Registre (Færeyínga saga (C.C.Rafn))

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Bemærkninger til C. C. Rafns Registre: Nedenstående registre er tilpasset netudgaven, idet sidehenvisninger og henvisninger til den islandske og den færøske oversættelse er udeladt. Med de elektroniske søgemuligheder, giver det ikke megen mening at anføre registre i det hele taget, men for fuldstændighedens skyld er de dog taget med, ikke mindst på grund af originalens antikverede stavemåde. Om stavningen generelt skal det bemærkes, at der er en stor grad af inkonsekvens i originalen (fx Seiersælle/Seiersæl, Lagmand/Laugmand, vilde/ville; kunde/kunne; skulde/skulle; trudsler/trusler osv.). Sådanne inkonsekvenser er der ikke rettet i.(clm)


Færeyínga saga
eller
Færøboernes historie

oversat af
C. C. Rafn
København 1833


Registre

A. Historisk Navneregister

Adill, Kong Erik Seiersælles Landevernsmand
Alfifa, Kong Knud den Stores Kone
Arnljot, fra Syderøerne
Aude hin Grundrige
Beiner Sigmundsøn, Sysselmand paa Færøerne
Birna i Strømø, Thorhal den Riges Kone
Bjarne i Svinø, Thrands Morbroder
Bjarngrim Arnljotsøn
Bjørn Eriksøn, Konge i Sverrig
Bjørn, Kong Erik Seiersæls Sysselmand
Bjørn, Sigurd Thorlaksøns Nabo paa Strømø
Brand Sigmundsøn
Brester Sigmundsøn, Sysselmand paa Færøerne
Bue Digre
Cecilia, Brester Sigmundsøns Frille
Einar Hafgrimsøn, Sysselmand paa Færøerne
Einar Syderøing
Eldjarn Kambhøtt
Erik Bjørnsøn Seiersælle, Konge i Sverrig
Erik Eyvindsøn (Emundsøn), Konge i Sverrig
Erik Jarl Hakonsøn
Eyvind (Emund), Konge i Sverrig
Gaut den Røde, Thrands Søstersøn
Gille Laugmand
Grim Kamban, Færøernes første Bebygger
Gudrid Snæulfsdatter, Hafgrims Kone paa Suderø
Gudrun Thrandsdatter
Gudrun, Thorbørn Gøteskegs Kone
Gunhilds Sønner
Hafgrim Arnljotsøn
Hafgrim i Suderø
Hafgrim Sigmundøn
Hakon jarl Sigurdsøn
Harald Blaatand Gormsøn
Harald Graafeld Gunhildsøn
Harald Haarfagre
Harald Jernhaus
Harek, Kong Harald Blaatands hirdmand
Hjere Sigmundsøn
Holmgeir hin Rige
Hovedenke see Thuride Thorkelsdatter
Hrafn, see Rafn
Idun, Thoralfs Kone paa Hedemarken
Jernhaus, see Harald Jernhaus
Kambhøtt, see Eldjarn Kambhøtt
Karl den Mørske
Leif Øssursøn
Leifr Thorisson
Magnus den Gode Olafsøn, Konge i Norge
Ólafr helgi, Konge i Norge
Ólafr Tryggvason, Konge i Norge
Ólöf þorsteinsdóttir rauðs
Ormr Gellisson
Ormr Hallason ens hvita
Ormsteinn þorgrimsson illa
Rafn
Ragnhild Thoralfsdatter, Thorkel Barfrosts Kone
Randver viking
Sigmund Brestersøn
Sigmund Leifsøn
Sigmund, Bresters og Beiners Fader
Sigurd Thorlaksøn
Sigurd, Kong Harald Blaatands Hirdmand
Skegge Hafgrimsson, Sysselmand paa Færøerne
Skofte paa Strømø
Snæulf i Sandø
Steingrim den Halte Sigmundsøn
Steingrim, Bonde paa Hedemarken, Thorkel Barfrosts Fader
Steingrim, Bonde paa Østerø
Strømø-Birna, see Birna.
Svend Alfifasøn, Konge i Norge
Svend jarl Hakonsøn
Svinø-Bjarne, see Bjarne i Svinø
Thora Sigmundsdatter
Thora, Beiner Sigmundsøns Frille
Thora, Thorkel Barfrosts Moder
Thoralf Sigmundsøn
Thoralf, Sysselmand for Oplændingernes Konger
Thorbera, Thorvalds Kone paa Sandø
Thorbjørn Gøteskæg
Thord den Lave Thorlaksøn
Thorer Beinersøn
Thorgerde Hørdebrud
Thorgrim den Onde i Sandvik i Sudrey
Thorhal den Rige i Strømø
Thorkel Barfrost Steingrimsøn
Thorlak Thorbjørn, Gøteskæg
Thorstein Rød
Thorsteinn Thorgrimsøn den Onde
Thorvald i Sandø
Thrand i Gøtu Thorbjørnsøn
Thuride Thorkelsdatter, Sigmund Brestersøns Kone
Ulf, see ogsaa Thorkel Barfrost
Valdemar, Konge i Garderige
Vandil, Kong Erik Seiersælles Landeværnsmand
Øssur Hafgrimssøn


