Bjergfolk forlanger hjælp

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Folkeæventyr og mytiske sagn


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde

Ny række
Bind I, s. 78

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928


Bjergfolk forlanger hjælp


294. Oppe sønden for Aaby Kirke ligger Mølgaardshøj, der var Dværgfolk i. De havde saa meget skidne Børnesager: Bleer og Linned, der laa ovenpaa Højen, og saa tog Folkene, der havde Ejendommen, det hjem og vaskede det, og saa lagde de det op igjen paa Højen. Det var Dværgene meget taknemlige for og gjorde dem meget godt siden.
Ida Thomsen, Vedsted.


295. En Husmandskone i Østerby havde paataget sig at spinde Hør for de underjordiske i Bishøj. En Nat kom en af deres Kvinder til hende og sagde, at hvis hun for Fremtiden vilde lade være med at bløde Hørren, hun spandt, i sit Hjærtevand, saa maatte hun beholde det, hun allerede havde spundet. Konen lovede dette, og de underjordiske holdt ogsaa deres Løfte til hende.
Samsø. Mikkel Sørensen.
(Efter Morten Kusk og Andreas Pedersen.)


296. Morten Kusk havde ogsaa tjent i Østerby, hvorved han havde stiftet Bekjendtskab med de i Bishøj boende Bjærgfolk. Han fortalte saaledes:
   Fra Torup redes Hestene om Efteraarsaftenen undertiden over i Lunden ved Østerby for at staa der om Natten, da man just havde sparet Græsset der med det Formaal. En sildig Efteraarsaften kom Morten ridende med dem. Ved Leddet, der fører ind til Lunden, traf han en lille gammel Mand, som sagde til ham, at hvis han vilde lade dette Led staa aabent i tre paa hinanden følgende Nætter, vilde Manden give ham en ny femskaftet Nattrøje. Karlen lovede det og lod Leddet staa aabent den Aften, og ligesaa den næste, men den tredje Aften tænkte han:"Aa, det har vel ingen Ting at betyde, a faar nok ingen Nattrøje," og saa lukkede han Leddet. Da han kom derhen næste Morgen, hang der godt nok en ny femskaftet Trøje paa Leddet, men det ene Ærme manglede, og det var umuligt her paa Landet at opdrive Mage til Tøj, hvoraf Trøjen var lavet.
N. P. Olsen.
J. P. Møller, S. 23: En underjords Pige laaner et Skjørt. Konen vil se Bryllupsstadsen