Hammerhentningen eller Kvadet om Thrym (V.B.Hjort)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk Latin
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif Faeroysk.gif Latin Cross.svg
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Vilhelm Billeskov Hjort (1813-1867)


Reprint Add.jpg


Vilh. B. Hjort: Den gamle Edda
Heimskringla Reprint
Den gamle Edda
- eller Oldemo'r


Overført på nudansk af
Vilhelm B. Hjort
1865


5. Hammerhentningen
eller Kvadet om Thrym1.
Vred blev Vingthor,
Han vaagnede brat
Og kunde ej faae
Sin Hammer fat;
Sit Hoved han rysted
Og Skjægget skaged,
Jordsønnen rundt
Omkring sig raged.


2.
Allerførst han
Det Ord da melder:
Hør nu, Loke!
Hvad jeg fortæller,
Hvad Ingen paa Jord
Og i Himmel har anet:
Af Tyvehaand
Er min Hammer ranet.


3.
Til Freyas favre
Huus de foer,
Allerførst mælte han
Dette Ord:
"Freya! Din Fjederham
Laan os den,
Om jeg kunde hitte
Min Hammer igjen."


Freya.
4.
End var den af Guld,
Saa fik Du den,
End var den af Sølv,
Jeg gav den hen.


5.
Loke da suste
Og Hammen bruste,
Fra Asers Gaarde
Fløj han frem.
Indtil han kom
Til Jættehjem.


6.
Der sad Thursedrot
Thrym paa Bakke,
Lavede Guldbaand
Til sin Rakke,
Striglede Manken
Paa sin Blakke,


Thrym.
7.
Hvor staaer det i Asers
Og Alfers Hjem?
Hvi kommer Du her
Saa ene frem.


Loke.
Ilde staaer det
I deres Hjem,
Lorrides Hammer
Har Du igjem.


Thrym.
8.
Lorrides Hammers
Skjulested
Er otte Raster
I Jorden ned,
Ingen skal hente
Der den ud,
Med mindre han bringer
Mig Freya til Brud.


9.
Loke da suste
Og Hammen den bruste,
Ud han fløj
Fra Jættehjem,
Til Asers Gaarde
Kom han frem.
Midt i Gaarde
Han mødte Thor,
Som allerførst mælte
Dette Ord:


10.
Fikst Du Noget,
For Din Umag?
Fortæl fra Luften
Den hele Sag;
Siddende Mand
Tidt falder i Staver,
Og liggende Mand
Tidt Løgne laver.


Loke.
11.
Jo, Noget fik jeg
For min Besvær,
Hos Thursedrot Thrym
Din Hammer er;
Men derfra Ingen
Kan hente den ud,
Med mindre han fører
Ham Freya til Brud.


12.
De gik, hvor den favre
Freya sad,
Og allerførst dette
Ord han kvad:
"Freya bind Brudelin
Om Dig paa Stand,
Vi to skal age
Til Jætteland."


13.
Vred blev Freya,
Hun fnyste saa kvik,
At Gudesalen
En Rystning fik
Og Brisingemen
I Stykker gik:
"Kald mig den Galeste
Efter Mand,
Hvis Dig jeg følger
Til Jætteland."


14.
Alle Aser
Paa Thinge vare,
Asynier alle
I samme Skare,
Paa Raad de mægtige
Guder gaae,
Hvorlunde de skulde
Den Hammer faae.


15.
Kvad da Heimdal
Den As saa hvid —
Som Vaner han kjendte
Den kommende Tid:
"Om Thor vi binde
Et Brudeklæde,
Han bære Brisinge —
Men det brede.


16.
Fra Bæltet vi lade
Nøgler klinge,
Kvindeklæder
Hans Knæ omringe,
Med Stene vi pynte
Ham Brystet op,
Og sætte ham pænt
En Hovedtop."


17.
Det kvad da Thor
Den tappre Gud:
"For Kjælling skjældte
Mig Aser ud,
Om jeg lod binde
Mig Lin som Brud."


18.
Meldte da Loke
Løvøemand:
"Thor, med Sligt
Du tie paa Stand,
Snart vilde Jætter
Asgaard tage,
Naar ej Din Hammer
Du fik tilbage."


19.
Om Thor de bandt da

Brudeklæde,
Bar han Brisinge —
Men det brede;
Nøgler de lode
Fra Beltet, klinge,
Kvindeklæder
Hans Knæ omringe,
Med Stene de pynted
Ham Brystet op,
Og satte ham pænt

En Hovedtop.


20.
Det meldte da Loke
Løvøemand:
"Jeg vil være

Din Terne forsand,

Sammen vi age
Til Jætteland!"


21.
Hjem bleve Bukkene
Drevne snart,
Spændte for Skagler
Til Hurtigfart,
Bjærgene brast,
Jord gik i Brand,
Odins Søn aged
Til Jætteland.


22.
Det kvad Thrym
Den Thursemand:
"Op nu Jætter
Gjør Bænke istand,
Fører mig Freya
Til min Favn,
Datter af Njord
Fra Skibestavn."


23.
Driv guldhornede
Køer sammen,
Kulsorte Øxne
Til Jætters Gammen;
Skatte og Smykker
Af dem har jeg nok,
Freya alene
Mangled i Flok."


24.
Tidlig i Kvæld
Var Gjæstebud,
Øl blev baaren
For Jætter ud;
Thor aad en Oxe,
Otte Laxe,
Alt Kraaseri
Som for Kvinder var,
Af Mjød han tømte
Trende Kar.


25.
Det kvad Thrym
Den Thursedrot:
"Hvor saae man Brud,
Der bed saa godt?
Ej saae jeg Brud,
Der bredere bed,
Eller Mø, som mere
Mjød satte ned."


26.
Den flinke Terne
I Nærhed var,
Paa Jættens Tale
Hun vidste Svar:
"Freya har fastet
I otte Nætter,
Saa hidsigt længtes hun
Efter Jætter.


27.
Han løftede Sløret
For Kys at faae,
Men foer tilbage
Til Salens Vraa:
"Hvor kunne dog Freyas
Øjne stikke?
Dér farer jo Ild
Af hendes Blikke."


28.
Den flinke Terne
I Nærhed var,
Paa Jættens Tale
Hun vidste Svar:
"Ej Søvn fik Freya
I otte Nætter,
Saa hidsigt længtes hun
Efter Jætter."


29.
Ind kom Jættens
Grimme Søster,
Hun Brudegave
At kræve lyster:
"Lad røde Ringe
Af Haanden gaae,
Hvis Du vil Gunst
Hos mig opnaae,
Gunst hos mig
Og Hyldest faae."


30.
Kvad da Drotten
I Jættehjem:
"Til Brudevigsel
Bring Hammeren frem,
Læg saa Mjølner
I Møens Skjød,
Og vie os sammen
Som Var det bød!"


31.
Loe da Lorrides
Sind i Bryst,
Han kjendte sin Hammer
I stridbar Lyst;
Først Thursedrotten
Thrym han slog,
Saa hele Jættens
Æt han vog.


32.
Faldt da Jættens
Søster den Gamle,
Der Brudegave
Sig vilde samle;
Smæk for Skillinger
Maatte hun tære,
Hammerdask
For Ringe bære. —
Men Thor nu atter
Sin Hammer fatter.