Sången om Allvis

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Eddan
De nordiska guda- och hjältesångerna


Översättning från isländskan av
Erik Brate


Sången om Allvis


Allvis sade:
1.
"Att bänkarne breda
skall bruden nu med mig
i sällskap hemåt hasta.
För att bli måg jag skyndat,
det menar nog envar;
man skall ej hänge sig åt vila hemma."

Tor sade:
2.
"Vad är det för en bjässe?
Vi är så blek du på näsan?
Låg du i natt hos lik?
Tycke av en turs
tycks mig hos dig vara.
Du är ej för bruden boren."

Allvis sade:
3.
"Allvis jag heter,
hålles under jorden,
under sten har jag varaktig stad.
Betalning för vapen
att taga jag kommit;
ingen bindande löfte bryte!"

Tor sade:
4.
"Jag skall bryta,
ty brudens gifte
jag främst bestämmer som fader.
Jag var ej hemma,
då hon dig lovades;
enda giftoman bland gudar är jag."

Allvis sade:
5.
"Vad är det för en man,
som myndighet påstår
över fagerglänsande flicka?
Av folk, som vitt färdas,
dig få torde känna.
Vilkens maka har din moder varit?"

Tor sade:
6.
"Ving-Tor jag heter,
vida jag strövat,
son jag till Sidgrane är.
Utan mitt samtycke
ungmön du ej får
och gynnas ej med detta gifte."

Allvis sade:
7.
"Samtycket ditt
vill snart jag hava
och gynnas med detta gifte;
äga vill jag hellre
än utan vara
denna mjällvita mö."

Tor sade:
8.
"Möns älskog
skall icke förmenad
varda dig, vise gäst,
om du ur varje
värld kan säga
allt, vad jag veta vill."

9.
"Säg du mig, Allvis -
alla varelsers öde
väntar jag, dvärg, att du vet -
vad månne väl den jord,
som framför människorna ligger
heter i varje värld?"

Allvis sade:
10.
"Jord säges bland människor,
men slätt hos asarne,
vanerna kallar den vägar;
alltid grön jättarne,
alferna den groende,
gudarne där uppe grus."

Tor sade:
11.
"Säg du mig, Allvis -
alla varelsers öde
väntar jag, dvärg, att du vet -
vad himmelen,
som av havet föddes,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
12.
"Himmel den heter bland människor,
högvalv bland gudar,
vindvävare kalla den vaner,
uppvärlden jättar,
alferna fagertak,
dvärgarne drypande sal."

Tor sade:
13.
"Säg du mig, Allvis -
alla varelsers öde
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru månen
som människorna se,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
14.
"Måne den heter bland människor,
men molntapp hos gudar,
svänghjul de säga hos Hel,
skyndaren jättarne
men skenet dvärgarne,
om tideräknarn alferna tala."

Tor sade:
15.
"Säg du mig, Allvis -
alla varelsers öde
väntar jag, dvärg, att du vet -
hur den sol, som människors
söner skåda,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
16.
"Sol den heter bland människor,
"sunna" hos gudar,
den kalla dvärgar Dvalins leksak,
evigglöd jättar,
alferna fagerhjul
och allklar asars söner."

Tor sade:
17.
"Säg du mig, Allvis -
alla varelsers öde
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru de skyar,
som skicka oss skurar,
heta i varje värld!"

Allvis sade:
18.
"Skyar de heta hos människor,
skyfallshopp hos gudar,
vindflarn dem vanerna kalla,
ovädersväntan jättarne,
alferna väderkraft,
hölje de kallas hos Hel."

Tor sade:
19.
"Säg du mig, Allvis -
alla varelsers öde
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru vinden,
som vidast far,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
20.
"Vind den heter bland människor,
viftaren hos gudar,
gnäggarn hos de väldiga väsen,
gormaren hos jättar,
snyftaren hos alfer,
vinaren han heter hos Hel."

Tor sade:
21.
"Säg du mig, Allvis -
alla varelsers öde
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru lugnet,
som ligga plär,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
22.
"Lugn det heter hos människor,
lindring hos gudar,
vindslut det vanerna kalla,
övervärme jättarne,
alferna dagsstillhet,
dvärgarne dagens ro."

Tor sade:
23.
"Säg mig du, Allvis -
alla varelsers öde
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru den sjön,
som skepp ro på,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
24.
"Sjö den heter bland människor,
vida skivan hos gudar,
vanerna kalla den våg,
jättarne ålhem
alferna vätskeämne,
namnet djupt hav giva den dvärgar."

Tor sade:
25.
"Säg mig du, Allvis -
alla varelsers öde
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru elden,
som för allt folk brinner,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
26.
"Eld den heter bland människor,
men bland asarne flamma,
vanerna kalla den våg,
jättarne slukaren,
den svedande dvärgar,
den hastige han kallas hos Hel."

Tor sade:
27.
"Säg mig du, Allvis -
alla varelsers öde
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru skogen,
som skuggar människorna,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
28.
"Skog den heter hos människor,
man på slätten hos gudar,
hos Hels folk höjdsidans tång,
eldaren hos jättar,
hos alferna fagergrenig,
hos vise vaner spö."

Tor sade:
29.
"Säg mig du, Allvis -
alla varelsers öde
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru natten,
Norves dotter,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
30.
"Natt hon heter bland människor,
mörker bland gudar,
mask kalla henne väldiga makter,
oljus jättarne,
alferna sömngumman,
drömväverska kalla henne dvärgar."

Tor sade:
31.
"Säg mig du, Allvis -
alla varelsers öde
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru säden,
som sås av människorna,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
32.
"Bjugg den heter bland människor
och 'barr' hos gudar,
hos vanerna heter den växt,
äta jättarne den kalla,
alferna vätskeämne,
hänghuvud heter den hos Hel."

Tor sade:
33.
"Säg mig du, Allvis -
alla varelsers öde
väntar jag, dvärg, att du vet -
huru ölet,
som allt folk dricker,
heter i varje värld!"

Allvis sade:
34.
"Öl det heter bland människor,
bland asarne brygd,
rusande vätska hos vaner,
klar dryck det heter hos jättar
och kallas mjöd hos Hel,
supning hos Suttungs söner."

Tor sade:
35.
"I ett bröst
jag aldrig såg
så många minne från fordom.
Dock av mycket svek
nu sviken du är:
kvar uppe till dagsljus, dvärg!
Nu skiner solen i salen."


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.