Kongemordet i Finderup

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Dansk.gif


Mindekors
Finderup Lade
Dansk folkedigtning


Historiske viser
25. Kongemordet i Finderup.[1]


Danske Folkeviser i Udvalg
Ved Axel Olrik og Ida Falbe-Hansen1. Der er saa mange i Danemark,
som alle vil Herrer være;
de rede dem til Ribe
og lode dem Klæder skære.
Fordi[2] stander Landet i Vaade.


2. Alle lod de dem Klæder skære
udi Graamunkes Lige[3];
saa rede de dem op ad Land,
deres rette Herre at svige.


3. De vogte ham tit, de vogte ham ofte,
de vogte ham alle Tide;
de vogte ham og den liden Stund,
han skulde til Finderup ride.


4. De red i den Bondes Gaard
med skarpe Spær i Hænde;
alle havde de graa Kolhætter[4] paa,
at ingen Mand dem kendte.


5. De rede dem i Laden ind,
som Vokslys stode og brunde;
de ledte op den unge Konge,
saa usen[5] de ham funde.


6. „Hør du, Ranild Jonsøn:
og vil du værge mit Liv,
jeg giver dig min Søster
og halve mit Rige i min Tid.“


7. Det var Ranild Jonsøn,
han hug i Bord og Balk[6];
det vil jeg for Sanden sige:
han værged sin Herre som en Skalk.


8. De stak hannem ind ad Hærde
og ud ad venstre Side:
„Nu har vi den Gerning gjort,[7]
al Danemark bær for Kvide.“


9. Det var liden Smaadreng,
han lod ikke længe lide:
han strøg Sadel af Ganger graa,
han lagde den paa Ørs hint hvide.


10. Han strøg Sadel af Ganger graa,
lagde den paa Ørs hint hvide;
end red han til Skanderborg,
før Solen gik til Hvile.[8]


11. Dronningen sidder i Højeloft,
og ser hun ud saa vide:
„Nu ser jeg den liden Smaadreng,
saa hastelig mon han ride.


12. Han rider nu sin Herres Hest,
jeg ræddes for Sorg og Kvide;
raade Gud Fader i Himmerig,
hvor min kære Herre mon lide!“


13. „Eders Herre han er slagen ihjel,
Gud hans Sjæl vel naade!
Kongen ligger i Finderup vejen,
og alt Landet stander i Vaade!


14. Vogter I vel eders Rige!
og vogter I vel eders Bo[9]!
vogter I vel eders unge Søn,
al Danmark skal styre og raade![10]


15. „Det skal du have for Tidende,
dog de er ikke gode:
Føde og Klæder i Kongens Gaard,
imeden vi lever baade.“
Fordi stander Landet i Vaade.Fodnoter

  1. lndl. S. 52; DgF. III Bd. Nr. 145 F. G.
  2. 1 Fordi, derfor.
  3. 2 i Graamunkes Lige, i Graamunkes Skikkelse; saaledes at de saa ud som Graamunke.
  4. 4 Kolhætter, kullede Hætter, tætsluttende Munkekutter.
  5. 5 usen (Biord), paa ulykkelig Maade, i ulykkelig Tid (jfr. Tillægsordet ussel, usæl, ulykkelig).
  6. 7 i Bord og Balk, i Fjæl og Skillevæg.
  7. 8 Nu har vi gjort den Gerning, som hele Danmark har Kvide (Smerte) for.
  8. 10 Han naaede til Skanderborg, endnu før Solen gik til Hvile.
  9. 14 eders Bo, eders Hjem.
  10. 14 som skal styre og raade hele Danmark.