Forskjell mellom versjoner av «Loke-Trætten»

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m
Linje 40: Linje 40:
  
  
<blockquote>'''Loke-Trætten.'''</blockquote>
+
<blockquote>
 +
'''Loke-Trætten.'''
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>1.
+
<blockquote>
 +
1.
 
<br>Siig mig, Eldir, - gaa ikke eet
 
<br>Siig mig, Eldir, - gaa ikke eet
 
<br>Fjed længer fremad -!
 
<br>Fjed længer fremad -!
 
<br>hvad der inde ved Øl mæle
 
<br>hvad der inde ved Øl mæle
<br>Seirsguders Sønner.</blockquote>
+
<br>Seirsguders Sønner.
 +
</blockquote>
  
 
Eldir kvad:
 
Eldir kvad:
  
<blockquote>2.
+
<blockquote>
 +
2.
 
<br>Om Kamp tale og om Krigsvaaben
 
<br>Om Kamp tale og om Krigsvaaben
 
<br>Seirsguders Sønner.
 
<br>Seirsguders Sønner.
 
<br>Af Aser og Alfer Ingen derinde
 
<br>Af Aser og Alfer Ingen derinde
<br>er i Ord din Ven.</blockquote>
+
<br>er i Ord din Ven.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>3.
+
<blockquote>
 +
3.
 
<br>Ind jeg ganger i Ægirs Hal,
 
<br>Ind jeg ganger i Ægirs Hal,
 
<br>vil det Gilde gjæste, -
 
<br>vil det Gilde gjæste, -
 
<br>Gift og Galde Guder jeg skjænker,
 
<br>Gift og Galde Guder jeg skjænker,
<br>og blander Men i Mjød.</blockquote>
+
<br>og blander Men i Mjød.
 +
</blockquote>
  
 
Eldir kvad:
 
Eldir kvad:
  
<blockquote>4.
+
<blockquote>
 +
4.
 
<br>Hør, om du gaar i Ægirs Hal
 
<br>Hør, om du gaar i Ægirs Hal
 
<br>Gildet der at gjæste,
 
<br>Gildet der at gjæste,
 
<br>og Spot og Spe mod Aser spyer,
 
<br>og Spot og Spe mod Aser spyer,
<br>- det tørre de af paa dig!</blockquote>
+
<br>- det tørre de af paa dig!
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>5.
+
<blockquote>
 +
5.
 
<br>Hør nu, Eldir! om i Haansord
 
<br>Hør nu, Eldir! om i Haansord
 
<br>vædde du vil med mig:
 
<br>vædde du vil med mig:
 
<br>Svar jeg aldrig skyldig bliver,
 
<br>Svar jeg aldrig skyldig bliver,
<br>skjælder du end adskillig.</blockquote>
+
<br>skjælder du end adskillig.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>6.
+
<blockquote>
 +
6.
 
<br>Tørstig hidind til Hallen kom
 
<br>Tørstig hidind til Hallen kom
 
<br>Lopt fra lange Veie,
 
<br>Lopt fra lange Veie,
 
<br>Aser beder jeg byde mig
 
<br>Aser beder jeg byde mig
 
<br>Drik af den dyre Mjød.
 
<br>Drik af den dyre Mjød.
 
 
<br><br>7.
 
<br><br>7.
 
<br>Hvi tie I saa, trodsige Guder?
 
<br>Hvi tie I saa, trodsige Guder?
 
<br>mægte I ei at mæle?
 
<br>mægte I ei at mæle?
 
<br>Sted og Sæde i Stol mig giver,
 
<br>Sted og Sæde i Stol mig giver,
<br>eller byder mig bort at gaa.</blockquote>
+
<br>eller byder mig bort at gaa.
 +
</blockquote>
  
 
Brage kvad:
 
Brage kvad:
  
<blockquote>8.
+
<blockquote>
 +
8.
 
<br>Sted og Sæde i Sal giver
 
<br>Sted og Sæde i Sal giver
 
<br>Aser dig ingensinde;
 
<br>Aser dig ingensinde;
 
<br>Aser vide, hvem de skulle
 
<br>Aser vide, hvem de skulle
<br>Plads ved Gilde give.</blockquote>
+
<br>Plads ved Gilde give.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>9.
+
<blockquote>
 +
9.
 
<br>Mindes du, Odin: da i Oldtid
 
<br>Mindes du, Odin: da i Oldtid
 
<br>Blod vi blanded sammen?
 
<br>Blod vi blanded sammen?
 
<br>Aldrig svoer du Øl at drikke,
 
<br>Aldrig svoer du Øl at drikke,
<br>uden det for os begge bares.</blockquote>
+
<br>uden det for os begge bares.
 +
</blockquote>
  
 
Odin kvad:
 
Odin kvad:
  
<blockquote>10.
+
<blockquote>
 +
10.
 
<br>Stat op, Vidar! lad Ulvs Fader
 
<br>Stat op, Vidar! lad Ulvs Fader
 
<br>sidde hos i Sal,
 
<br>sidde hos i Sal,
 
<br>at ei Loke laste os skal
 
<br>at ei Loke laste os skal
<br>her i Ægirs Hal.</blockquote>
+
<br>her i Ægirs Hal.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>11.
+
<blockquote>
 +
11.
 
<br>Hil jer Aser! hil Asynjer!
 
<br>Hil jer Aser! hil Asynjer!
 
<br>og høi-hellige Guder!
 
<br>og høi-hellige Guder!
 
<br>foruden ham som inderst hist
 
<br>foruden ham som inderst hist
<br>sidder paa Bænken, Brage.</blockquote>
+
<br>sidder paa Bænken, Brage.
 +
</blockquote>
  
 
Brage kvad:
 
Brage kvad:
  
<blockquote>12.
+
<blockquote>
 +
12.
 
<br>Sværd og Ganger Guldring dertil,
 
<br>Sværd og Ganger Guldring dertil,
 
<br>saa byder Brage Bod,
 
<br>saa byder Brage Bod,
 
<br>hvis du Aser for Avind skaaner;
 
<br>hvis du Aser for Avind skaaner;
<br>væk ei Guders Vrede!</blockquote>
+
<br>væk ei Guders Vrede!
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>13.
+
<blockquote>
 +
13.
 
