Samisk religion og mytologi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Islandsk.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif Faeroysk.gif


Urnes (JLM) 09d.jpg


Temasider
Samisk religion og mytologiForfatter:
»Same« 
François-Auguste Biard (1799 – 1882)
Runetromme
• Anonym: Om lappernes religion og hvad dertill henhører (dansk; ca. 1760)
• Anonym: Om Lappernis Afgudsdyrckelse i Nordlandene (dansk; ca. 1725)
• Anonym: Underrettning om Rune-Bommens rette Brug (dansk; udateret)
• Claussøn Friis, Peder: Om Finnernis Tro oc Religion (dansk; 1632)
• Dass, Petter: Om Lapperne og Finnene (norsk, 1739)
• von Düben, Gustaf: Om Lappland och Lapparne (svensk, 1873)
• Fellman, Jakob: Lappsk mytologi: Lexicon A–Ä (svensk; 1906)
• Fellman, Jakob: Ur Lappsk Mytologi och Lappländsk Sägen (svensk; 1906)
• Fjellström, Pehr: Kort Berättelse om Lapparnas Björna-fänge (svensk; 1755)
• Forbus, Henric: Bref till Arvid Horn (svensk; 1728)
• Forbus, Henric: Forbus’ frågor till lapparna (svensk; 1727)
• Forbus, Henric: Jämförelser mellan lapparnas och de klassiska folkens gudar samt refutation af lapparnas afgudadyrkan (svensk; 1727)
• Forbus, Henric: Skrifvelse om den norska lappmissionen och lapparnas hedendom (svensk; 1727)
• Friis, Jens Andreas: Lappisk Mythologi (norsk; 1871)
• Fritzner, Johan: Lappernes hedenskab og trolddomskunst sammenholdt med andre folks, især nordmændenes tro og overtro (norsk; 1877)
• Ganander, Christfried: Mythologia Fennica (svensk; 1789)
• Graan, Olaus: Relation om Lapparna (svensk; 1672)
• Grönlund, Jonas Ulrik: Om Lapparne och deras gudar (svensk; 1848)
• Hammond, Hans: Den nordiske Missions Historie - Uddrag (dansk; 1734)
• Hammond, Hans: Sporrings Relation angaaende Findmarcken (dansk; 1734)
• Helland, Amund: Samerne i Finmarken (norsk; 1906)
• Holmberger, P.: Lapparnes Björn wisa (svensk; ca. 1775)
• Holmström, Eric: Spå-trummor (svensk; 1827)
• Högström, Pehr: Om Lapparnas Afguderi / Trulldom och Widskepelser (svensk; 1747)
• Jakobsdotter, Kerstin: Uttydning af de lapska orden i von Westens bref (svensk; ca. 1727)
• Jessen, Erik Johan: Afhandling Om de Norske Finners og Lappers Hedenske Religion (dansk 1767)
• Kildal, Jens: Afguderiets Dempelse og den sande Lærdoms Fremgang (dansk; 1730)
• Kildal, Jens: Beskrivelse af runebommen (dansk; ca. 1725)
• Kildal, Sigvard: Efterretning om Finners og Lappers hedenske Religion (dansk; 1730)
• Kildal, Simon och Sidenius, Lennart: Simon Kildals och Lennart Sidenius’ bestyrkande af Forbus’ relation. (dansk; 1728)
• Knag, Niels: Forhørsprotokol over Anders Poulsen (dansk; 1693)
• Leem, Knud: Samisk religion (dansk; 1767)
• Loenbom, Samuel: Twå berättelser om lapparnes omwändelse ifrån deras fordna widskeppelser och afguderi (svensk; 1773)
• Lundius, Nicolai: Descriptio Lapponiæ (svensk; ca. 1675)
• Læstadius, Lars Levi: Fragmenter i Lappska Mythologien (svensk; 1845)
• Mallmer (Malmerfelt), Olof: Berättelse om Ecclesiastiqve (svensk, 1742)
• Niurenius, Olaus Petri: Lappland (svensk; 1600-tallet)
• Noræus, Petrus: Brudstykker uden titel (svensk; 1686)
• Olrik, Axel: Nordisk og lappisk gudsdyrkelse (dansk; 1905)
