Dronning Bengerd

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Dansk.gif


Dronning Bengerd
(Berengaria)
Dansk folkedigtning


Historiske viser
24. Dronning Bengerd.[1]


Danske Folkeviser i Udvalg
Ved Axel Olrik og Ida Falbe-Hansen1. Aarle om Morgen længe før Dag
Morgengave hun krævde sig.
Ve da vorde hende Bengerd.


2. „Give I mig nu Samsø
og en Guldkrone af hver Mø!“


3. Kongen svared han Bengerd saa:
„Noget andet I bede maa.


4. Der er saa mangen fattig Mø,
hun kan det ikke for sin Død.“


5. „Kære Herre, I lade det saa være:
I lader ikke Fruer Skarlagen bære!


6. „Kan hun det naa at købe sig,
fuldvel skal hun det slide for mig.“


7. „Min kære Herre, lader det saa blive:
lader aldrig Bondesøn god Hest ride!“


8. „Kan han den naa at holde for sig,
vel skal han ride den for mig.“


9. „Kære Herre, I lade det saa gaa:
I lade vore Lande i Jærne slaa[2]!“


10. „Hvor skulde jeg det Jærn faa,[3]
jeg skulde vore Lande i slaa!“


11. „Vi vil fare os til Ribe i Aar,
vi ville vel Smede til Lande faa.


12. Hvad tør Bonden vel mere ved
end vændret Dør[4] og Flagreled[5]?


13. Hvad skal Bonden med mere Bo[6]
end to Øksne og en Ko?


14. Hvilken Bondekone der Søn faar sig,
en Øre[7] Guld saa give hun mig!


15. En Øre af Guld for hver en Søn,
en Ørtug[8] for hver Datter skøn!“


16. Den første Søvn, der Kongen fik,
Dronning Dagmar til hannem gik.


17. „Naar du skal i Leding fare,
Bengerd maa ikke hjemme være!


18. Bleve[9] Bengerd hjemme i Aar,
da kvidte det Barn, i Vuggen laa.“


19. „Stat op, Dronning Bengerd, og klæd du dig!
du skal drage af Land med mig!


20. Den første Pil, i Leding blev skudt,
den blev i Bengerds Hjærte brudt.


21. Nu ligger Bengerd i sorten jord,
end har Bonden baade Okse og Ko.


22. Nu ligger Bengerd under sorten Muld,
end har hver Mø sit røde Guld.
Ve da vorde hende Bengerd.Fodnoter

  1. Indl. S. 47; DgF. III Bd. Nr. 139.
  2. 9 lade Landene slaa i Jærn, spærre alle Adgange (alle Indsejlinger til Havnene) med Jærnkæder, for at kunne opkræve Told.
  3. 10 Hvor skulde jeg faa saa meget Jærn, som jeg behøver til at indhegne Landene med?
  4. 12 Vændret Dør, Dør flettet af Grene (Vaand = Gren); kendes endnu i Jyllands fattigere Egne.
  5. Flagreled, maaske: de gammeldags Led uden Hængsel, blot fæstede med en Snor, saa at de rokker eller flagrer i Blæsten.
  6. 13 Bo, Ejendom.
  7. 14 Øre (gl. Vægtmaal), omtrent 30 Gram.
  8. 15 Ørtug, 1/3 af en Øre.
  9. 18 bleve er betinget Form: hvis Bengerd blev hjemme, da vilde Barnet i Vuggen lide.