<br>Ørs og Armring skal du altid
 
<br>Ørs og Armring skal du altid
 
<br>savne begge, Brage;
 
<br>savne begge, Brage;
 
<br>af Aser og Alfer, som ere her,
 
<br>af Aser og Alfer, som ere her,
<br>er du mest sky for Skud.</blockquote>
+
<br>er du mest sky for Skud.
 +
</blockquote>
  
 
Brage kvad:
 
Brage kvad:
  
<blockquote>14.
+
<blockquote>
 +
14.
 
<br>Var jeg ude, som inde jeg er
 
<br>Var jeg ude, som inde jeg er
 
<br>her i Ægirs Hal:
 
<br>her i Ægirs Hal:
 
<br>Hovedet dit i Haand jeg bar,
 
<br>Hovedet dit i Haand jeg bar,
<br>saa jeg din Løgn lønned.</blockquote>
+
<br>saa jeg din Løgn lønned.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>15.
+
<blockquote>
 +
15.
 
<br>Du er djærv i Sædet, naar Slag ei staar,
 
<br>Du er djærv i Sædet, naar Slag ei staar,
 
<br>bænkeprydende Brage!
 
<br>bænkeprydende Brage!
 
<br>kom ud og kjæmp, naar du er saa vred,
 
<br>kom ud og kjæmp, naar du er saa vred,
<br>Modig kjender ei Maade.</blockquote>
+
<br>Modig kjender ei Maade.
 +
</blockquote>
  
 
Idun kvad:
 
Idun kvad:
  
<blockquote>16.
+
<blockquote>
 +
16.
 
<br>Jeg beder, Brage! for vore Børns
 
<br>Jeg beder, Brage! for vore Børns
 
<br>og kaarne Sønners Skyld,
 
<br>og kaarne Sønners Skyld,
 
<br>at ei Loke du laster her
 
<br>at ei Loke du laster her
<br>udi Ægirs Hal.</blockquote>
+
<br>udi Ægirs Hal.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>17.
+
<blockquote>
 +
17.
 
<br>Ti du, Idun! af alle Kvinder
 
<br>Ti du, Idun! af alle Kvinder
 
<br>er du den mest mandlystne!
 
<br>er du den mest mandlystne!
 
<br>Med hvid-vadsket Arm du Væne
 
<br>Med hvid-vadsket Arm du Væne
<br>favned din Broders Bane.</blockquote>
+
<br>favned din Broders Bane.
 +
</blockquote>
  
 
Idun kvad:
 
Idun kvad:
  
<blockquote>18.
+
<blockquote>
 +
18.
 
<br>Ei Loke her laste jeg vil
 
<br>Ei Loke her laste jeg vil
 
<br>udi Ægirs Hal;
 
<br>udi Ægirs Hal;
 
<br>ølhed Brage byder jeg Ro,
 
<br>ølhed Brage byder jeg Ro,
<br>vil ei, at vredt I kjæmpe.</blockquote>
+
<br>vil ei, at vredt I kjæmpe.
 +
</blockquote>
  
 
Gefjon kvad:
 
Gefjon kvad:
  
<blockquote>19.
+
<blockquote>
 +
19.
 
<br>Hvi skal I to Aser længe
 
<br>Hvi skal I to Aser længe
 
<br>her i Haansord kappes?
 
<br>her i Haansord kappes?
 
<br>Loke jo veed hvor lystig han er,
 
<br>Loke jo veed hvor lystig han er,
<br>og hvor ham Alle elske.</blockquote>
+
<br>og hvor ham Alle elske.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>20.
+
<blockquote>
 +
20.
 
<br>Ti du, Gefjon! gjærne jeg nævner,
 
<br>Ti du, Gefjon! gjærne jeg nævner,
 
<br>hvo dig til Lyst lokked;
 
<br>hvo dig til Lyst lokked;
 
<br>Svend hin blonde Smykke dig bød,
 
<br>Svend hin blonde Smykke dig bød,
<br>Laar du over ham lagde.</blockquote>
+
<br>Laar du over ham lagde.
 +
</blockquote>
  
 
Odin kvad:
 
Odin kvad:
  
<blockquote>21.
+
<blockquote>
 +
21.
 
<br>Du raser, Lopt! er rent fra Sands,
 
<br>Du raser, Lopt! er rent fra Sands,
 
<br>gjør du dig Gefjon gram:
 
<br>gjør du dig Gefjon gram:
 
<br>Slægters Skjæbne skuer hun grant,
 
<br>Slægters Skjæbne skuer hun grant,
<br>jævngodt som jeg.</blockquote>
+
<br>jævngodt som jeg.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>22.
+
<blockquote>
 +
22.
 
<br>Ti du, Odin! aldrig du kan
 
<br>Ti du, Odin! aldrig du kan
 
<br>skifte Ret i Strid.
 
<br>skifte Ret i Strid.
 
<br>Ofte du gav - hvad ei du bør -
 
<br>Ofte du gav - hvad ei du bør -
<br>de Sendrægtigste Seir.</blockquote>
+
<br>de Sendrægtigste Seir.
 +
</blockquote>
  
 
Odin kvad:
 
Odin kvad:
  
<blockquote>23.
+
<blockquote>
 +
23.
 
<br>Og om jeg gav - hvad ei jeg bør -
 
<br>Og om jeg gav - hvad ei jeg bør -
 
<br>de Sendrægtigste Seir: -
 
<br>de Sendrægtigste Seir: -
 
<br>otte Vintre var du under Jord,
 
<br>otte Vintre var du under Jord,
<br>malkende Køer - en Kone!</blockquote>
+
<br>malkende Køer - en Kone!
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>24.
+
<blockquote>
 +
24.
 
<br>Men du seided - siges - paa Samsø,
 
<br>Men du seided - siges - paa Samsø,
 
<br>trylled paa Vølve-Vis;
 
<br>trylled paa Vølve-Vis;
 
<br>som Hex du foer blandt alle Folk,
 
<br>som Hex du foer blandt alle Folk,
<br>det kalder jeg Kjærlinge-Art.</blockquote>
+
<br>det kalder jeg Kjærlinge-Art.
 +
</blockquote>
  
 
Frigg kvad:
 
Frigg kvad:
  
<blockquote>25.
+
<blockquote>
 +
25.
 
