Skáldskaparmál (AU) - Benämningar 5

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Anders Uppström
1806-1865
Skáldskaparmála-quædi
Snorra-Eddu


Öfversatta af
Anders Uppström


Skáldskaparmál
II. Enkla benämningar


Hästars namn


260. Thorgrims förteckning:

1. Hrafn och Sleipner
hästar förträffliga,
Val och Lättfot,
var der ock Tjaldare,
Gulltopp och Gote.
glömd blef ej Sote,
Mo, Lung och Mar.

2. Vigg och Stuf
voro med Skævad,
Black kunde bära en man.
Silfvertopp och Syner,
glömdes ej Fak,
Gullfaxe och Jo bland gudar.

260. 1. 2. Mári läs Mari. — Sinir läs Synir.

3. Blodighofve het en häst,
som bära man sade
den i kraft framstående Frey:
Gils och Falhofner,
Glær och Skeidbrimer,
der var ock Guller ej glömd.


261. Alsvinnsmál:

1. Dag red Drösul
men Dvalin Modner,
Hjalmther red Höd
men Hake Fake,
red Beles bane
Blodighofve,
men Haddingars hjelte,
han red å Skævad.

2. Vestein å Val
men Vivil å Stuf,
å Mo Meinthjof
den morgonvakne,
samt Ale å Hrafn
till isen redo;
en annan åt öster
med Adils till börda
och sårad af spjut
skyndade grå.

3. Björn red å Black
men Bjar å Kert,
Atle å Glaum
men Adils å Slungner,
Högne å Hölqver,
Harald å Fölqver,
Gunnar å Gote,
å Grane Sigurd.

261. 2- 3. Om konung Adils' strid med konung Ale på Venerns is, samt om den förres tycke för hästar, se Yngl. s. cap. 33.

3. Atriþa = Frey, som ock kallas Beles baneman, och i nästa stroph säges hafva ridit å samma häst.


Oxars namn

262. Thorgrims förteckning:

Gamla oxars namn
har noga jag sport
såsom Röds och Häfvers:
Rekin och Kyr,
Himlarytarn och Aple
Arf och Arfune.

262. uxi, göt. auhsa, skr. ukshâ af rad. vah vehere. Jfr härmed voxn, dat. pl. voxnom, Fornm. s. 10, 404. — kyrr, m.; kýr, f.; skr. gaus, m. f., βούς , bos, сеvа.