• Olrik, Axel: Tordenguden og hans dreng i Lappernes myteverden (dansk; 1905)
• Olrik, Axel: Tordenguden og hans dreng (dansk; 1906)
• Olsen, Isaac: Om Lappernes Vildfarelser og Overtro (dansk; 1715)
• Petersen, Anker Eli: Samisk mytologi (dansk; 2006)
• Plantinus, Eric: Responsum Dni Erici Plantini ad quæstiones, quæ sequuntur in fine. (svensk; før 1688)
• Randulf, Johan: Nærøymanuskriptet (norsk; 1723)
• Rasmussen, Knud: Lapland: En kultur, der glemmes (dansk; 1907)
• Reuterskiöld, Edgar: De nordiska lapparnas religion (svensk; 1912)
• Reuterskiöld, Edgar: Källskrifter till Lapparnas mytologi (svensk; 1910)
• Rheen, Samuel: En kortt Relation om Lapparnes Lefwerne och Sedher (svensk; 1671)
• Samilin, Paulus: Uttydning af de lapska orden i von Westens bref (svensk; 1742)
• Sidenius, Lennart: Bref till till Joh. Tornberg och relation om lapparnas afguderi (svensk; 1726)
• Skanke, Hans: De Nordiske Lappers Hedendom og Superstitioner (dansk; ca. 1725)
• Skanke, Hans: Samisk ordliste (dansk; ca. 1725)
• Solander, Carl: Relation om den norska lappmissionen och lapparnas hedendom. (dansk; 1727)
• Steuchius, Matthias: Anmärkningar till Schefferi Lapponia (svensk; 1693)
• Thurenius, Petrus Om vidskepelser i Åsele Lappmark (svensk; 1724)
• Tornæus, Johannes: Berättelse om Lapmarckerna och Deras Tillstånd (svensk; 1672)
• Tuderus, Gabriel: En kort Berättelse (svensk; ca. 1680)
• Tuderus, Gabriel: En kort underrättelse om the Österbothniske Lappar (svensk; ca. 1675)
• Vahl, Jens De hedenske lappers religion (dansk; 1866)
• von Westen, Thomas: Berättelse om Norrska Lapparnes widskeppelser (svensk; 1723)
• von Westen, Thomas: Bref till prästerskapet i Jämtland (dansk; 1723)
• Wiklund, K. B. En nyfunnen skildring af lapparnas björnfest (svensk; 1912)


Titel:
Afguderiets Dempelse og den sande Lærdoms Fremgang (Jens Kildal, dansk; 1730)
Afhandling Om de Norske Finners og Lappers Hedenske Religion (Erik Johan Jessen, dansk; 1767)
Anmärkningar till Schefferi Lapponia (Matthias Steuchius, svensk; 1693)
Berättelse om Ecclesiastiqve (Olof Mallmer (Malmerfelt), 1742)
Berättelse om Lapmarckerna och Deras Tillstånd (Johannes Tornæus, svensk; 1672)
Berättelse om Norrska Lapparnes widskeppelser (Thomas von Westen, svensk; 1723)
Beskrivelse af runebommen (Jens Kildal, dansk; ca. 1725)
Bref till Arvid Horn (Henric Forbus, svensk; 1728)
Bref till Joh. Tornberg och relation om lapparnas afguderi (Lennart Sidenius, svensk; 1726)
Bref till prästerskapet i Jämtland (Thomas von Westen, dansk; 1723)
Brudstykker uden titel (svensk; Petrus Noræus; 1686)
De hedenske lappers religion (dansk; Jens Vahl, 1866)
De nordiska lapparnas religion (Edgar Reuterskiöld, svensk; 1912)
De Nordiske Lappers Hedendom og Superstitioner (Hans Skanke, dansk; ca. 1725)
Den nordiske Missions Historie - Uddrag (Hans Hammond, dansk; 1734)
Descriptio Lapponiæ (Nicolai Lundius, svensk; ca. 1675)
Efterretning om Finners og Lappers hedenske Religion (Sigvard Kildal, dansk; 1730)
En kort Berättelse (Gabriel Tuderus, svensk; ca. 1680)
En kort underrättelse om the Österbothniske Lappar (Gabriel Tuderus, svensk; ca. 1675)