<br>Helst I eders Hændelser ei
 
<br>Helst I eders Hændelser ei
 
<br>nævne skulde for Nogen!
 
<br>nævne skulde for Nogen!
 
<br>Hvad I bedrev i svundne Dage -
 
<br>Hvad I bedrev i svundne Dage -
<br>gamle Sager man glemme!</blockquote>
+
<br>gamle Sager man glemme!
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>26.
+
<blockquote>
 +
26.
 
<br>Ti du, Frigg! du, Fjørgyns Mø,
 
<br>Ti du, Frigg! du, Fjørgyns Mø,
 
<br>var altid meget mandgal: -
 
<br>var altid meget mandgal: -
 
<br>Ve og Vile - du, Vidres Viv!
 
<br>Ve og Vile - du, Vidres Viv!
<br>baade til Barm krysted.</blockquote>
+
<br>baade til Barm krysted.
 +
</blockquote>
  
 
Frigg kvad:
 
Frigg kvad:
  
<blockquote>27.
+
<blockquote>
 +
27.
 
<br>Havde jeg her i Ægirs Hal
 
<br>Havde jeg her i Ægirs Hal
 
<br>slig en Søn som Balder,
 
<br>slig en Søn som Balder,
 
<br>ei kom du ud fra Asers Sønner,
 
<br>ei kom du ud fra Asers Sønner,
<br>fældet du blev, du Fule.</blockquote>
+
<br>fældet du blev, du Fule.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>28.
+
<blockquote>
 +
28.
 
<br>Du vil da, Frigg! at fler jeg nævner
 
<br>Du vil da, Frigg! at fler jeg nævner
 
<br>af mine onde Streger: -
 
<br>af mine onde Streger: -
 
<br>jeg raader for, at Balders Ridt
 
<br>jeg raader for, at Balders Ridt
<br>til Sal ei længer du ser.</blockquote>
+
<br>til Sal ei længer du ser.
 +
</blockquote>
  
 
Freya kvad:
 
Freya kvad:
  
<blockquote>29.
+
<blockquote>
 +
29.
 
<br>Du raser, Loke! roser du dig
 
<br>Du raser, Loke! roser du dig
 
<br>af nedrig Niddingsdaad!
 
<br>af nedrig Niddingsdaad!
 
<br>Visselig Frigg alt Øde veed,
 
<br>Visselig Frigg alt Øde veed,
<br>skjøndt hun ei selv det siger.</blockquote>
+
<br>skjøndt hun ei selv det siger.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>30.
+
<blockquote>
 +
30.
 
<br>Ti du, Freya! fuldt jeg dig kjender,
 
<br>Ti du, Freya! fuldt jeg dig kjender,
 
<br>ei er du lyde-løs!
 
<br>ei er du lyde-løs!
 
<br>Aser og Alfer, her inde ere, -
 
<br>Aser og Alfer, her inde ere, -
<br>hver jo din Boler var!</blockquote>
+
<br>hver jo din Boler var!
 +
</blockquote>
  
 
Freya kvad:
 
Freya kvad:
  
<blockquote>31.
+
<blockquote>
 +
31.
 
<br>Falsk er din Tunge; jeg troer med Tiden
 
<br>Falsk er din Tunge; jeg troer med Tiden
 
<br>den galer dig Græmmelse til;
 
<br>den galer dig Græmmelse til;
 
<br>vred' er Aser og Asynjer,
 
<br>vred' er Aser og Asynjer,
<br>usæl bliver din Udgang!</blockquote>
+
<br>usæl bliver din Udgang!
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>32.
+
<blockquote>
 +
32.
 
<br>Ti du, Freya! Troldkvinde du!
 
<br>Ti du, Freya! Troldkvinde du!
 
<br>blander med megen Men!
 
<br>blander med megen Men!
 
<br>milde Aser dig overrasked
 
<br>milde Aser dig overrasked
<br>i din Broders Favn, Freya!</blockquote>
+
<br>i din Broders Favn, Freya!
 +
</blockquote>
  
 
Njord kvad:
 
Njord kvad:
  
<blockquote>33.
+
<blockquote>
 +
33.
 
<br>Siger ei Meget, at Mø faar Mand,
 
<br>Siger ei Meget, at Mø faar Mand,
 
<br>en Brudgom eller en Boler;
 
<br>en Brudgom eller en Boler;
 
<br>Under jeg kalder, at her kommer en Usling,
 
<br>Under jeg kalder, at her kommer en Usling,
<br>der selv har Børn baaret.</blockquote>
+
<br>der selv har Børn baaret.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>34.
+
<blockquote>
 +
34.
 
<br>Ti stille, Njord; østpaa sendtes
 
<br>Ti stille, Njord; østpaa sendtes
 
<br>du til Guder som Gidsel;
 
<br>du til Guder som Gidsel;
 
<br>Hymes Døtre havde dig til Kar,
 
<br>Hymes Døtre havde dig til Kar,
<br>de maalte dig Munden fuld.</blockquote>
+
<br>de maalte dig Munden fuld.
 +
</blockquote>
  
 
Njord kvad:
 
Njord kvad:
  
<blockquote>35.
+
<blockquote>
 +
35.
 
<br>Det er min Glæde, den Gang jeg østpaa
 
<br>Det er min Glæde, den Gang jeg østpaa
 
<br>sendtes til Guder som Gidsel,
 
<br>sendtes til Guder som Gidsel,
 
<br>fik jeg en Søn, der Fjender ei har,
 
<br>fik jeg en Søn, der Fjender ei har,
<br>Ypperst han er blandt Aser.</blockquote>
+
<br>Ypperst han er blandt Aser.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>36.
+
<blockquote>
 +
36.
 
<br>Hør nu op, Njord! vær ei overstolt!
 
<br>Hør nu op, Njord! vær ei overstolt!
 
<br>ei tør det længer forties: -
 
<br>ei tør det længer forties: -
 
<br>med din Søster den Søn du fik,
 
<br>med din Søster den Søn du fik,
<br>dog er han ei værre end ventet.</blockquote>
+
<br>dog er han ei værre end ventet.
 +
</blockquote>
  
 
Tyr kvad:
 
Tyr kvad:
  
<blockquote>37.
+
<blockquote>
 +
37.
 
