Dan II og Huglet

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Saxo Grammaticus
Danmarks krønike


oversat af
Fr. Winkel Horn


Dan II og Huglet


Uffe blev efterfulgt af sin Søn Dan, som efter at have ført Krige i fremmede Lande og ved talrige Sejre udvidet sit Herredømme fordunklede den Hæderens Glans, han havde opnaaet, ved hæslig Hoffærdighed og vanslægtede saaledes fra sin berømmelige Faders ædle Sind, at ligesom denne udmærkede sig frem for andre ved sin Sagtmodighed, foragtede han alle andre, opblæst af Hovmod og Indbildskhed. Han satte ogsaa de Skatte, han havde arvet efter sin Fader, saavel som dem, han selv havde gjort til Bytte i fremmede Lande, skammelig over Styr, idet han bortødslede de Midler, han burde have brugt til at vedligeholde sin Krones Glans med. Saaledes kan Børn undertiden vanslægte fra deres Forfædre og blive ligesom Skiftinger.

Efter ham kom Huglet, der i et Søslag skal have fældet to svenske Voldsmænd, Hømod og Høgrim.