B. Geographisk Register

Angulsø i Englands Hav
Bergund, rettere Borgund i Nordmøre, i nuværende Søndmørs Fogderi, Romsdals Amt
Danmark
Dovrefjeld
Elveskær, Øgruppen foran Götelvens Munding udenfor Hisingen
Englandshavet
Estland
Færinger
Færøerne
Frostating, det af Kong Hakon Adelsteensfostre paa Frosten, i nuværende Stør- og Værdalens Fogderi for Trondhjem forordnede Thing
Gardar, det samme
Gardarige, Rusland
Gøta, paa Østerø i Færøerne
Gøteskæg, Beboerne af Gata, ligesom Eyjarskeggjar Øboer i Almindelighed
Grønland
Halogeland, nu Helgeland
Hedemarken
Helsingør i Danmark
Herna, nuværende Herlø i Nordhordlehns Fogderi, Søndre Bergenhuus Amt
Herøerne, i nuværende Søndmørs Fogderi, Romsdals Amt
Hjaltland, Shetland
Hof (at Hofi), en Gaard paa Suderø i Færøerne
Holmgaard, Hovedstaden i Garderige, Cholmogóri
Hørdeland
Island
Jomsvikinger, Beboerne af den nordiske Colonie Jomsborg paa Kysten af Venden
Kjølen, Bjergstrækningen imellem Norge og Sverrig
Lade i Trondhjem, i nuværende Strinde Fogderi, Søndre Trondhjems Amt
Lille Dimon, en af Færøerne
Lygra eller Lyggra, (Lifra urigtigt), nuværende Lygrø i Nordhordlehns Fogderi,
Møre
Mørsk, Adjekt., fra Møre
Nidaros, den nuværende By Trondhjem
Nordlandene, de nordiske Lande
Nordmænd
Nordmøre
Nordøerne, 4 af Færøerne
Norge
Oplandene, i Norge
Orkedalen
Romsdalen
Sandø, een af Færøerne
Sandvig, (nu Kvalvig) paa Suderø i Færøerne
Skufø, een af Færøerne
Söndmøre
Søndre Bergenhuuss Amt
Steenvaag, Sundet mellem Øerne Hesø og Apsø i nuværende Søndmørs Fogderi, Romsdals Amt
Store Dimon, en af Færøerne
Strømø, een af Færøerne
Suderø, een af Færøerne
Sverrig
Svinø, een af Færøerne
Syderøerne, Hebriderne
Thorshavn, paa Strømø i Færøerne
Tönsberg
Trondhjem, den Landstrækning, hvori den nuværende By Trondhjem er beliggende
Vig, Vigen, i Norge
Øresund
Ørkenøerne, Orcaderne, Orkney øerne
Østerø, een af Færøerne
Østersøen
Østmænd, d. e. Nordmænd


