Forord til Billeder af Livet paa Island bd. 1

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Billeder af Livet paa Island
Islandske Sagaer


Forord
Bind 1


Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn
C. A. Reitzels Forlag,
1871


De i denne Samling meddelte Sagaer ere i det hele taget ligefrem oversatte; de Ændringer, der ere foretagne, ere ganske uvæsentlige og indskrænke sig til, at der hist og her er ordnet lidt om paa Texten, for at Sammenhængen kan springe klarere frem, at der er udeladt nogle ligegyldige Navne og Slægtskabsangivelser o. dsl. Skjaldekvadene, der forekomme i nogle af Sagaerne, har jeg troet at kunne forbigaa, da de kunne undværes uden Skade for Fortællingerne, og det poetiske Udbytte, de give, er meget ringe. Skulle de desuden gjengives saaledes, at det ejendommelige ved dem saa vidt mulig bevares, blive de, hvis man ikke i Forvejen er vel bekjendt med denne Art Digte, som oftest uforstaaelige, naar de ikke ledsages af en Mængde Noter, og i alle Tilfælde meget trættende.


Fr. Winkel Horn