<br>Herligst er Freyr af alle Helte
 
<br>Herligst er Freyr af alle Helte
 
<br>udi Asers Gaarde;
 
<br>udi Asers Gaarde;
 
<br>ei Mø han krænker eller Mands Kvinde,
 
<br>ei Mø han krænker eller Mands Kvinde,
<br>Alles Lænker han løser.</blockquote>
+
<br>Alles Lænker han løser.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>38.
+
<blockquote>
 +
38.
 
<br>Ti du, Tyr! Tvist mellem to
 
<br>Ti du, Tyr! Tvist mellem to
 
<br>aldrig du ordne kunde!
 
<br>aldrig du ordne kunde!
 
<br>din høire Haand i Hu mig rinder,
 
<br>din høire Haand i Hu mig rinder,
<br>den sled dig Fenre fra.</blockquote>
+
<br>den sled dig Fenre fra.
 +
</blockquote>
  
 
Tyr kvad:
 
Tyr kvad:
  
<blockquote>39.
+
<blockquote>
 +
39.
 
<br>Jeg misted Haand - du Hoved-Ulven:
 
<br>Jeg misted Haand - du Hoved-Ulven:
 
<br>svært er Begges Savn,
 
<br>svært er Begges Savn,
 
<br>har Ulv det bedre, mens den bunden
 
<br>har Ulv det bedre, mens den bunden
<br>bier Skabernes Skjæbne?</blockquote>
+
<br>bier Skabernes Skjæbne?
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>40.
+
<blockquote>
 +
40.
 
<br>Ti du, Tyr! din Viv det timedes,
 
<br>Ti du, Tyr! din Viv det timedes,
 
<br>at blive med Barn ved mig;
 
<br>at blive med Barn ved mig;
 
<br>ei en Alen, - aldrig en Penning
 
<br>ei en Alen, - aldrig en Penning
<br>i Bod undtes dig, Usling!</blockquote>
+
<br>i Bod undtes dig, Usling!
 +
</blockquote>
  
 
Freyr kvad:
 
Freyr kvad:
  
<blockquote>41.
+
<blockquote>
 +
41.
 
<br>Ulv ser jeg ligge ved Aamunding,
 
<br>Ulv ser jeg ligge ved Aamunding,
 
<br>indtil Magters Møde:
 
<br>indtil Magters Møde:
 
<br>dig selv vi lænker, om du længer
 
<br>dig selv vi lænker, om du længer
<br>smæder, du Rænke-Smed!</blockquote>
+
<br>smæder, du Rænke-Smed!
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>42.
+
<blockquote>
 +
42.
 
<br>Med Guld kjøbte du Gymers Datter
 
<br>Med Guld kjøbte du Gymers Datter
 
<br>og dit Sværd solgte;
 
<br>og dit Sværd solgte;
 
<br>naar Muspels Æt over Myrkvid rider,
 
<br>naar Muspels Æt over Myrkvid rider,
<br>veed du Usling ei Værge.</blockquote>
+
<br>veed du Usling ei Værge.
 +
</blockquote>
  
 
Byggver kvad:
 
Byggver kvad:
  
<blockquote>43.
+
<blockquote>
 +
43.
 
<br>Var jeg fribaarn, som Ingunar-Freyr,
 
<br>Var jeg fribaarn, som Ingunar-Freyr,
 
<br>og eied saa herlig Hal,
 
<br>og eied saa herlig Hal,
 
<br>til Marv jeg rev dig, Ulykkes-Ravn!
 
<br>til Marv jeg rev dig, Ulykkes-Ravn!
<br>og alle dine Knogler knuste.</blockquote>
+
<br>og alle dine Knogler knuste.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>44.
+
<blockquote>
 +
44.
 
<br>Hvad er det Lille, der logrer om
 
<br>Hvad er det Lille, der logrer om
 
<br>og efter Smuler snapper?
 
<br>og efter Smuler snapper?
 
<br>Evig ved Freyrs Øre du hænger
 
<br>Evig ved Freyrs Øre du hænger
<br>og under Kværnen kvækker.</blockquote>
+
<br>og under Kværnen kvækker.
 +
</blockquote>
  
 
Byggver kvad:
 
Byggver kvad:
  
<blockquote>45.
+
<blockquote>
 +
45.
 
<br>Byggver jeg hedder, hidsig mig kalde
 
<br>Byggver jeg hedder, hidsig mig kalde
 
<br>Aser og alle Mænd;
 
<br>Aser og alle Mænd;
 
<br>det er mit Ry, at Hropts Sønner
 
<br>det er mit Ry, at Hropts Sønner
<br>sidde ved Øl sammen.</blockquote>
+
<br>sidde ved Øl sammen.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>46.
+
<blockquote>
 +
46.
 
<br>Ti du, Byggver! blot du forstod
 
<br>Ti du, Byggver! blot du forstod
 
<br>at dele Mad blandt Mænd!
 
<br>at dele Mad blandt Mænd!
 
<br>I Bænke-Halm, du helst dig bjerged,
 
<br>I Bænke-Halm, du helst dig bjerged,
<br>yppes af Kjæmper Kiv.</blockquote>
+
<br>yppes af Kjæmper Kiv.
 +
</blockquote>
  
 
Heimdal kvad:
 
Heimdal kvad:
  
<blockquote>47.
+
<blockquote>
 +
47.
 
<br>Du har Ølrus, ør er dit Vid,
 
<br>Du har Ølrus, ør er dit Vid,
 
<br>lad dog af, Loke!
 
<br>lad dog af, Loke!
 
<br>Drik over Tørst tidt jo volder,
 
<br>Drik over Tørst tidt jo volder,
<br>at Mand ei veed hvad han mæler.</blockquote>
+
<br>at Mand ei veed hvad han mæler.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>48.
+
<blockquote>
 +
48.
 
<br>Ti du, Heimdal! fra Tiders Gry
 
<br>Ti du, Heimdal! fra Tiders Gry
 
<br>led din Lod blev lagt: -
 
<br>led din Lod blev lagt: -
 
<br>evig vender du vaad Ryg til
 
<br>evig vender du vaad Ryg til
<br>og vaager som Guders Vagt.</blockquote>
+
<br>og vaager som Guders Vagt.
 +
</blockquote>
  
 
Skade kvad:
 
Skade kvad:
  
<blockquote>49.
+
<blockquote>
 +
49.
 
