Køer og andre dyr hos bjergfolk

Fra heimskringla.no
Revisjon per 14. jan. 2013 kl. 07:15 av Jesper (diskusjon | bidrag) (Køer og andre dyr hos bjergfolk)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Folkeæventyr og mytiske sagn


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde

Ny række
Bind I, s. 32

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928


Køer og andre dyr hos bjergfolk


137. Østen for Tostrup ligger en enlig Gaard, der hedder Godrim. Vesten for Gaarden er en Bakke, hvor der var Ellefolk i. Folkene kunde se dem hver Dag, de drev deres Kreaturer ud til Aaen til Vand, og der var en rød Tyr imellem. Den næste Mand i Godrim byggede sig en Svinesti, som han gravede ind i Bakken, men saa blev der saadant et Spektakel i Gaarden om Natten, saa han kunde ikke være der i Stedet, og maatte næste Dag til at brække den ned igjen. Siden hørte de intet til.
Karen Marie Kristensdatter, Frejlev Hede.


138. Den gamle Smede-Rasmus havde set Vestborg Svin gaa gjennem Kolby en Nat. I Kolera tiden var der Vagt ude paa Vestborg hver Nat i længere Tid, og de sagde, at de kunde høre en Kok gale der ude. A var ogsaa paa Vagt og kunde aldrig sove der.
Jens Madsen Rus, Kolby.


139. Paa Pilgaard Mark i Sir ved Holstebro ligger en Høj, der hedder Bolleshøj, og i den siges der at være Smaafolk. En gammel Mand, der er død for en Del Aar siden, har forsikret, at han hver Aften til en bestemt Tid kunde se en mægtig stor sort Høne komme ud af Højen med en Del Kyllinger efter sig, og saa gaa op paa Højen og ryste sig saa stærkt, at Støv og Fjer stod i en Hvirvel om den, hvorpaa den lod sine Udtømmelser falde og gik ind i Højen igjen. Der siges ogsaa, at man saa tydelig kan høre Hønsene kagle der inde, naar man lægger sig paa Højen.
Ole Pilgaard, Sir, og M. Møller.


140. Ved Skjern Kirke ligger en Høj, og ud af samme kommer Klokken 8 om Formiddagen en lille rød Hund, der løber rundt om Højen 3 Gange og forsvinder saa ind i den igjen for atter næste Dag at foretage samme Tur.
N. P. Olsen, Selsinggaarde.


141. Der laa tre Høje sønden for Trende og vesten Landevejen, de kaldtes Trende Høje. Der har den kloge Kone Maren Hånning, som nu er død, set først nogle brogede Høveder, ret dejlige Høveder, og saa en 3, 4 Drenge, der satte Haanden for Øjnene og skyggede, ligesom de vilde se efter dem. Hun talte saa til Drengene:
   "Hør, bitte Karle, her gaar jere Høveder."
   De kom da ogsaa hen til hende, og hun kunde ikke gaa for dem. Hun læste hendes Herrens Bøn og gjorde Kors for sig, og saa slap hun fra dem og kom ned til By og over Vand. Men hun havde om trent halvanden Mil hjem fra Trende af.
Maren Primdal, Navtrup.


142. Paa et andet Bjærg, som kaldes Lille-Eg, der boede en Jættekjælling udi, hvilken holdt Fæhyrde med Halvparten af Byen, som var østen til i Byen.
   Hun befol Fæhyrden, at han skulde gaa aved om kring i Byen, naar han fik Mad hos Byfolket, saa skulde ikke deres Fennet dø. Og han gjør endnu ogsaa: gaar omkring, saa længe Verden staar, aved, naar han skal have Mad.
   Og hendes Fennet, som hun lod drive for Fæhyrden, den var altsammen sort.
(Præsteberetn. t. Ole Worm.) Fjelkinge, Villands H.


143. En Kone i Grønholt fortæller, at da hun lige var konfirmeret, maatte hun kjøre ganske ene til Byen med Brænde. En Aften, da hun kjørte tilbage til Hjemmet og kom til en Høj, som hedder Fandens Høj, saa hun et underlig stort Dyr komme frem af Højen og løbe ved siden af Vognen. Hestene begyndte at fnyse, men hverken hun eller de tog nogen Skade, og Dyret forsvandt, da hun kom til det sidste Led nær ved hendes Hjem.
N. Reedtz.