Forord v. Oskar Hansen

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Bjovulf
Reprint Add.jpg
Adolf Hansen: Bjovulf
Heimskringla Reprint


oversat af
Adolf Hansen


Forord


Ved en aftenlig sammenkomst, jeg havde med min broder i hans hjem kort før hans sidste sygdom, meddelte han mig, at hans oversættelse af «Bjovulf» nu lå renskreven i hans skrivebordsskuffe; der var kun nogle lakuner at udfylde. Dette arbejde skulle gøres i den nærmeste fremtid, og så var der kun indledningen og en navnefortegnelse at skrive. Han glædede sig til at få dette samlede arbejde, der i lange tider havde ligget ham stærkt på sinde, fra hånden.

Så kom døden brat og uventet under hans sidste sygdom. Det er min overbevisning, at havde han anet dens komme, ville han på selve dødsdagen have talt til mig om sit sidste større, knapt fuldendte, arbejdes skæbne.

Angående arbejdets fuldførelse rådførte jeg mig med docent, dr. phil. Axel Olrik, og gennem ham kom jeg senere i berøring med cand. mag. Viggo J. von Holstein Rathlou. Jeg bringer disse to mænd min oprigtigste og bedste tak - ikke blot for den ydede værdifulde hjælp, men særlig for det sindelag mod min afdøde broder, hvormed hjælpen blev ydet.

Carlsbergfondets direktion bringer jeg ligeledes en tak. Min broder modtog understøttelse fra den til udarbejdelsen af sin oversættelse, og oversættelsens udgivelse skyldes den samme direktions velvillige hjælp.

Lad så dette min broders sidste arbejde også stå som et mindeskrift om en mand, der var samvittighedsfuld og stilfærdig i hele sin virken, og hvis karakter var så sjælden helstøbt i sin godhed og i sin renhed.

Oskar Hansen.


Sproglig bemærkning:

Der er foretaget afvigelser fra Adolf Hansens retskrivning på følgende punkter:
- aa er ændret til å
- ö er ændret til ø
- navneord er ikke skrevet med stort begyndelsesbogstav.
- kunde, skulde, vilde er ændret til kunne, skulle, ville