Ellekongen

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Folkeæventyr og mytiske sagn


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde

Ny række
Bind II, s. 10

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928


Ellekongen


28. Imellem Borgegaarden og Ladegaarden (paa Erikstrup) er en liden omflødt Høj, meget navnkundig, fornemmelig her udi Egnen af den gruelig Spøgeri, Ellekongen (eller Djævelen) fordum Tid haver ladet sees, og som af gamle Mænd siges have haft sit Væsen i denne Høj, og i de sorte Krove, i den østre Ende af Koret høres her omkring for Ufredstider, og midt i Krigstider ikke veed nu at skrives om.
Efter P. Resen. Jens Christensen, Heddinge 1667.


29. Endnu et andet Sted hedder Lossehullet, hvilket er et ind i Klintens Lervæg gaaende langt og dybt Hul, hvor man i gamle Tider mente at se Spøgelser, samt at Klintekongen havde sit Væsen.
(Præsteindber. til Hoffmann.) Achthon, Magleby.


30. Elverkongen har efter Sagnet haft sin Færdsel i Engen og Aadraget fra Smemp til Prambroen ved Kjøge-Bugt. Det er den Aa, som adskiller Stevns fra det øvrige Sjælland. Man har kunnet høre ham tude i et Horn, naar han farer gjennem Engen. Han havde sin
   Bolig i Elverhøj ved Barup.
   Et andet Sagn fortæller, at han boer i Store-Heddinge Kirke, hvor han faar sin Mad indleveret hver Nytaarsaften. Men muligvis er dette en Forvegsling med Klintekongen fra Stevns Klint.
Chr. Olsen, Store-Torøje.


31. 1686 stod paa Salling Herreds Ting en Gaardmandskone fra Svanninge ved Navn Karen Jørgensdatter og var anklaget for Hegseri.
   Der førtes mange Tingsvidner mod hende, og hun maatte tiistaa, hvorledes hun havde hørt fortælle om sin Moder, at denne som ung Pige havde staaet i Forhold til Ellekongen, der holdt Møder med hende paa Marken, og han havde Magt over hende, til der kom en Mand med en Ellebog og læste over hende. Senere blev hun gift, og da mærkedes der intet mere. Man viser endnu Stedet, hvor den Ellekonge skal have haft sit Tilhold. Det er et lille Vandhul ved Vejen under Ravnebakken, og det gaar altid under Navnet Ellekongens Hul.
   Konen blev ved Herredstinget dømt til at komme i Spindehuset i Kjøbenhavn.
Lærer S. Jørgensen, Kistrup.