Forskjell mellom versjoner av «Tekster på norsk»

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m
 
(81 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 19: Linje 19:
 
* [[Den Norrøne Gudeheimen (Snorres Edda)|Snorres Edda]] - umsett av Enok Opsund 1929 [[Bilde:Lykill.gif]] (åpnes i år 2028)</blockquote>
 
* [[Den Norrøne Gudeheimen (Snorres Edda)|Snorres Edda]] - umsett av Enok Opsund 1929 [[Bilde:Lykill.gif]] (åpnes i år 2028)</blockquote>
 
<blockquote>'''''Saga'''''
 
<blockquote>'''''Saga'''''
 +
* [[Bispesagaer på norsk|Bispesagaer]]
 +
* [[Helgensagaer (norske)|Helgensagaer]]
 
* [[Islandske ættesagaer]]  
 
* [[Islandske ættesagaer]]  
 
* [[Kongesagaer på norsk|Kongesagaer]] - flere oversettelser
 
* [[Kongesagaer på norsk|Kongesagaer]] - flere oversettelser
Linje 29: Linje 31:
 
</blockquote>
 
</blockquote>
 
<blockquote>'''''Lovtekster'''''
 
<blockquote>'''''Lovtekster'''''
 +
* [[Bergens gamle Bylov (no)|Bergens gamle Bylov]]
 
* [[Magnus Lagabøters landslov]]
 
* [[Magnus Lagabøters landslov]]
 
</blockquote>
 
</blockquote>
 
<blockquote>'''Øvrige kildetekster
 
<blockquote>'''Øvrige kildetekster
 
*[[Algorismus (Munch)|Algorismus]]
 
*[[Algorismus (Munch)|Algorismus]]
 +
*[[Chronica Regum Manniae]]
 +
* [[En Tale mod Biskoperne]]
 +
*[[Upphavet til den langobardiske tjodi]] - (Origo Gentis Langobardorum)
 +
</blockquote>
  
  
 
'''Andre artikler og verk med vitenskapelig og populær fremstilling'''
 
'''Andre artikler og verk med vitenskapelig og populær fremstilling'''
 
<blockquote>
 
<blockquote>
 +
* [[Alting og lagting]] - av Absalon Taranger (1924)
 +
* [[Anmeldelse af Faye's Norske Sagn (1833)]] - av Peter Andreas Munch (1833)
 +
* [[Bemærkninger om den i Skotland fundne latinske Norges Krønike]] - av Sophus Bugge (1873)
 +
* [[Bidrag til det sidste afsnit af nordboernes historie i Irland]] - av Alexander Bugge (1904)
 +
* [[Den Bergenske Biskop Arnes Bibliothek]] - av Gustav Storm (1880)
 
* [[Den ældste Skaldedigtnings Historie]] - av Sophus Bugge (1894)
 
* [[Den ældste Skaldedigtnings Historie]] - av Sophus Bugge (1894)
 
* [[Det hedenske kultcentrum i Søndre Gudbrandsdalen]] - av Edvard Bull (1917)
 
* [[Det hedenske kultcentrum i Søndre Gudbrandsdalen]] - av Edvard Bull (1917)
 
* [[En olddansk Runeoptegnelse i England]] - av Sophus Bugge (1900)
 
* [[En olddansk Runeoptegnelse i England]] - av Sophus Bugge (1900)
 +
* [[Eyktarstad-problemet og Vinlandsreisene]] - av M.M. Mjelde (1927)
 
* [[Frodes fred – julefred]] - av Kristofer Visted (1922)
 
* [[Frodes fred – julefred]] - av Kristofer Visted (1922)
* [[Lappisk Mythologi]] - av Jens Andreas Friis (1871)
+
* [[Gustav Storms Studier over Vinlandsreiserne]] - av Peter P. Iverslie (1912)
 +
* [[Harald Hårfagre og hans efterfølgere]] - av Johan Schreiner (1927)
 +
* [[Heilag Olav]] - av Lars Eskeland (1923)
 +
* [[Hildinakvadet]] - av Knut Rage (2021)
 +
* [[I gudinnens fotspor - gudeøya Tysnes, myter og historie]] - av Knut Rage (2021)
 +
* [[I vesterveg]] - av Hans Reynolds (1912)
 +
* [[Kirkjubøur på Færøyene | Kirkjubøur på Færøyene - et kirkelig senter i middelalderen]] - av Knut Rage (2013)
 +
* [[Klede og tekstilar i middelalderen]] - av Britt Kjellesvik Rage (2019)
 +
* [[Kong Sigurd på Jorsal-ferd]] - av Haldvan Koht (1924)
 +
* [[Kong Sverre]] - av Fredrik Paasche (1920)
 +
* [[Kritiske Bidrag til Vikingetidens Historie]] - av Gustav Storm (1878)
 +
* [[Landet med de mørke skibene]] - av Fredrik Paasche (1938)
 +
* [[Lappernes hedenskab og trolddomskunst sammenholdt med andre folks, især nordmændenes tro og overtro]] – af Johan Fritzner (1877)
 +
* [[Lappisk Mythologi]] av Jens Andreas Friis (1871)
 