<br>Du er kaad, Loke! dog længe ei
 
<br>Du er kaad, Loke! dog længe ei
 
<br>med løs Svands vil du logre
 
<br>med løs Svands vil du logre
 
<br>Paa Klippens Rand med rimkold Søns
 
<br>Paa Klippens Rand med rimkold Søns
<br>Tarme dig Guder tvinge.</blockquote>
+
<br>Tarme dig Guder tvinge.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>50.
+
<blockquote>
 +
50.
 
<br>Om paa Klippens Rand med rimkold Søns
 
<br>Om paa Klippens Rand med rimkold Søns
 
<br>Tarme mig Guder tvinge:
 
<br>Tarme mig Guder tvinge:
 
<br>Jeg først og sidst Slagene førte,
 
<br>Jeg først og sidst Slagene førte,
<br>da Livet vi tog af Tjasse.</blockquote>
+
<br>da Livet vi tog af Tjasse.
 +
</blockquote>
  
 
Skade kvad:
 
Skade kvad:
  
<blockquote>51.
+
<blockquote>
 +
51.
 
<br>Om først og sidst du Slagene førte,
 
<br>Om først og sidst du Slagene førte,
 
<br>da Livet I tog af Tjasse: -
 
<br>da Livet I tog af Tjasse: -
 
<br>fra mine Gaarde og fra min Grund
 
<br>fra mine Gaarde og fra min Grund
<br>komme dig kolde Raad.</blockquote>
+
<br>komme dig kolde Raad.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>52.
+
<blockquote>
 +
52.
 
<br>Blidere Ord du Loke bød,
 
<br>Blidere Ord du Loke bød,
 
<br>da du mig til Leiet ledte;
 
<br>da du mig til Leiet ledte;
 
<br>Sligt maa paa Tale, naar vi skal tælle
 
<br>Sligt maa paa Tale, naar vi skal tælle
<br>fuldelig alle vore Feil.</blockquote>
+
<br>fuldelig alle vore Feil.
 +
</blockquote>
  
 
Sif kvad:
 
Sif kvad:
  
<blockquote>53.
+
<blockquote>
 +
53.
 
<br>Hil dig, Loke! hæv Krystalkalken
 
<br>Hil dig, Loke! hæv Krystalkalken
 
<br>fuld af Fortids Mjød;
 
<br>fuld af Fortids Mjød;
 
<br>hende ene blandt Aser maa du
 
<br>hende ene blandt Aser maa du
<br>lade lyde-løs.</blockquote>
+
<br>lade lyde-løs.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>54.
+
<blockquote>
 +
54.
 
<br>Du var ene - om du det var -
 
<br>Du var ene - om du det var -
 
<br>kydsk og knibsk mod Mænd;
 
<br>kydsk og knibsk mod Mænd;
 
<br>dog En veed jeg - saavidt jeg troer -
 
<br>dog En veed jeg - saavidt jeg troer -
<br>der lokked Hlorides Viv.</blockquote>
+
<br>der lokked Hlorides Viv.
 +
</blockquote>
  
 
Beyla kvad:
 
Beyla kvad:
  
<blockquote>55.
+
<blockquote>
 +
55.
 
<br>Fjælde skjælve; paa Fart er vist
 
<br>Fjælde skjælve; paa Fart er vist
 
<br>Hloride fra Guders Land:
 
<br>Hloride fra Guders Land:
 
<br>Fred han skaffer for ham, der frækt
 
<br>Fred han skaffer for ham, der frækt
<br>udskjælder Mænd og Aser.</blockquote>
+
<br>udskjælder Mænd og Aser.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>56.
+
<blockquote>
 +
56.
 
<br>Ti du, Beyla! Byggvers Kvinde,
 
<br>Ti du, Beyla! Byggvers Kvinde,
 
<br>blandet med megen Men!
 
<br>blandet med megen Men!
 
<br>værre Udskud kom ei blandt Aser,
 
<br>værre Udskud kom ei blandt Aser,
<br>du tilsølede Tøs!</blockquote>
+
<br>du tilsølede Tøs!
 +
</blockquote>
  
 
Thor kvad:
 
Thor kvad:
  
<blockquote>57.
+
<blockquote>
 +
57.
 
<br>Ti, Kvinde-Karl! min Kraft-Hammer,
 
<br>Ti, Kvinde-Karl! min Kraft-Hammer,
 
<br>Mjølner, dig Munden stopper:
 
<br>Mjølner, dig Munden stopper:
 
<br>Hærde-Klint fra Hals jeg hugger,
 
<br>Hærde-Klint fra Hals jeg hugger,
<br>nu er dit Liv ledet.</blockquote>
+
<br>nu er dit Liv ledet.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>58.
+
<blockquote>
 +
58.
 
<br>Jordens Afkom er nok ind kommen!
 
<br>Jordens Afkom er nok ind kommen!
 
<br>men ras ei saa rædsomt, Thor!
 
<br>men ras ei saa rædsomt, Thor!
 
<br>Spar du dit Mod, til du møder Ulven,
 
<br>Spar du dit Mod, til du møder Ulven,
<br>der sluger Seirfader hel.</blockquote>
+
<br>der sluger Seirfader hel.
 +
</blockquote>
  
 
Thor kvad:
 
Thor kvad:
  
<blockquote>59.
+
<blockquote>
 +
59.
 
<br>Ti, Kvinde-Karl! min Kraft-Hammer,
 
<br>Ti, Kvinde-Karl! min Kraft-Hammer,
 
<br>Mjølner, dig Munden stopper;
 
<br>Mjølner, dig Munden stopper;
 
<br>jeg slynger dig op og ud mod Øst,
 
<br>jeg slynger dig op og ud mod Øst,
<br>hvor Ingen dig siden ser.</blockquote>
+
<br>hvor Ingen dig siden ser.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>60.
+
<blockquote>
 +
60.
 
