Theodor Wisén biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Theodor Wisén
Biografisk oversigt

Theodor Wisén
(1835-1892)Wisén, Theodor, språkforskare. Född i Vissefjärda församling af Kalmar län d. 31 mars 1835. Föräldrar: kontraktsprosten Per Wisén och Gustafva Fredrika Elfström. Student i Lund 1852, blef W. 1862 filosofie doktor med första hedersrummet och utnämndes s. å. till docent i grekiska språket och litteraturen. 1865 professor i nordiska språk vid samma universitet, tog han 1868 initiativ till det nordisk-filologiska seminariet, som utöfvat ett gagneligt inflytande å det vetenskapliga lifvet. 1877–85 universitetets prorektor samt 1876–77 och 1885–91 dess rektor, afled W. i Lund d. 15 febr. 1892. Han deltog äfven i kommunala värf och var 1874–81 stadsfullmäktig i Lund. 1878 invaldes han i Svenska akademien, där han gjorde sitt inträde med en minnesteckning öfver J. E. Rydqvist. Bland alstren af hans flitiga författareverksamhet å de nordiska språkens och den nordiska mytologiens områden må nämnas, förutom afhandlingar i tidskrifter Homiliubok. Isländska homilier, efter en handskrift från tolfte århundradet 1872, som af Sv. akad. 1874 belönades med Carl Johanspriset, Oden och Loke, två bilder ur fornnordiska gudaläran 1873, Riddare-rimur 1881–82, Malahattr. Ett bidrag till norröna metriken 1886 samt det omfångsrika verket Carmina norroena. Ex reliquiis vetustioris norroenæ poësis selecta, recognita, commentariis et glossario instructa, I–II, 1886–89. I rättstafningsstriden uppträdde W. som motståndare till alla mera väsentliga ändringar i stafningssättet, och i Sv. akad. handlingar har han till den minnespenning, denna låtit 1889 slå öfver C. J. Schlyter, lämnat en teckning af hans person. På W:s förslag beslöt 1883 Svenska akademien återupptaga och fortsätta förberedelserna till en vetenskaplig ordbok öfver svenska språket. Ledningen af detta arbete utöfvade ock W. till sin död. Hans minne är i Sv. akad. handl. 1893 tecknadt af hans efterföljare därstädes, K. F. Söderwall. Gift 1872 med Betty Beata Ingeborg Carlström.

Kilde: Svenskt biografiskt handlexikon (1906)