* [[Lidt om personlige tilnavne i Norge og paa Island i fortiden]] - av Karl Ditlev Rygh (1908)
 
* [[Lidt om personlige tilnavne i Norge og paa Island i fortiden]] - av Karl Ditlev Rygh (1908)
* [[Lundo på Myklestad – ein stad for guddomsdyrking? Nokre synspunkt]] - av Knut Rage (2006)
+
* [[Lundo på Myklestad – ein stad for guddomsdyrking? Nokre synspunkt]] - av Knut Rage (2016)
 
* [[Magnus Barfods Vesterhavstog]] - av Gustav Storm (1880)
 
* [[Magnus Barfods Vesterhavstog]] - av Gustav Storm (1880)
 
* [[Makt og maktsentre i vikingtid og middelalder]] - av Even Ballangrud Andersen (2012)
 
* [[Makt og maktsentre i vikingtid og middelalder]] - av Even Ballangrud Andersen (2012)
 +
* [[Mere om versene i Kormaks saga]] - av Sophus Bugge (1889)
 +
* [[Moster - der kristenretten ble satt]] - av Knut Rage (2020)
 +
* [[Myten om Vinland det gode]] - av Knut Rage (2021)
 +
* [[Nordisk sprog og nordisk nationalitet i Irland]] - av Alexander Bugge (1901)
 +
* [[Nordiske runeindskrifter og billeder på mindesmærker på øen Man]] - av Sophus Bugge (1899)
 +
* [[Nordmænd i vikingetiden]] - av Alexander Bugge (1924)
 
* [[Norges gamle Vaaben, Farver og Flag]] - av Gustav Storm (1894)
 
* [[Norges gamle Vaaben, Farver og Flag]] - av Gustav Storm (1894)
 +
* [[Norges Helgener]] - av Ludvig Daae (1879)
 
* [[Norges Indskrifter med de ældre Runer (1. bind) | Norges Indskrifter med de ældre Runer]] - av Sophus Bugge (1891-1903)
 
* [[Norges Indskrifter med de ældre Runer (1. bind) | Norges Indskrifter med de ældre Runer]] - av Sophus Bugge (1891-1903)
* Norrøne Gude- og Heltesagn - av P. A. Munch
+
* [[Norrøne gravfunn på vikingøya Man]] - av Knut Rage (2013)
 +
* [[Norrøne gude- og heltesagn]] - av Peter Andreas Munch (1922)
 +
* [[Norske Folke-Sagn]] - av Andreas Faye (1948)
 
* [[Norske Hexeformularer og magiske Opskrifter]] av Anton Christian Bang (1902)
 
* [[Norske Hexeformularer og magiske Opskrifter]] av Anton Christian Bang (1902)
 +
* [[Nærøymanuskriptet]] - av Johan Randulf (1723)
 +
* [[Når solen snur]] - av Knut Rage (2020)
 
* [[Odensheite (Hjalmar Falk) |  Odensheite]] av Hjalmar Falk (1924)
 
* [[Odensheite (Hjalmar Falk) |  Odensheite]] av Hjalmar Falk (1924)
 +
* [[Olav Haraldssons siste regjeringsår]] - av Johan Schreiner (1927)
 +
* [[Olav den hellige i sagn og folketro på Vestlandet]] av Knut Rage (2021)
 +
* [[Olav den hellige og nabolandene]] - av Johan Schreiner (1927)
 
* [[Oldnorsk lesebok for begynnere]] av Marius Nygaard (1925)
 
* [[Oldnorsk lesebok for begynnere]] av Marius Nygaard (1925)
 
* [[Om Dale-Gudbrand]] av Anton Christian Bang (1897)
 
* [[Om Dale-Gudbrand]] av Anton Christian Bang (1897)
 