<br>Dine Østfarter aldrig du skulde
 
<br>Dine Østfarter aldrig du skulde
 
<br>nævne mer til Nogen: -
 
<br>nævne mer til Nogen: -
 
<br>i Handskens Tommel sad du paa Hug, -
 
<br>i Handskens Tommel sad du paa Hug, -
<br>ei tyktes du være Thor!</blockquote>
+
<br>ei tyktes du være Thor!
 +
</blockquote>
  
 
Thor kvad:
 
Thor kvad:
  
<blockquote>61.
+
<blockquote>
 +
61.
 
<br>Ti, Kvinde-Karl! min Kraft-Hammer,
 
<br>Ti, Kvinde-Karl! min Kraft-Hammer,
 
<br>Mjølner, dig Munden stopper;
 
<br>Mjølner, dig Munden stopper;
 
<br>med Hrungners Bane min Høire dig rammer
 
<br>med Hrungners Bane min Høire dig rammer
<br>og knuser alle dine Knogler.</blockquote>
+
<br>og knuser alle dine Knogler.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>62.
+
<blockquote>
 +
62.
 
<br>Længe troer jeg at leve end,
 
<br>Længe troer jeg at leve end,
 
<br>skjøndt du med Hamren høder;
 
<br>skjøndt du med Hamren høder;
 
<br>Skrymers Remme for ramme var dig,
 
<br>Skrymers Remme for ramme var dig,
<br>ei kunde du til Kosten komme.</blockquote>
+
<br>ei kunde du til Kosten komme.
 +
</blockquote>
  
 
Thor kvad:
 
Thor kvad:
  
<blockquote>63.
+
<blockquote>
 +
63.
 
<br>Ti, Kvinde-Karl! min Kraft-Hammer,
 
<br>Ti, Kvinde-Karl! min Kraft-Hammer,
 
<br>Mjølner, dig Munden stopper:
 
<br>Mjølner, dig Munden stopper:
 
<br>Hrungners Bane bringer dig til Hel,
 
<br>Hrungners Bane bringer dig til Hel,
<br>bag Liggjærdet langt nede.</blockquote>
+
<br>bag Liggjærdet langt nede.
 +
</blockquote>
  
 
Loke kvad:
 
Loke kvad:
  
<blockquote>64.
+
<blockquote>
 +
64.
 
<br>Jeg kvad for Aser, kvad for Asesønner,
 
<br>Jeg kvad for Aser, kvad for Asesønner,
 
<br>hvad min Hu hidsed mig til:
 
<br>hvad min Hu hidsed mig til:
Linje 556: Linje 682:
 
<br>gjør du Gilde siden:
 
<br>gjør du Gilde siden:
 
<br>over alt dit Eie, her inde er,
 
<br>over alt dit Eie, her inde er,
<br>skulle Luer lege.</blockquote>
+
<br>skulle Luer lege.
 +
</blockquote>
  
 
[[Kategori:Alfabetisk indeks]]
 
[[Kategori:Alfabetisk indeks]]

Revisjonen fra 21. des. 2013 kl. 13:29

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Den ældre Eddas Gudesange


Oversatte samt indledede og forklarede af
Karl Gjellerup
Udgivet 1895


Loke-Trætten


KVADET indledes og sættes i udtrykkelig Forbindelse med det foregaaende ved et Prosastykke, der aabenbart er forfattet af Samleren, som ikke engang bemærkede, at hvad han fortæller staar i Strid med selve den Situation, som det var hans Hensigt at gjøre forstaaelig. Da denne Indledning snarere maatte forvirre end farklare, har jeg kun anvist den en Plads i Anmærkningerne.
   Kvadet begynder med en Samtale mellem Loke og Ægirs Træl Eldir, der finder Sted ved Indgangen til Hallen, hvor Eldir gaar ud og ind for at opvarte Guderne, som er til Gjæstebud hos Ægir. Da Loke hører, at han ikke omtales vel derinde, træder han ind i Hallen for at yppe Kiv, dristig - uden Tvivl - ved at vide at Thor er langt borte, den eneste hvem han har Respekt for, da han veed, at Thor ikke indlader sig i Mundstrid. En for en faa nu Aser og Asynjer deres Skudsmaal og selv Freyrs Tjenestefolk Byggver og Beyla, der skjænke Øl om, beæres med et Par hvasse Hib, da de vove at blande sig i Striden. Endelig vil Sif, Thors Hustru, faa ham til at tie med det Gode og byder ham Glarkalken - for hvilken Venlighed hun lønnes med en Mindelse om at hun i det mindste med een Elsker - nemlig Loke selv - har brudt sit Ægteskab. Dette er den sidste Giftdraabe i Bægret, thi allerede drøne Bjergene under den hjemvendende Thors Fjed, og strax efter træder denne ind; mod hans frygtelige Vrede vil Loke ikke holde Stand "fordi han veed, at han slaar til" men forbereder kun en sømmelig Bortgang ved nogle matte Forsøg paa at være fræk til det Sidste.
   Et Stykke Slutningsprosa, der ligesaa lidt som Indledningen oprindelig hører med til Digtningen, beretter om hvorledes Aserne fangede og straffede Loke.
   En stor Del af de Forseelser, som Loke opregner, har ingen anden Borgen i Overleveringen. Da Loke ikke har Charakter af en Sandhedskjæmper, kunde man antage dem for falske Beskyldninger. Sandsynligere er det dog at de er sande; - Loke kommer som Gudernes onde Samvittighed (N. M. Petersen). Beskyldningen mod Sif faar saaledes Støtte af Hárbarðsljóð. Det maa erindres at Gudernes usædelige Forbindelser i den nordiske som i alle Mythologier oprindelig har naturmythisk Betydning. For at blive ved Exemplet fra Hárbarðsljóð: Uhland udtyder det saaledes: " Thors Moder, Jorden, ligger livløs, hærget og udyrket som en Følge af Hildolfs Krigstog, og hans Hustru Sif, den sidste Høst, er bleven den fremmede Voldsmands Bytte." Da Loke oprindelig er en Ildaand, kunde man tænke paa en Opbrænding af Høsten.
   Det lidet flatterende Lys, som Lokasenna kaster paa den nordiske Gudeverden, kunde føre til - og har ført til - den Antagelse, at Kvadet stammer fra en Tid, da den nordiske Gudetro befandt sig i Opløsningstilstand, ja maaske endogsaa skrev sig fra en Tilhænger af den nye Lære, som gjerne saae de hedenske Guder stillede i Gabestokken. Denne Antagelse er imidlertid uberettiget, da den lægger en ethisk Maalestok til Grund, som er fremmed for al hedensk Mythologie. Forfatteren af Lokasenna behøver ikke at bunde mindre dybt i Hedenskabet end Homer.
   Den afgjørende Rolle, som Thor spiller i "Lokasenna", berettiger os til at regne dette Kvad med til Thorsangene.


