Ansgar kap. 25

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Ansgar prædiker for Harald Klak
(Louis Moe, 1898)
Rimbert:

Ansgars Levned

oversat af P. A. Fenger


Kapitel 25

En Kirkebygning i Sverig


Derpaa kaldte Kongen Biskoppen til sig og fortalte ham, hvad der var sket, og han udstedte derefter med alles enstemmige Vilje og Samtykke den Forordning, at der maatte bygges Kirker hos dem, at Præster matte bo der, og at hvem af folket der vilde, havde Lov til uden Modsigelse at blive en kristen.


Men vor Herre og Hyrde anbefalede fornævnte højærværdige Biskop Gautberts Søstersøn, ved Navn Eribert,1 til Kongens Beskyttelse, for at han, støttet ved hans Hjælp og Forsvar, der kunde forvalte de guddommelige Sakramenter. Kongen gav ham ogsaa i ovennævnte By en Plads til at bygge et Bedehus paa, og Biskoppen købte en anden med et Hus paa til Bolig for Præsten.


Samme Konge bevidnede Biskoppen sin Yndest og Gunst og lovede ogsaa, at han paa alle maader vilde vise sig som en Forsvarer af hans Venner i deres Udøvelse af den kristne Gudsdyrkelse. Og da saaledes ved Guds Naade alt var vel udført, rejste Biskoppen hjem igen.2Noter:

1) I nogle Haandskrifter Erimbert.


2) Det er aabenbart i Bjørkø, at Ansgar bygger en Kirke. Om Hergejrs Kirke i denne By (se Kap. 10) endnu har været til, kan ikke siges; i alt Fald har den været privat Ejendom.Næste kapitel ►