Norges gamle Love indtil 1387 (Andet bind)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif


Hirdskraa.
Norges gamle Love

indtil 1387.


Ifölge offentlig Foranstaltning og tillige med Understöttelse af det
Kongelige Norske Videnskabers Selskab

udgivne

ved

R. Keyser og P. A. Munch


Andet Bind.

Lovgivningen under Kong Magnus Haakonssöns Regjeringstid fra 1263 til 1280,
tilligemed et Supplement til förste Bind.

Christiania 1848.


Indhold af andet Bind.

 • Fortale (s. V - X)
 • Indhold af andet Bind (s. XI.)
 • Trykfeil og Rettelser (s. 1.)
 • I. Den nyere landslov (s. 2.)
 • II. Den nyere By-Lov eller Bjarkö-Ret (s. 179.)
 • III. Nyere Christenret, udgiven af Kong Magnus Haakonssön (s. 291.)
 • I. Nyere Borgarthings-Christenret (s. 293.)
 • II. Nyere Gulathings-Christenret (s. 306.)
 • Anhang I. Kong Magnus's Christenret efter Cod. arnamagn. 62 qv. (s. 326.)
 • Anhang II. Tillæg, vedföiede den nyere Christenret i enkelte Codices (s. 336.)
 • IV. Nyere Christenret, udgiven af Erkebiskop Jon den yngre (s. 339.)
 • V. Hirdskraa (s. 387.)
 • VI. Retterböder og Forordninger (s. 451.)
1. Kong Magnus Haakonssöns Retterbod om Tiende og Olafsskot, Tunsberg 1267 (s. 453.)
2. Overeenskomst mellem Kongen og Erkebiskoppen i Bergen 1ste August 1273 (s. 455.)
3. Overeenskomst mellem Kongen og Erkebiskoppen i Tunsberg den 9de Aug. 1277
A. Den latinske Original (s. 462.)
B. Norsk oversættelse (s. 467.)
C. Kort Udtog i Cod. Arnam. 309 fol. (s. 477.)
D. Længere Udtog i Cod. 1127 Till. i det kgl. norske Vid. Selsk. Bibl. (s. 477.)
4. Kong Magnus Haakonssöns Retterbod om udvidede Privilegier for Kirken, Bergen den 13de September 1277 (s. 481.)
5. Sammes Retterbod om Tiende i Viken og paa Oplandene, Bergen 10de Septbr. 1277 (s. 483.)
6. Sammes Retterbod om Aager og Bygning af Ödejord (s. 484.)
7. Sammes Retterbod om Tiende og Kirkens Rettighed i Hamars Biskopsdömme (s. 486.)
8. Grændseskjel mellem Norge og Sverige (s. 487.)
 • Supplement til förste Bind, indeholdende nysopdagede Brudstykker af Lovböger, ældre end Kong Magnus Haakonssön (s. 493.)
 • Brudstykker af en Codex af den ældre Gulathingslov (s. 495.)
 • Brudstykker af en Codex af den ældre Frostathingslov (Cod. I) (s. 500.)
 • Brudstykker af en Codex af den ældre Frostathingslov (Cod. II) (s. 501.)
 • Brudstykker af en Codex af den ældre Frostathingslov (Cod. III) (s. 515.)
 • Brudstykker af en Codex af den ældre Frostathingslov (Cod. IV) (s. 520.)
 • Brudstykker af en Codex af den ældre Frostathingslov (Cod. V) (s. 521.)
 • Brudstykker af en Codex af den ældre Eidsivathings- eller Borgarthings-Lov (s. 522.)