Loke-Trætten.

Loke kvad:

1.
Siig mig, Eldir, - gaa ikke eet
Fjed længer fremad -!
hvad der inde ved Øl mæle
Seirsguders Sønner.

Eldir kvad:

2.
Om Kamp tale og om Krigsvaaben
Seirsguders Sønner.
Af Aser og Alfer Ingen derinde
er i Ord din Ven.

Loke kvad:

3.
Ind jeg ganger i Ægirs Hal,
vil det Gilde gjæste, -
Gift og Galde Guder jeg skjænker,
og blander Men i Mjød.

Eldir kvad:

4.
Hør, om du gaar i Ægirs Hal
Gildet der at gjæste,
og Spot og Spe mod Aser spyer,
- det tørre de af paa dig!

Loke kvad:

5.
Hør nu, Eldir! om i Haansord
vædde du vil med mig:
Svar jeg aldrig skyldig bliver,
skjælder du end adskillig.

Loke kvad:

6.
Tørstig hidind til Hallen kom
Lopt fra lange Veie,
Aser beder jeg byde mig
Drik af den dyre Mjød.

7.
Hvi tie I saa, trodsige Guder?
mægte I ei at mæle?
Sted og Sæde i Stol mig giver,
eller byder mig bort at gaa.

Brage kvad:

8.
Sted og Sæde i Sal giver
Aser dig ingensinde;
Aser vide, hvem de skulle
Plads ved Gilde give.

Loke kvad:

9.
Mindes du, Odin: da i Oldtid
Blod vi blanded sammen?
Aldrig svoer du Øl at drikke,
uden det for os begge bares.

Odin kvad:

10.
Stat op, Vidar! lad Ulvs Fader
sidde hos i Sal,
at ei Loke laste os skal
her i Ægirs Hal.

Loke kvad:

11.
Hil jer Aser! hil Asynjer!
og høi-hellige Guder!
foruden ham som inderst hist
sidder paa Bænken, Brage.

Brage kvad:

12.
Sværd og Ganger Guldring dertil,
saa byder Brage Bod,
hvis du Aser for Avind skaaner;
væk ei Guders Vrede!

Loke kvad:

13.
Ørs og Armring skal du altid
savne begge, Brage;
af Aser og Alfer, som ere her,
er du mest sky for Skud.

Brage kvad:

14.
Var jeg ude, som inde jeg er
her i Ægirs Hal:
Hovedet dit i Haand jeg bar,
saa jeg din Løgn lønned.

Loke kvad:

15.
Du er djærv i Sædet, naar Slag ei staar,
bænkeprydende Brage!
kom ud og kjæmp, naar du er saa vred,
Modig kjender ei Maade.

Idun kvad:

16.
Jeg beder, Brage! for vore Børns
og kaarne Sønners Skyld,
at ei Loke du laster her
udi Ægirs Hal.

Loke kvad:

17.
Ti du, Idun! af alle Kvinder
er du den mest mandlystne!
Med hvid-vadsket Arm du Væne
favned din Broders Bane.

Idun kvad:

18.
Ei Loke her laste jeg vil
udi Ægirs Hal;
ølhed Brage byder jeg Ro,
vil ei, at vredt I kjæmpe.

Gefjon kvad:

19.
Hvi skal I to Aser længe
her i Haansord kappes?
Loke jo veed hvor lystig han er,
og hvor ham Alle elske.

Loke kvad:

20.
Ti du, Gefjon! gjærne jeg nævner,
hvo dig til Lyst lokked;
Svend hin blonde Smykke dig bød,
Laar du over ham lagde.

Odin kvad:

21.
Du raser, Lopt! er rent fra Sands,
gjør du dig Gefjon gram:
Slægters Skjæbne skuer hun grant,
jævngodt som jeg.

Loke kvad:

22.
Ti du, Odin! aldrig du kan
skifte Ret i Strid.
Ofte du gav - hvad ei du bør -
de Sendrægtigste Seir.

Odin kvad:

23.
Og om jeg gav - hvad ei jeg bør -
de Sendrægtigste Seir: -
otte Vintre var du under Jord,
malkende Køer - en Kone!

Loke kvad:

24.
Men du seided - siges - paa Samsø,
trylled paa Vølve-Vis;
som Hex du foer blandt alle Folk,
det kalder jeg Kjærlinge-Art.

Frigg kvad:

25.
Helst I eders Hændelser ei
nævne skulde for Nogen!
Hvad I bedrev i svundne Dage -
gamle Sager man glemme!

Loke kvad:

26.
Ti du, Frigg! du, Fjørgyns Mø,
var altid meget mandgal: -
Ve og Vile - du, Vidres Viv!
baade til Barm krysted.

Frigg kvad:

27.
Havde jeg her i Ægirs Hal
slig en Søn som Balder,
ei kom du ud fra Asers Sønner,
fældet du blev, du Fule.

Loke kvad:

28.
Du vil da, Frigg! at fler jeg nævner
af mine onde Streger: -
jeg raader for, at Balders Ridt
til Sal ei længer du ser.

Freya kvad:

29.
Du raser, Loke! roser du dig
af nedrig Niddingsdaad!
Visselig Frigg alt Øde veed,
skjøndt hun ei selv det siger.

Loke kvad:

30.
Ti du, Freya! fuldt jeg dig kjender,
ei er du lyde-løs!
Aser og Alfer, her inde ere, -
hver jo din Boler var!

Freya kvad:

31.
Falsk er din Tunge; jeg troer med Tiden
den galer dig Græmmelse til;
vred' er Aser og Asynjer,
usæl bliver din Udgang!

Loke kvad:

32.
Ti du, Freya! Troldkvinde du!
blander med megen Men!
milde Aser dig overrasked
i din Broders Favn, Freya!

Njord kvad:

33.
Siger ei Meget, at Mø faar Mand,
en Brudgom eller en Boler;
Under jeg kalder, at her kommer en Usling,
der selv har Børn baaret.