* [[Om hov og stavkirker]] av Nicolay Nicolaysen (1888)
 
* [[Om hov og stavkirker]] av Nicolay Nicolaysen (1888)
 +
* [[Om Haandskrifter og Oversættelser af Magnus Lagabøters Love]] av Gustav Storm (1879)
 +
* [[Om kilderne til «Grønlandske Chronica»]] - av Gustav Storm (1888)
 +
* [[Om Lapperne og Finnene]] – av Petter Dass (1739)
 
* [[Om Ridderen og Rigsraaden Hr. Hauk Erlendssön]] av P. A. Munch (1847)
 
* [[Om Ridderen og Rigsraaden Hr. Hauk Erlendssön]] av P. A. Munch (1847)
* [[Oversættelser og udgaver af Snorres kongesagaer]] - av Gustav Storm, 1900
+
* [[Ordforklaring til norske gårdnavne]] - av Oluf Rygh (1898)
 +
* [[Oversættelser og udgaver af Snorres kongesagaer]] - av Gustav Storm (1900)
 +
* [[Peder Claussøns Snorre som norsk bondelesning]] - av Haldvan Koht (1924)
 
* [[Retskildernes historie]] ''(Uddrag)'' - av Absalon Taranger (1898)
 
* [[Retskildernes historie]] ''(Uddrag)'' - av Absalon Taranger (1898)
 +
* [[Runer før Columbus]] - av Knut Rage (2019)
 +
* [[Sagaenes ånd og skikkelser]] - av Hans E. Kinck (1951)
 +
* [[Samerne i Finmarken]] av Amund Helland (1906)
 +
* [[Sandhed og digt om Olav Tryggvason]] - av Alexander Bugge (1910)
 +
* [[Shetland - vikingenes Hjaltland]] - av Knut Rage (2019)
 +
* [[Skrå for Olavsgildet i Onarheim ca. 1300 og 1394]] - av Knut Rage (2019)
 +
* [[Skule jarl]] - av Halvdan Koht (1924)
 +
* [[Skulpturene ved St. Mary’s Church i Gosforth, Cumbria]] - av Jan Erichsen (2012)
 +
* [[Strandhugg på Orknøyene]] - av Knut Rage (2019)
 +
* [[Studier over Vinlandsrejserne]] - av Gustav Storm (1887)
 +
* [[Studier til Olav den helliges historie]] - av Johan Schreiner (1927)
 +
* [[Svartedauen i sagn fra Vestlandet]] - av Knut Rage (2021)
 +
* [[Sunnivalegenden]] - av Just Bing (1924)
 +
* [[Spor etter det norrøne Grønland |Spor etter det norrøne Grønland – Hva skjedde med Eirik Raudes nybyggerkoloni vest i Atlanterhavet?]] - av Frode Th. Omdahl (2013)
 +
* [[Todneset, Tysnes i Sunnhordland |Todneset, Tysnes i Sunnhordland - Horg, gravkammer eller ein stad for soldyrking?]] - av Knut Rage (2016)
 +
* [[Trældom i Norge]] - av Gustav Antonio Gjessing (1862)
 
* [[Trællenes Retsstilling efter Norges gamle Love]] - av Fredrik Peter Brandt (1870)
 
* [[Trællenes Retsstilling efter Norges gamle Love]] - av Fredrik Peter Brandt (1870)
 +
* [[Um upphave til dei islendske annalane]] - av Halvdan Koht (1927)
 +
* [[Vikingerne]] - av Alexander Bugge (1904)
 
* [[Vor gamle bondekultur]] - av Kristofer Visted (1908)
 
* [[Vor gamle bondekultur]] - av Kristofer Visted (1908)
 +
* [[Vore fædres valg av kirkested]] - av Johan Meyer (1923)
 +
* [[Yderligere Bemærkninger om den skotske “Historia Norvegiæ”]] - av Gustav Storm (1873)
 
</blockquote>
 
</blockquote>
  

Nåværende revisjon fra 14. jan. 2022 kl. 16:17

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Islandsk.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif Faeroysk.gif


Sigmundur drepur Øssur
av Anker Eli Petersen.
Norrøne tekster og kvad på norsk


Oversatte kildetekster

Edda

Saga

Kvad

Lovtekster

Øvrige kildetekster


Andre artikler og verk med vitenskapelig og populær fremstilling

Artikler fra Arkiv for nordisk filologi

Norrøne myter i folketro og segn

Naturlyrikk og romantikk