Hr. Peders Slegfred

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Dansk.gif


Middelalderbryllup
middelaldermotiv
Dansk folkedigtning


Ridderviser
45. Hr. Peders Slegfred.[1]


Danske Folkeviser i Udvalg
Ved Axel Olrik og Ida Falbe-Hansen


1. Hr. Peder og liden Kirsten[2] de sad over Bord,
— mens Sommeren gror —
de talte saa mangt et Skæmtens Ord.
Men Dagen dages opunder Østen.


2. „Hør I, Hr. Peder, I siger mig fraa:
naar skal eders Bryllup staa?“


3. „Mit Bryllup det staar saa langt af Led[3],
at ingen Jomfruer kommer did.“


4. „Var det end to Hundrede Mile,
did skulde jeg alligevel ride.“


5. „Skal du til mit Bryllup fare,
da lad dit røde Guld hjemme være!“


6. „Hvi formener I mig det røde Guld at bære?
jeg fik det aldrig for nogen Være.“


7. Liden Kirsten drager til Skaane,
sin Søsters Guld at laane.


8. Liden Kirsten svøber sit Hoved i Skind,
saa gaar hun i Loftet at skænke Vin.


9. Bruden taler til Terne sin:
„Hvem er den Frue, der skænker Vin.?“


10. Det da svared hendes Tjenestekvind:
„Det er Hr. Peders Slegfredkvind.“


11. „Har han saadan en Slegfredviv,
hvi red han da hid at fæste mig?“


12. Det lakkede fast ad Sengemaal[4],
den unge Brud skulde til Senge gaa.


13. De ledte Bruden til Brudehus,
liden Kirsten bar de Brudeblus.


14. Liden Kirsten slog over dem Silketjæld[5]:
„Der ligger den Svend, jeg undte vel.“


15. Liden Kirsten lukker den Brudehusdør,
saa satte hun Ild paa Tag[6] og Rør.


16. Saa satte hun Ild i hver en Vraa,
og mest hvor Herre Peder laa.


17. Hr. Peder vaagnede ikke før,
end Luen legte i hans unge Bruds Haar.


18. „Liden Kirsten, liden Kirsten, spar du mig,
en anden Gang skal jeg hjælpe dig!“


19. Det svared liden Kirsten, saa højt hun lo:
„Jeg ved, du holder saa vel dit Ord!“


20. Det var hans allerstørste Harm:
Bruden brændte i Brudgommens Arm.


21. Der brændte inde baade store og smaa,
femten Jomfruer, i Buret laa.


22. Der brændte endnu flere,
— mens Sommeren gror —
vel tredive Riddere og Grever.
Men Dagen dages opunder Østen.


Fodnoter

  1. Om Slegfredens Stilling se Indl. S. 39.
  2. 1 Hr. Peder og liden Kirsten er i Folkeviserne staaende Navne paa Elsker og Elskerinde; først i V. 10 omtales hun som hans „Slegfred“, men allerede V. 2 viser, at han nu er ved at skille sig fra hende for at ægte en retmæssig Hustru
  3. 3 af Led, af Vej.
  4. 12 Sengemaal, Sengetid.
  5. 14 Silketjæld, Tæppe af Silke (egl. Telt af Silke).
  6. 15 Tag, Tækkehalm.