En kortt Relation om Lapparnes Lefwerne och Sedher (Samuel Rheen, svensk; 1671)
En nyfunnen skildring af lapparnas björnfest (K. B. Wiklund, svensk; 1912)
Forbus’ frågor till lapparna (Henric Forbus, svensk; 1727)
Forhørsprotokol over Anders Poulsen (Niels Knag, dansk; 1693)
Fragmenter i Lappska Mythologien (Lars Levi Læstadius, svensk; 1845)
Jämförelser mellan lapparnas och de klassiska folkens gudar samt refutation af lapparnas afgudadyrkan (Henric Forbus, svensk; 1727)
Kort Berättelse om Lapparnas Björna-fänge (Pehr Fjellström, svensk; 1755)
Källskrifter till Lapparnas mytologi (Edgar Reuterskiöld, svensk; 1910)
Lapland: En kultur, der glemmes (Knud Rasmussen, dansk; 1907)
Lapparnes Björn wisa (P. Holmberger, svensk; ca. 1775)
Lappernes hedenskab og trolddomskunst sammenholdt med andre folks, især nordmændenes tro og overtro (Johan Fritzner, norsk; 1877)
Lappisk Mythologi (Jens Andreas Friis, norsk; 1871)
Lappsk mytologi: Lexicon A–Ä (Jakob Fellman; svensk; 1906)
Lappland (Olaus Petri Niurenius, svensk; 1600-tallet)
Mythologia Fennica (Christfried Ganander, svensk; 1789)
Nordisk og lappisk gudsdyrkelse (Axel Olrik, dansk; 1905)
Nærøymanuskriptet (Johan Randulf, norsk; 1723)
Om Finnernis Tro oc Religion (Peder Claussøn Friis, dansk; 1632)
Om Lapparnas Afguderi / Trulldom och Widskepelser (Pehr Högström, svensk; 1747)
Om Lapparne och deras gudar (Jonas Ulrik Grönlund, svensk; 1848)
Om Lapperne og Finnene (Petter Dass, norsk; 1739)
Om lappernes religion og hvad dertill henhører (Anonym: dansk; ca. 1760)
Om Lappernes Vildfarelser og Overtro (Isaac Olsen, dansk; 1715)
Om Lappernis Afgudsdyrckelse i Nordlandene (Anonym, dansk; ca. 1725)
Om Lappland och Lapparne (Gustaf von Düben, svensk, 1873)
Om vidskepelser i Åsele Lappmark (Petrus Thurenius, svensk; 1724)
Relation om Lapparna (Olaus Graan, svensk; 1672)
Responsum Dni Erici Plantini ad quæstiones, quæ sequuntur in fine. (Eric Plantinus, svensk; før 1688)
Relation om den norska lappmissionen och lapparnas hedendom. (Carl Solander, dansk; 1727)
Samerne i Finmarken (Amund Helland, norsk; 1906)
Samisk mytologi (Anker Eli Petersen, dansk; 2006)
Samisk ordliste (Hans Skanke, dansk; ca. 1725)
Samisk religion (Knud Leem, dansk; 1767)
Sporrings Relation angaaende Findmarcken (dansk; 1734)
Spå-trummor (Eric Holmström; svensk; 1827)
Simon Kildals och Lennart Sidenius’ bestyrkande af Forbus’ relation. (Simon Kildal och Lennart Sidenius, dansk; 1728)
Skrifvelse om den norska lappmissionen och lapparnas hedendom (Henric Forbus, svensk; 1727)
Tordenguden og hans dreng (Axel Olrik, dansk; 1906)
Tordenguden og hans dreng i Lappernes myteverden (Axel Olrik, dansk; 1905)
Twå berättelser om lapparnes omwändelse ifrån deras fordna widskeppelser och afguderi (Samuel Loenbom, svensk; 1773)
Underrettning om Rune-Bommens rette Brug (Anonym, dansk; udateret)
Ur Lappsk Mytologi och Lappländsk Sägen (Jakob Fellman; svensk; 1906)
Uttydning af de lapska orden i von Westens bref (Kerstin Jakobsdotter, svensk; ca. 1727)
Uttydning af de lapska orden i von Westens bref (Paulus Samilin, svensk; 1742)