Døtre hævner Fader

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Dansk.gif


Kvinde i kamp
Middelaldermotiv
Dansk folkedigtning


Ridderviser
34. Døtre hævner Fader.


Danske Folkeviser i Udvalg
Ved Axel Olrik og Ida Falbe-Hansen


1. Søster spurgte hun anden[1]:
— for den, der mig har lovet —
„Vil du dig ikke mande[2]?“
Hun bor under Skoven i–saa grønnen.[3]


2. „Jeg vil mig ikke mande under Ø[4],
før jeg har hævnet min Faders Død.“


3. „Hvor skulde vi det hævne!
vi har hverken Sværd eller Brynje.“


4. „Her bor saa rige Bønder i By,
de laaner os Sværd og Brynje ny.“


5. De Jomfruer binder dem Sværd ved Side,
og saa lyster dem ud at ride.


6. Der de kom i Rosenslund,
der mødte dem Hr. Erland i samme Stund.


7. „Hvad heller er I to nygifte Mænd,
eller I rider at gilje end.“


8. „Ikke da er vi gifte Mænd,
men vi rider os at gilje end.“


9. „Da viser jeg eder op under Ø
til to saa rige faderløse Møer.“


10. „Meden de ere saa rige,
hvi lod du dem ikke bede[5]?“


11. „Jeg det ikke torde,
for jeg har vejet deres Broder.


12. Og jeg har vejet deres Fader,
og jeg har sovet hos deres Moder.“


13. „Og haver du slaget vor Fader,
da lyver du paa vor Moder.“


14. Saa kvindelig de Sværd uddrog,
saa mandelig de til hannem hug.


15. De vog Hr. Erland i–saa smaa,
som de Løv, i Lunden laa.


16. Saa saare græd de skønne Jomfru',
der de skulde til Skrifte gaa.


17. De gav ikke andet for Hr. Erlands Død
end tre Fredage til Vand og Brød.[6]Fodnoter

  1. 1 Den ene Søster hun spurgte den anden: vil du ikke gifte dig hjemmefra?
  2. (at mande sig = tage sig en Mand).
  3. Omkv. hører fra først af ikke denne Vise til, men man har laant et almindeligt Elskovs–Omkvæd andensteds fra, fordi Visen handlede om unge Piger.
  4. 2 under Ø, bort.
  5. 10 lod dem bede, bad dem, bejlede til dem.
  6. 17 De gav ikke andet (til Kirken), fik ikke paalagt anden Kirkebod end at faste tre Fredage.