Loke kvad:

34.
Ti stille, Njord; østpaa sendtes
du til Guder som Gidsel;
Hymes Døtre havde dig til Kar,
de maalte dig Munden fuld.

Njord kvad:

35.
Det er min Glæde, den Gang jeg østpaa
sendtes til Guder som Gidsel,
fik jeg en Søn, der Fjender ei har,
Ypperst han er blandt Aser.

Loke kvad:

36.
Hør nu op, Njord! vær ei overstolt!
ei tør det længer forties: -
med din Søster den Søn du fik,
dog er han ei værre end ventet.

Tyr kvad:

37.
Herligst er Freyr af alle Helte
udi Asers Gaarde;
ei Mø han krænker eller Mands Kvinde,
Alles Lænker han løser.

Loke kvad:

38.
Ti du, Tyr! Tvist mellem to
aldrig du ordne kunde!
din høire Haand i Hu mig rinder,
den sled dig Fenre fra.

Tyr kvad:

39.
Jeg misted Haand - du Hoved-Ulven:
svært er Begges Savn,
har Ulv det bedre, mens den bunden
bier Skabernes Skjæbne?

Loke kvad:

40.
Ti du, Tyr! din Viv det timedes,
at blive med Barn ved mig;
ei en Alen, - aldrig en Penning
i Bod undtes dig, Usling!

Freyr kvad:

41.
Ulv ser jeg ligge ved Aamunding,
indtil Magters Møde:
dig selv vi lænker, om du længer
smæder, du Rænke-Smed!

Loke kvad:

42.
Med Guld kjøbte du Gymers Datter
og dit Sværd solgte;
naar Muspels Æt over Myrkvid rider,
veed du Usling ei Værge.

Byggver kvad:

43.
Var jeg fribaarn, som Ingunar-Freyr,
og eied saa herlig Hal,
til Marv jeg rev dig, Ulykkes-Ravn!
og alle dine Knogler knuste.

Loke kvad:

44.
Hvad er det Lille, der logrer om
og efter Smuler snapper?
Evig ved Freyrs Øre du hænger
og under Kværnen kvækker.

Byggver kvad:

45.
Byggver jeg hedder, hidsig mig kalde
Aser og alle Mænd;
det er mit Ry, at Hropts Sønner
sidde ved Øl sammen.

Loke kvad:

46.
Ti du, Byggver! blot du forstod
at dele Mad blandt Mænd!
I Bænke-Halm, du helst dig bjerged,
yppes af Kjæmper Kiv.

Heimdal kvad:

47.
Du har Ølrus, ør er dit Vid,
lad dog af, Loke!
Drik over Tørst tidt jo volder,
at Mand ei veed hvad han mæler.

Loke kvad:

48.
Ti du, Heimdal! fra Tiders Gry
led din Lod blev lagt: -
evig vender du vaad Ryg til
og vaager som Guders Vagt.

Skade kvad:

49.
Du er kaad, Loke! dog længe ei
med løs Svands vil du logre
Paa Klippens Rand med rimkold Søns
Tarme dig Guder tvinge.

Loke kvad:

50.
Om paa Klippens Rand med rimkold Søns
Tarme mig Guder tvinge:
Jeg først og sidst Slagene førte,
da Livet vi tog af Tjasse.

Skade kvad:

51.
Om først og sidst du Slagene førte,
da Livet I tog af Tjasse: -
fra mine Gaarde og fra min Grund
komme dig kolde Raad.

Loke kvad:

52.
Blidere Ord du Loke bød,
da du mig til Leiet ledte;
Sligt maa paa Tale, naar vi skal tælle
fuldelig alle vore Feil.

Sif kvad:

53.
Hil dig, Loke! hæv Krystalkalken
fuld af Fortids Mjød;
hende ene blandt Aser maa du
lade lyde-løs.

Loke kvad:

54.
Du var ene - om du det var -
kydsk og knibsk mod Mænd;
dog En veed jeg - saavidt jeg troer -
der lokked Hlorides Viv.

Beyla kvad:

55.
Fjælde skjælve; paa Fart er vist
Hloride fra Guders Land:
Fred han skaffer for ham, der frækt
udskjælder Mænd og Aser.

Loke kvad:

56.
Ti du, Beyla! Byggvers Kvinde,
blandet med megen Men!
værre Udskud kom ei blandt Aser,
du tilsølede Tøs!

Thor kvad:

57.
Ti, Kvinde-Karl! min Kraft-Hammer,
Mjølner, dig Munden stopper:
Hærde-Klint fra Hals jeg hugger,
nu er dit Liv ledet.

Loke kvad:

58.
Jordens Afkom er nok ind kommen!
men ras ei saa rædsomt, Thor!
Spar du dit Mod, til du møder Ulven,
der sluger Seirfader hel.

Thor kvad:

59.
Ti, Kvinde-Karl! min Kraft-Hammer,
Mjølner, dig Munden stopper;
jeg slynger dig op og ud mod Øst,
hvor Ingen dig siden ser.

Loke kvad:

60.
Dine Østfarter aldrig du skulde
nævne mer til Nogen: -
i Handskens Tommel sad du paa Hug, -
ei tyktes du være Thor!

Thor kvad:

61.
Ti, Kvinde-Karl! min Kraft-Hammer,
Mjølner, dig Munden stopper;
med Hrungners Bane min Høire dig rammer
og knuser alle dine Knogler.

Loke kvad:

62.
Længe troer jeg at leve end,
skjøndt du med Hamren høder;
Skrymers Remme for ramme var dig,
ei kunde du til Kosten komme.

Thor kvad:

63.
Ti, Kvinde-Karl! min Kraft-Hammer,
Mjølner, dig Munden stopper:
Hrungners Bane bringer dig til Hel,
bag Liggjærdet langt nede.

Loke kvad:

64.
Jeg kvad for Aser, kvad for Asesønner,
hvad min Hu hidsed mig til:
for Thor ene vil jeg fortrække,
jeg veed, du hugger hart.65.
Øl du brygged, Ægir! og aldrig
gjør du Gilde siden:
over alt dit Eie, her inde er,
skulle Luer lege.