Himmelbuens Mø (Kalevala II)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Kalevala II (F.Ohrt).jpg
Kalevala
som Folkedigtning og National-Epos

Ferdinand OhrtIV. De enkelte Sanges Historie

Himmelbuens Mø
(VIII).


Jomfruen loves til den som kan smedde Sampo; Väinö, der fralægger sig al Evne hertil, opgiver dermed egentlig sin Bejlen og higer kun hjem; men udenfor Pohjagaarden ser han saa — efter Kalevalas Fremstilling — Pohjolafruens skønne Datter sidde med sin Væv paa Luftens Bue, og gribes straks af Elskov; men hun priser sin Jomfrustand. I Oversættelsen er de derpaa følgende Scener (Kal. VIII 81 — X 6) udeladte; Väinö kommer derved til straks at opgive Ævred for denne Gang (ganske som Ilmarinen i X 403 fl.) og ager hjem; paa denne Maade bliver Helten ganske vist ligesaa sølle som da han græd af Kulde og Hjemve paa Havet; i Kalevala giver han ikke straks tabt, men løber dog fra det paa Halvvejen. Det udeladte Stykke har nemlig følgende Indhold: Pigen paalægger Väinö flere Prøver som han klarer med Lethed; han kløver et Haar med en sløv Kniv, slaar en usynlig Knude paa et Æg og gør endnu andre Kunster; men da han skal tømre en Baad af Stumper af hendes Ten og Skættekniv, er den Onde paa Spil, saa Øksen farer i Väinös Knæ og Blodstrømmen skjuler Marker og Tuer; Staklen ager fra Gaard til Gaard at søge Hjælp, til endelig en tryllekyndig Gubbe, og Väinö selv, ved mægtige Besværgelser, deriblandt »Jærnets Fødsel«, faar standset Blodet; Knæet salves og forbindes; Väinö kører glad — hjem.


Fraregnet et forvirret Sted i Vaassilas forvirrede Sang (V. K. eep. ain. S. 17 fl.) havde Lönnrot ingen Hjemmel for at gøre »Himmelbuens Mø« til ett med Pohjadatteren. I sin Samling »Väinämöinen« havde han endnu mere vilkaarligt kaldt hende »Joukahainens Søster«. Hos Folket hedder hun Katri eller er navnløs. Sangen om hende er sen og sjælden, opstaaet ved Sammensmæltning bl. a. af Tryllekvad og Bejlerviser. Skildringen af Vævningen er Lönnrots Indskud (fra lyriske Sange); i Folkesangen hedder det kun at hun »sad paa Luftens krumme Kumte, straaled klart paa Himmelbuen« (og disse Vers stammer oprindelig fra Tryllekvad). Dermed falder den ældre naturmytiske Udlægning: Nordlyset, hvis »knitrende Surren« (?) kunde minde om Vævespolens Lyd. Ogsaa Vs 31 — 80 er indføjet af Lönnrot, delvis fra en lyrisk Sang. — I den øvrige Del af Kvadet holdt Lönnrot sig ret nøje til en folkelig Sammenkædning. Skildringen af Blodflommen hører oprindelig hjemme i kristelig Omgivelse; i en Tryllesang, der skal standse Blødning, hedder det: Jesu Blod blev ved at strømme, til hans Moder stak sin Haand i Saaret; og i »Skaberens (ɔ: Kristi) Dødssang« bruser det hellige Blod som en Fos paa alle Høje og Fjælde.