixtrande ögonen,
såsom ormars.

31. [32.] Så uppväxte
Jarl i gården,
sköld han svängde,
bogsträngar snodde,
almen böjde,
spjut kastade,
pilar skäftade,
lansar skakade,
red på hästar,
hetsade hundar,
drog svärd,
och öfvade simning.

32. [33.] Kom der till gården.
Rig gångande: -
Rig gångande
lärde honom runor,
gaf honom sitt namn
och erkände för son:
bjöd honom ega
odaljorden, —
odal- jorden,
det åldriga hemvist.

33. [34.] Så red han dädan
å mörkan väg,
och frusna fjäll,
kom till en sal;
kastade spjutet,
skakade skölden,
lät hästar löpa
och drog svärdet,
väckte krig,
blodade fältet,
fällde nederlag,
och vann länder.

34. [35.] Egde ensam sedan
aderton gårdar,
utdelade gods,
begåfvade alla,
med smycken och skänker,
smärta hästar,
gullring strödde,
sönderdelade ringar.

35. [36.] De lysande foro
å fuktiga vägar,
kommo till salen,
der Herser bodde:
mötte honom
den smart-växta,
hvita glada,
hon kallades Erna.

36. [37.] De henne begärde,
och hem förde
och gifte med Jarl;
gick hon då under lin:
samman de bygde
och väl trifdes,
ätter födde
och kommo till ålder.

37. [38.] Bur var den äldste,
men den andre Barn,
Jod och Adal,
Arfe, och Möger,
Nidur och Nidjunger,
Son och Sven;
de lärde att simma
och taffel leka;
Kund het en
och Koner var den yngste.

38. [39.] Upp vuxo de,
Jarlens barn;
tämde hästar,
böjde sköldar,
gjorde pilar
skakade spjuten.

39. [40.] Men Koner, den unge
kunde runor,
forntids-runor,
åldriga runor:
kunde äfven
män bärga,
svärdsegg döfva,
vågor stilla:

40. [41.] Förstod foglars qvitter,
att dämpa elden,
hafvet lugna,
och sorger stilla,
fick mod och kraft,
som åtta män.

41. [42.] Med Jarlen Rig
han växlade runor,
pröfvade krafter,
och bättre han kunde:
Då vann han det -
da vardt hans lott,
att Rig heta
och runor känna.

42. [43.] Red Koner unge
öfver kärr och skogar,
kastade kolfvar,
tämde foglar;

43. [44.] Då sang en kråka,
satt å qvist:
Hvi skall du Koner unge!
foglar tämja? —
bättre vore dig,
hästar rida
och här fälla.

44. [45.] Ej ega Dan och Danp
herrligare salar,
högre adel,
än du hafver;
dock kunna de väl
å kölar fara,
och svärdsegg lära
sår upprifva.
Noter:

I den trykte udgave fra 1818 er stroferne flere steder fejlnummereret. Nummereringen er her tilpasset. De indklammede tal er 1818-udgavens numre. clm


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.