Digt om Svolderslaget (Skúli Þórsteinsson)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Skjaldekvad


Skúli Þórsteinsson


Digt om Svolderslaget


Oversættelse: C. C. Rafn (1827)


1.
Mangler
[Finnur Jónsson gengiver strofens indhold således: Det vækker (mig) tidlig og silde vemodige tanker, at jeg (fordums) fødede ravnen godt; folk høre på skjaldens gode (fornøjelige) tale derom.]

2.
Frisers Fjende (1) og Sigvald
Fulgde jeg, (som Yngling
Evig Hæder jeg vandt, nu
Finde Folk, at jeg ældes),
Rødnede Sværde vi bare
Raskt imod den djærve
Helt i Stridens Bulder
Syd foran Svølders Munding.

3.
Mangler
[Finnur Jónsson gengiver strofens indhold således: Kvinden vilde ikke have set mig bagerst i skaren, hvor jeg gav ravnen sårenes blod.]

4.
Mangler
[Finnur Jónsson gengiver strofens indhold således: Da jeg rødfarvede sværdet ved Svolder for at erhværve guldbytte, samlede jeg den krigerske Hølges høj-tag (guld), bestående af ringe.]

5.
Mangler
[Finnur Jónsson gengiver strofens indhold således: Mangen kriger fik den morgen så meget mere guld, hvor vi fældede fjenderne; det var jeg tilstede ved.]


Fodnoter:
1) Erik Jarl


Kilder:

1. Oldnordiske Sagaer - Kong Olaf Tryggvesøns Saga, Bind 1-3, oversatte af C. C. Rafn, København, 1826-27
2. Finnur Jónsson: Den norsk-islandske Skjaldedigtning, Bind 1-2, København, 1912-15

Titel, disposition, strofernes nummerering og evt. indskudte bemærkninger følger Finnur Jónsson. De steder, hvor oversætteren har udeladt en strofe, er Finnur Jónssons udgave af strofen indsat. (Dette er altid markeret tydeligt.)

Finnur Jónssons oversættelse er strengt taget mere en parafrase end en oversættelse, idet kenninger som regel gengives med et enkelt ord. Kvadets indhold går forud for dets form. Jónssons eget mål var, at den danske oversættelse skulle "være til praktisk nytte."