C. Antiqvarisk Sagregister

Afgifter, som hvilte paa Eiendomme
Afgudsbilleder
Afgudsdyrkelse
Arveskifte
Bannerførere
Bavner
Begravelse
Behændighed i at fægte
Beskrivelser af Mænd
Bjørne
Blodhævn, see Hævn
Bortførelse af Kvinder
Bryllup
Bueskydning
Bygninger
Byrding eller Førselsskib
Bøder
Credo og Pater noster
Dom af de bedste Mænd
Domstole see Thing
Drømme
Ed
Fjædder
Forhugge Skibe
Forskandsning
Fredløshed, see Landsforviisning
Frieri
Friller
Fritagelse for Fredløshed
Færdigheder see Bueskydning
Faar (Slagtefaar)
Gjenfærd
Gjæsteri
Gjæstfrihed
Glasvinduer
Gudehuus
Guldringe
Handel med Uld
Handel, Handelsreiser
Hexeri
Hofliv
Hundrede, d. e. en Værdi af et stort Hundrede eller 120 Alen Vadmel
Hævn
Høimodighed
Inddrive Tilgodehavende
Jagt
Jernbyrd
Jærtegn
Kampe
Kastespyd
Kirke paa Skufø
Klædedragt, blaa Kappe med Baand paa
Klædedragt, farvede Klæder
Klædedragt, grøn Kjortel, m. v.
Klædedragt, Lærred og Klæde
Klædedragt, Rensdyrspels
Klædedragt, rød Kjortel
Knarrer (Knørrer), et Slags Handelsfartøi
Krigspuds
Kristendommens Indførelse i Norge
Kristendommens Indførelse paa Færøerne
Kvilder, d. e. een Malkeko eller sex Malkefaar
Landbrug
Landsforviisning
Landskyld
Landværnsmænd
Langskibe
Lehn
Lodkastning
Love
Løngange
Mandighed
Manen, see Hexeri
Marked i Sverrig
Marked på Haløre
Mord
Nybyggere
Offerild
Ofringer
Opfostre andres Børn
Ordsprog
Pater noster og Credo
Penge
Penge, falske
Proces
Rustning
Raadgivning
Sagsøgning, see Proces.
Salmer (Davids 7 Poenitentse-Salmer)
Sax, n., d: e. et kort sværd
Seilads
Selvdom
Senge
Skadeseratatning
Skat af Færøerne
Skibes Besætning
Skibsredskaber og Takkelage
Skjold, hvorpaa et Menneskehoved var malet
Skjolde
Skytsengler
Slag, see Kampe.
Spyd, Hugspyd
Spøgelser, see Gjenfærd
Spaadom
Straf for Mord
Svinfylking
Svømning
Sysselmænd
Søslag
Telte
Tempel, sec Gudehuus
Thing, (Thingsted i Thorshavn)
Thing, Frostething
Thing, paa Møre
Thingstævning
Tidlig Modenhed
Tro paa egen Styrke
Troeslærdomme
Trælle
Udrustning
Undervisning i Lovkyndighed
Veie Sølv
Vikinger
Væbnede til Thinge
Vaaben, refði see Spyd, Skjold o. s. v.
Ædelmodigbed
Øxer
Øxer, en sølvbeslaaet Hage-øxe, som paa Skaftet var omvundet


D. Kronologisk Oversigt

Aar
825
964
968


975

976
978
984

985

986

987

988
989
990

991
992
993
994
997
998
999
1000
1001
1002
1024
1026

1027
1028
1029
1035

Begivenhed
- Grim Kamban bebygger Færøerne
- Thorer Beinersøns Fødsel
- Sigmund Brestersøns Fødsel
- Torkel Barfrost gjøres fredløs
- Thuride Thorkelsdatters Fødsel
- Brester og Beiners Drab
- Rafn fra Tønsberg kommer til Færøerne og fører Sigmund og Thorer derfra til Norge
- Rafn frigiver Sigmund og Thorer, og reiser til Østerlandene
- Sigmund og Thorer drage fra Vigen til Dovrefjeld
- Sigmund og Thorer komme til Hakon Jarl
- Thora Sigmundsdatter fødes
- Sigmunds Kamp med Randver
- Sigmund og Thorer blive om Julen Hakon Jarls Hirdmænd
- Sigmund hærjer i Sverrig og Rusland, og holder Strid mod Vandfil
- Thorkel Barfrost fritages for Fredløshed
- Sigmunds Kamp med Harald Jernhaus under Anglesey
- Thorkel bliver Sysselmand i Orkedalen
- Sigmund kommer til Færøerne, og sætter sig i Besiddelse at sin Fædrenearv
- Sigmund drager til Norge, og Hakon Jarl afgjør Sagen Imellem ham og Thrand
- Sigmund reiser om Vaaren til Færøerne, og indvilliger i, at Thrand maa erlægge de idømte Bøder i 3 Aar
- Han drager ígjen til Norge
- Sigmund holder Bryllup med Thuride, og reiser med sin Familie til Færøerne om Høsten
- Sigmund gjør om Sommeren en kort Reise til Norge
- Sigmund reiser om Efteraaret til Norge
- Sigmund deeltager i Slaget mod Jomsvikingerne 1 Hjörungevaag
- Kong Olaf Tryggvesøn skikker Bud efter Sigmund
- Sigmund drager til Færøerne, og forkynder Kristendommen der
- Færøerne kristnes
- Sigmund bringer om Vaaren Kong Olaf Tryggvesøn Skat af Færøerne, og reiser tidlig paa Sommeren tilbage
- Sigmund besøger Jarlerne Erik og Svend
- Sigmund overfaldes af Thrand, og myrdes af Thorgrim den Onde
- Gille Lagmand, Leif Øssursson og Thoralf af Dimon komme til Kong Olaf den Hellige
- Thoralf af Dimon myrdes i Norge
- Sigmund Leifsøns Fødsel
- Karl den Mørske drager til Færøerne
- Karl den Mørskes Drab
- Thrands Afgjørelse paa Strømø-Thing, ved hvilken hans Frænder befriedes fra Landsforviisning
- Leif tager Hævn over Sigurd og hans Stalbrødre

Kap.
1
7
7
16
16
7
8
9
10
16
26
18
18
19
26
21-22
26
23-30
25
26
26
26
26
26
27
29
30
31
32
34
37-38
42
43
49
45
47
48
57